Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پشتیبانی امریکا از تصمیم کمیسیون از بهر شمارش تنها آرای بایومتریک

جان بس، سفیر امریکا در کابل روز دوشنبه (۲۲ میزان) می‌گوید که واشنگتن از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که تنها آرای بایومتریک قابل شمارش هستند، پشتیبانی می‌کند.

آقای بس، پس از چاشت امروز از کمیسیون مستقل انتخابات و از روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات این کمیسیون دیدار کرد و افزود که کشورش شفافیت را در روند اعلام نتایج انتخابات مهم می‌داند و تأکید کرد که اگر این نتایج اندکی با تأخیر هم اعلام شود، اما آرای شفاف شهروندان افغانستان مشخص شود، بهتر است.

این دیپلومات امریکایی از شمارش آرای بایومتریک شده پشتیبانی می‌کند و در این باره گفت: "ما از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات از بهر شمارش تنها آرای بایومتریک پشتیبانی می‌کنیم و فکر می‌کنم که این یکی از راهکارهای مناسب برای شمارش آرا است، چون در انتخابات‌های گذشته شمارش آرای فزیکی با مشکلاتی رو به‌رو بود."

او بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تأکید کرد.

او در این باره می‌گوید: "ما یک بار دیگر تعهد خود را با کمیسیون‌های انتخاباتی از بهر استقلالیت شان اعلام می‌داریم و توانایی‌های شان را در کار به‌دست آوردن یک نتیجۀ درست پشتیبانی می‌کنیم، نتیجه‌یی که خودشان به‌گونۀ مستقلانه تصمیم بگیرند که کدام آرا باید حساب شوند و کدام آرا حساب نشوند."

سفیر امریکا در کابل حضور و شرکت مردم را در انتخابات و نیز تأمین امنیت این روند را از سوی نیروهای دولتی می‌ستاید و از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که برای اعلام نتایج شفاف انتخابات، این قربانی‌های شهروندان افغانستان را در نظر بگیرند.

پشتیبانی امریکا از تصمیم کمیسیون از بهر شمارش تنها آرای بایومتریک

آقای بس می‌گوید که امریکا از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که کارهای شان را به‌گونۀ مستقلانه به پیش ببرند.

Thumbnail

جان بس، سفیر امریکا در کابل روز دوشنبه (۲۲ میزان) می‌گوید که واشنگتن از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که تنها آرای بایومتریک قابل شمارش هستند، پشتیبانی می‌کند.

آقای بس، پس از چاشت امروز از کمیسیون مستقل انتخابات و از روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات این کمیسیون دیدار کرد و افزود که کشورش شفافیت را در روند اعلام نتایج انتخابات مهم می‌داند و تأکید کرد که اگر این نتایج اندکی با تأخیر هم اعلام شود، اما آرای شفاف شهروندان افغانستان مشخص شود، بهتر است.

این دیپلومات امریکایی از شمارش آرای بایومتریک شده پشتیبانی می‌کند و در این باره گفت: "ما از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات از بهر شمارش تنها آرای بایومتریک پشتیبانی می‌کنیم و فکر می‌کنم که این یکی از راهکارهای مناسب برای شمارش آرا است، چون در انتخابات‌های گذشته شمارش آرای فزیکی با مشکلاتی رو به‌رو بود."

او بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تأکید کرد.

او در این باره می‌گوید: "ما یک بار دیگر تعهد خود را با کمیسیون‌های انتخاباتی از بهر استقلالیت شان اعلام می‌داریم و توانایی‌های شان را در کار به‌دست آوردن یک نتیجۀ درست پشتیبانی می‌کنیم، نتیجه‌یی که خودشان به‌گونۀ مستقلانه تصمیم بگیرند که کدام آرا باید حساب شوند و کدام آرا حساب نشوند."

سفیر امریکا در کابل حضور و شرکت مردم را در انتخابات و نیز تأمین امنیت این روند را از سوی نیروهای دولتی می‌ستاید و از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که برای اعلام نتایج شفاف انتخابات، این قربانی‌های شهروندان افغانستان را در نظر بگیرند.

هم‌رسانی کنید