Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: عملیات‌ها در برابر طالبان شدیدتر می‌شوند

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که در زمستان امسال، عملیات‌های نیروهای دولتی در برابر طالبان، شدیدتر خواهند شد.

این وزارت، تأکید می‌ورزد که افزون بر ولایت‌های گرم سیر، برای تأمین امنیت در ولایت‌های شمالی هم، برنامه‌های امنیتی گسترده‌یی، در نظر گرفته شده‌اند.

غفور احمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره می‌گوید: «ما این بار عملیات‌های زمستانی را به شدت ادامه می‌دهیم؛ ولی این پلان، از لحاظ امنیتی - به شما معلوم است - که یگان مسایلی است که آن را ما حالا افشا کرده نمی‌توانیم، ولی بسیار به نزدیکی، شما شاهد عملیات‌های وسیعی خواهید شد.»

امسال، با سرد شدن هوا هم، در بخش‌هایی از کشور، رویارویی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان کاهش نیافته اند و هر دو طرف، ادعای رسانیدن تلفات و زیان‌های سنگین را بر جانب مقابل دارند.
چنان که تنها در ولایت غزنی، مقام‌های محلی از انجام ۳۶عملیات نظامی در ماه قوس سخن می‌گویند. عملیات‌هایی که در آن‌ها، نیروهای مأموریت پشتیبانی قاطع نیز در حمله‌های هوایی، برخی از پایگاه‌های طالبان را در این ولایت، آماج قرار دادند.

وحیدالله کلیم زی، والی غزنی گفت: «فعلاً هم عملیات‌ها جریان دارد و پلان و پروگرام عملیات قوی داریم، انشاالله بعضی ولسوالی‌هایی که سال‌های قبل، هسته‌های ولسوالی از مراکز اصلی شان تغییر خورده بود، انشاالله در آن‌جا عملیات صورت خواهد گرفت.»  

رحمت الله صدیقی، فرمانده پولیس غزنی نیز افزود: «مأموریت حمایت قطع، از ما پشتیبانی کامل می‌کند و پشتیبانی هوایی آنان را هم داریم.»

در همین حال، در تازه‌ترین نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در شاهراه پکتیکا - گردیز، سه غیرنظامی جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشته‌اند.

یک حمله طالبان بر کاروانی از نیروهای دولتی که از پکتیکا به پکتیا می‌رفت و نبردی که پس از آن میان دو طرف آغاز شد، به جان باختن دو کودک و یک زن در روستای ابراهیم خیل شهر گردیز پکتیا انجامید و چهار تن دیگر را زخمی ساخت.

این رویداد شنبه شب رخ داد و به گفته نزدیکان جان باخته گان و زخمیان، موشکی که به خانه این جان باخته گان و زخمیان برخورد کرد، این تلفات را به بار آورد - رویدادی که پولیس پکتیا می‌گوید بررسی‌ها در باره چگونگی آن آغاز شده‌است.

خواجه، باشندۀ گردیز در این باره می‌گوید: «شلیک‌های موشک آغاز شدند و بعدش این بسته گان ما در نتیجه این شلیک‌ها جان باختند.»

وزارت دفاع: عملیات‌ها در برابر طالبان شدیدتر می‌شوند

امسال، با سرد شدن هوا هم، در بخش‌هایی از کشور، رویارویی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان کاهش نیافته اند و هر دو طرف، ادعای رسانیدن تلفات و زیان‌های سنگین را بر جانب مقابل دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که در زمستان امسال، عملیات‌های نیروهای دولتی در برابر طالبان، شدیدتر خواهند شد.

این وزارت، تأکید می‌ورزد که افزون بر ولایت‌های گرم سیر، برای تأمین امنیت در ولایت‌های شمالی هم، برنامه‌های امنیتی گسترده‌یی، در نظر گرفته شده‌اند.

غفور احمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره می‌گوید: «ما این بار عملیات‌های زمستانی را به شدت ادامه می‌دهیم؛ ولی این پلان، از لحاظ امنیتی - به شما معلوم است - که یگان مسایلی است که آن را ما حالا افشا کرده نمی‌توانیم، ولی بسیار به نزدیکی، شما شاهد عملیات‌های وسیعی خواهید شد.»

امسال، با سرد شدن هوا هم، در بخش‌هایی از کشور، رویارویی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان کاهش نیافته اند و هر دو طرف، ادعای رسانیدن تلفات و زیان‌های سنگین را بر جانب مقابل دارند.
چنان که تنها در ولایت غزنی، مقام‌های محلی از انجام ۳۶عملیات نظامی در ماه قوس سخن می‌گویند. عملیات‌هایی که در آن‌ها، نیروهای مأموریت پشتیبانی قاطع نیز در حمله‌های هوایی، برخی از پایگاه‌های طالبان را در این ولایت، آماج قرار دادند.

وحیدالله کلیم زی، والی غزنی گفت: «فعلاً هم عملیات‌ها جریان دارد و پلان و پروگرام عملیات قوی داریم، انشاالله بعضی ولسوالی‌هایی که سال‌های قبل، هسته‌های ولسوالی از مراکز اصلی شان تغییر خورده بود، انشاالله در آن‌جا عملیات صورت خواهد گرفت.»  

رحمت الله صدیقی، فرمانده پولیس غزنی نیز افزود: «مأموریت حمایت قطع، از ما پشتیبانی کامل می‌کند و پشتیبانی هوایی آنان را هم داریم.»

در همین حال، در تازه‌ترین نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در شاهراه پکتیکا - گردیز، سه غیرنظامی جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشته‌اند.

یک حمله طالبان بر کاروانی از نیروهای دولتی که از پکتیکا به پکتیا می‌رفت و نبردی که پس از آن میان دو طرف آغاز شد، به جان باختن دو کودک و یک زن در روستای ابراهیم خیل شهر گردیز پکتیا انجامید و چهار تن دیگر را زخمی ساخت.

این رویداد شنبه شب رخ داد و به گفته نزدیکان جان باخته گان و زخمیان، موشکی که به خانه این جان باخته گان و زخمیان برخورد کرد، این تلفات را به بار آورد - رویدادی که پولیس پکتیا می‌گوید بررسی‌ها در باره چگونگی آن آغاز شده‌است.

خواجه، باشندۀ گردیز در این باره می‌گوید: «شلیک‌های موشک آغاز شدند و بعدش این بسته گان ما در نتیجه این شلیک‌ها جان باختند.»

هم‌رسانی کنید