Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزیر خارجۀ ایران، امریکا را به حمایت از داعش متهم کرد

ایران، ایالات متحده امریکا را متهم می‌سازد که جنگ‌جویان داعش را کمک می‌کند تا با این کار هراس افگنی را در منطقه دامن بزند.

صدای امریکا در گزارشی می‌نویسد که جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در دیدارش از پاکستان در سخنرانی در انستیتیوت مطالعات راهبردی در اسلام آباد می‌گوید که چرخبال‌های امریکایی، جنگ‌جویان داعش حسکۀ سوریه به بخش‌های نا معلومی انتقال داده‌اند.

آقای ظریف هشدارمی‌دهد که هیچ کشوری نمی‌تواند با تلاش برای نا امن ساخت کشور دیگر امنیت خودش را تامین کند.

ظریف گفته است:"این خیال وهم است که امنیت را با پول خرید. این خیال وخیال است که  امنیت را به بهای نا امن ساختن دیگران به دست آورد.اکنون ما دریک جهان متفاوت زنده گی می کنیم."

درهمین حال وزارت دفاع ملی پشتیبانی ایالات متحده را  ازهراس افگنان در کشور رد می‌کند.

محمد راد منش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره گفت:" ما این گزارش ها را نمی پذیریم چرا که مدارک درباره آنها وجود ندارد."

اما ایالات متحده که از حمله‌های بزرگ بر گروه داعش در افغانستان یاد می‌کند، اتهام پشتیبانی از این گروه را نمی پذیرد. 

واشنگتن، ایران به بزرگترین پشتیبان هراس افگنی در جهان ازجمله سوریه  می داند. 

نیکی هیلی، نماینده همیشه‌گی امریکا درسازمان ملل متحد گفته است:"ایران وروسیه جنگ را همچنان برضد مخالفان سیاسی شان درسوریه ادامه می دهند.ایرانیان وروس ها هرگز تمایل به برقراری آتش بس وپایان جنگ درسوریه ندارند."

ایران و روسیه پیش از این گفته بودند که چرخبال‌های ناشناس، جنگ‌جویان داعش را در افغانستان انتقال می دهند. 

وزیر خارجۀ ایران، امریکا را به حمایت از داعش متهم کرد

ایران و روسیه پیش از این گفته بودند که چرخبال‌های ناشناس، جنگ‌جویان داعش را در افغانستان انتقال می دهند. 

Thumbnail

ایران، ایالات متحده امریکا را متهم می‌سازد که جنگ‌جویان داعش را کمک می‌کند تا با این کار هراس افگنی را در منطقه دامن بزند.

صدای امریکا در گزارشی می‌نویسد که جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در دیدارش از پاکستان در سخنرانی در انستیتیوت مطالعات راهبردی در اسلام آباد می‌گوید که چرخبال‌های امریکایی، جنگ‌جویان داعش حسکۀ سوریه به بخش‌های نا معلومی انتقال داده‌اند.

آقای ظریف هشدارمی‌دهد که هیچ کشوری نمی‌تواند با تلاش برای نا امن ساخت کشور دیگر امنیت خودش را تامین کند.

ظریف گفته است:"این خیال وهم است که امنیت را با پول خرید. این خیال وخیال است که  امنیت را به بهای نا امن ساختن دیگران به دست آورد.اکنون ما دریک جهان متفاوت زنده گی می کنیم."

درهمین حال وزارت دفاع ملی پشتیبانی ایالات متحده را  ازهراس افگنان در کشور رد می‌کند.

محمد راد منش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره گفت:" ما این گزارش ها را نمی پذیریم چرا که مدارک درباره آنها وجود ندارد."

اما ایالات متحده که از حمله‌های بزرگ بر گروه داعش در افغانستان یاد می‌کند، اتهام پشتیبانی از این گروه را نمی پذیرد. 

واشنگتن، ایران به بزرگترین پشتیبان هراس افگنی در جهان ازجمله سوریه  می داند. 

نیکی هیلی، نماینده همیشه‌گی امریکا درسازمان ملل متحد گفته است:"ایران وروسیه جنگ را همچنان برضد مخالفان سیاسی شان درسوریه ادامه می دهند.ایرانیان وروس ها هرگز تمایل به برقراری آتش بس وپایان جنگ درسوریه ندارند."

ایران و روسیه پیش از این گفته بودند که چرخبال‌های ناشناس، جنگ‌جویان داعش را در افغانستان انتقال می دهند. 

هم‌رسانی کنید