تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پارلمان آلمان افزایش شماری نیروهایش را در افغانستان تأیید کرد

پارلمان آلمان طرحی را تأیید کرد که بربنیاد آن شمار نیروهای این کشور در افغانستان، افزایش خواهد یافت.

بربنیاد این طرح، قرار است شمار نیروهای آلمانی در افغانستان، از ۹۸۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش یابد.

برلین، این طرح را در پاسخ به درخواست ناتو تأیید کرده است. پیش از این، کشورهای عضو ناتو از این کشور خواسته بود تا شمار بیشتری نیرو به افغانستان بفرستد.

ناتو گفته است که بر شمار آموزگاران نظامی اش در افغانستان سه هزار تن می افزاید.

انتظار می رود تا چند ماه آینده، شمار کل نیروهای خارجی در افغانستان به بیش از بیست هزار تن برسد.

پارلمان آلمان افزایش شماری نیروهایش را در افغانستان تأیید کرد

برلین در پاسخ به درخواست ناتو برای افزایش شمار نیروهای این پیمان در افغانستان، این تصمیم را گرفته است.

Thumbnail

پارلمان آلمان طرحی را تأیید کرد که بربنیاد آن شمار نیروهای این کشور در افغانستان، افزایش خواهد یافت.

بربنیاد این طرح، قرار است شمار نیروهای آلمانی در افغانستان، از ۹۸۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش یابد.

برلین، این طرح را در پاسخ به درخواست ناتو تأیید کرده است. پیش از این، کشورهای عضو ناتو از این کشور خواسته بود تا شمار بیشتری نیرو به افغانستان بفرستد.

ناتو گفته است که بر شمار آموزگاران نظامی اش در افغانستان سه هزار تن می افزاید.

انتظار می رود تا چند ماه آینده، شمار کل نیروهای خارجی در افغانستان به بیش از بیست هزار تن برسد.

هم‌رسانی کنید