تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت دفاع: حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی ادامه دارند

وزارت دفاع ملی روز سه‌شنبه (۱۹ حمل) اعلام کرد که حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی در بخش‌های گونه‌گون کشور ادامه دارند و در مقابل، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز در پاسخ‌دهی به این حمله‌ها، هرچندی با جنگ‌جویان طالبان درگیر می شوند.

با این حال، روزهاست که طالبان در باره این حمله های شان، به گونه رسمی چیزی نگفته اند و نهادهای امنیتی هم به تحرکات شان در برابر این گروه، حالت «دفاع فعال» نام داده اند.
چیزی که از سوی آگاهان امور نظامی، گونه یی «جنگ خاموش» دوطرف در برابر یک دیگر دانسته می شود.

تنها چند روز پس از امضای موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان، حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی از سر گرفته شدند؛ اما در مقابل، نهادهای امنیتی کشور اعلام داشتند که نیروهای‌ خود را در حالت دفاعی نگه داشته‌اند؛ حالتی که اکنون این نهادها بر آن «دفاع فعال» نام مانده‌اند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای دولتی با تکیه بر همین حالت، بین شبانه‌روزهای شنبه تا دوشنبه، در ده ولایت با طالبان درگیر شدند.

روح‌الله احمدزی - سخنگوی وزارت دفاع ملی در این باره چنین اظهار داشت:«در چوکات دفاع فعال، این حملات طالبان را دفع نمودند و تلفات سنگین را هم به طالبان وارد کردند که بیشترین تلفات به این گروه در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل بود.»
 
طالبان نیز دیگر در باره حمله‌های‌شان چیزی نمی‌گویند.

در صفحه تویتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان که پیش از این، بیشتر از فعالیت‌های جنگی این گروه، خبر داده می‌شد، اکنون روزهاست که به مسایل دیگری از جمله اتهامات واردشده از سوی طالبان بر نیروهای دولتی در پیوند با تلفات غیرنظامیان در بخش‌های گونه‌گون کشور، پرداخته می‌شود.
 
نظیفه یوسف بیک - مجلس نماینده‌گان گفت:«تعدادی از سربازان خود را قربانی داشتیم در ولایات زابل و تخار و همچنان شاهد سقوط یک ولسوالی در بدخشان بودیم که پس دوباره به دست نیروهای امنیتی افتاد.»

در این میان، آگاهان امور نظامی بدین باورند که توافق صلح طالبان با امریکا و نیز تعهدات کابل در برابر واشنگتن، این طرف‌های درگیر را واداشته است که با وجود ادامه جنگ در برابر یک‌دیگر، در این باره به‌گونه رسمی، کم‌تر چیزی بگویند.

اسدالله ندیم - آگاه امور نظامی گفت:«این اوضاع سبب شده که طالبان به طور طبیعی حریص شده‌اند در قدرت، جنگ‌ها را تشدید بخشیده‌اند و هیچ عاملی نمی‌تواند به جز تغییر در اوضاع سیاسی کابل، طالبان را از این شدت حملات باز بدارد.»

پیش از امضای موافقت‌نامه صلح میان امریکا و طالبان نیز افغانستان برای یک‌هفته، از جنگ‌های سختی در یک‌دهه اخیر درگیر آن‌ها بوده‌است، به‌دور ماند و این وضع، خوش‌بینی‌هایی را از اوضاع در افغانستان، پس از این توافق صلح نیز به میان آورده بود؛ اما اکنون دیده می‌شود که طرف‌های درگیر در کشور، همچنان به نبردها در برابر یک‌دیگر ادامه می‌دهند.

افغانستان

وزارت دفاع: حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی ادامه دارند

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای دولتی با تکیه بر همین حالت، بین شبانه‌روزهای شنبه تا دوشنبه، در ده ولایت با طالبان درگیر شدند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی روز سه‌شنبه (۱۹ حمل) اعلام کرد که حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی در بخش‌های گونه‌گون کشور ادامه دارند و در مقابل، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز در پاسخ‌دهی به این حمله‌ها، هرچندی با جنگ‌جویان طالبان درگیر می شوند.

با این حال، روزهاست که طالبان در باره این حمله های شان، به گونه رسمی چیزی نگفته اند و نهادهای امنیتی هم به تحرکات شان در برابر این گروه، حالت «دفاع فعال» نام داده اند.
چیزی که از سوی آگاهان امور نظامی، گونه یی «جنگ خاموش» دوطرف در برابر یک دیگر دانسته می شود.

تنها چند روز پس از امضای موافقت‌نامه آوردن صلح به افغانستان، حمله‌های طالبان بر نیروهای دولتی از سر گرفته شدند؛ اما در مقابل، نهادهای امنیتی کشور اعلام داشتند که نیروهای‌ خود را در حالت دفاعی نگه داشته‌اند؛ حالتی که اکنون این نهادها بر آن «دفاع فعال» نام مانده‌اند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای دولتی با تکیه بر همین حالت، بین شبانه‌روزهای شنبه تا دوشنبه، در ده ولایت با طالبان درگیر شدند.

روح‌الله احمدزی - سخنگوی وزارت دفاع ملی در این باره چنین اظهار داشت:«در چوکات دفاع فعال، این حملات طالبان را دفع نمودند و تلفات سنگین را هم به طالبان وارد کردند که بیشترین تلفات به این گروه در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل بود.»
 
طالبان نیز دیگر در باره حمله‌های‌شان چیزی نمی‌گویند.

در صفحه تویتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان که پیش از این، بیشتر از فعالیت‌های جنگی این گروه، خبر داده می‌شد، اکنون روزهاست که به مسایل دیگری از جمله اتهامات واردشده از سوی طالبان بر نیروهای دولتی در پیوند با تلفات غیرنظامیان در بخش‌های گونه‌گون کشور، پرداخته می‌شود.
 
نظیفه یوسف بیک - مجلس نماینده‌گان گفت:«تعدادی از سربازان خود را قربانی داشتیم در ولایات زابل و تخار و همچنان شاهد سقوط یک ولسوالی در بدخشان بودیم که پس دوباره به دست نیروهای امنیتی افتاد.»

در این میان، آگاهان امور نظامی بدین باورند که توافق صلح طالبان با امریکا و نیز تعهدات کابل در برابر واشنگتن، این طرف‌های درگیر را واداشته است که با وجود ادامه جنگ در برابر یک‌دیگر، در این باره به‌گونه رسمی، کم‌تر چیزی بگویند.

اسدالله ندیم - آگاه امور نظامی گفت:«این اوضاع سبب شده که طالبان به طور طبیعی حریص شده‌اند در قدرت، جنگ‌ها را تشدید بخشیده‌اند و هیچ عاملی نمی‌تواند به جز تغییر در اوضاع سیاسی کابل، طالبان را از این شدت حملات باز بدارد.»

پیش از امضای موافقت‌نامه صلح میان امریکا و طالبان نیز افغانستان برای یک‌هفته، از جنگ‌های سختی در یک‌دهه اخیر درگیر آن‌ها بوده‌است، به‌دور ماند و این وضع، خوش‌بینی‌هایی را از اوضاع در افغانستان، پس از این توافق صلح نیز به میان آورده بود؛ اما اکنون دیده می‌شود که طرف‌های درگیر در کشور، همچنان به نبردها در برابر یک‌دیگر ادامه می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره