Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکر محمد ایاز نیازی در محوطۀ مسجد وزیر اکبرخان به خاک سپرده شد

پیکر دکتور محمد ایاز نیازی، امام مسجد جامع وزیر محمد خان امروز پنج‌شنبه در محوطۀ این مسجد به خاک سپرده شد.

دکتور ایاز نیازی، شام‌گاه سه‌شنبه در انفجاری در داخل این مسجد زخم برداشت و سپس در شفاخانه جان باخت. در این انفجار یک نمازگزار دیگر نیز جان باخت و هشت تن دیگر زخمی شده‌اند.

شماری از عالمان دین و شهروندان، نماز جنازۀ دکتور نیازی را در ورزشگاۀ غازی کابل ادا کردند و سپس به محوطه مسجد وزیر اکبرخان به خاک سپردند.

عالمان دین هشدار می‌دهند که اگر حکومت عاملان این قتل را تا یک هفته شناسایی نکند، آنان رابطه شان را با حکومت قطع خواهند کرد.

عبدالقادر قانت، رییس شورای علمای کابل گفت: «داکتر صاحب هیچ وقت در برابر هیچ‌کسی موقف‌گیری نکرد، اما علیه کسانی موقف‌گیری کرد که اعمال و حرکت آنان خلاف اسلام بوده‌است.»

 شماری از این عالمان دین به این باور اند که حمله بر دکتور نیازی یک حملۀ سازمان یافته بوده‌است.

یاسین فاروقی، عضو شورای علما اظهار داشت: «این یک جنایت نا بخشودنی است. من به‌حیث یک شاگرد استاد ایاز نیازی قطعأ این جرم را نمی‌گذاریم و تا قطره خونی که در بدن داریم از خون ایاز نیازی دفاع می‌کنیم.»
 
مولوی محمد ایاز نیازی، حمله‌های انتحاری و انفجاری را غیرانسانی می‌دانست و از این حمله‌ها به سختی انتقاد می‌کرد.

دکتور محمد ایاز نیازی در سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی، در ولسوالی یمگان بدخشان زاده شد. وی پس از پایان دورۀ نخست علوم اسلامی، در دارالعلوم مرکزی دارالقراء شهر پیشاور، در بخش علوم شرعی و قرائت به آموزش‌هایش ادامه داد و هم‌زمان در مکتب شبانه درس می‌خواند.‌

دکتور نیازی پس از پایان مکتب، به مصر رفت و در دانشگاۀ الازهر به تحصیل پرداخت. وی از این دانشگاه، سند لیسانس را در بخش اقتصاد اسلامی به‌دست آورد و سپس در همین بخش ماستری گرفت.

محمد ایاز نیازی در بخش روابط بین‌الملل از دیدگاۀ فقۀ اسلامی سند دکترا هم داشت. او پس از برگشت از مصر در دانشکدۀ شرعیات دانشگاۀ کابل به تدریس آغاز کرد و افزون بر این کار، خطیب مسجد جامع وزیر محمد اکبرخان بود.

او بارها در برابر حمله‌های هراس‌افگنی موقف گرفت. او در سخنرانی‌ هفتۀ پیش در مسجد وزیراکبر خان گفت: «بینید که در طول سه‌ماه، تلفات ویروس کرونا در افغانستان - فکر کنم - دوصد و بیست‌وهفت است، شاید دوصد و سی - ولی تلفات جنگ در هر روز! کرونای خانمان‌سوز! وقتی بمباران می‌کند طیاره، در آنجا میان تر و خشک فرق نمی‌کند! وقتی در یک‌جای انفجار و انتحار می‌شود، میان تر و خشک فرق نمی‌شود.»

او در بخش دیگر این سخنرانی‌اش، چگونه‌گی صلح میان امریکا و طالبان را نیز به انتقاد گرفته بود: «شکست خود را به شکل بسیار مکارانه و شیادانه ترمیم کرد که ما یک مصالحه کردیم، به اساس یک توافق‌نامه؛ ولی به قسمی خود را می‌کشد که تخم نفاق را بین ملت مسلمان افغانستان کشت می‌کند، متوجه باشید!»

مولوی حبیب الرحمان، رییس مدرسه‌های کشور گفت: «این حکومت مسؤولیت دارد و باید پاسخ بگوید. و تا جایی‌که ملت و علما خبر دارند، پشت پرده، حکومت خوب می‌‎داند که اینان را کی به قتل می‌رساند.»

حکومت افغانستان یک هئیت شش‌نفری را به ریاست وزیر حج و اوقاف برای بررسی چگونگی انفجار در مسجد وزیر اکبر خان گماشته‌است.

عبدالحکیم منیب، وزیر حج و اوقاف بیان داشت: «این موضوع را صادقانه تا جایی‌که توان دارم مخلصانه و در هماهنگی با اعضای خانواده و نزدیکان دکتور نیازی بررسی خواهیم کرد.»

پیکر محمد ایاز نیازی در محوطۀ مسجد وزیر اکبرخان به خاک سپرده شد

عالمان دین هشدار می‌دهند که اگر حکومت عاملان این قتل را تا یک هفته شناسایی نکند، آنان رابطه شان را با حکومت قطع خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

پیکر دکتور محمد ایاز نیازی، امام مسجد جامع وزیر محمد خان امروز پنج‌شنبه در محوطۀ این مسجد به خاک سپرده شد.

دکتور ایاز نیازی، شام‌گاه سه‌شنبه در انفجاری در داخل این مسجد زخم برداشت و سپس در شفاخانه جان باخت. در این انفجار یک نمازگزار دیگر نیز جان باخت و هشت تن دیگر زخمی شده‌اند.

شماری از عالمان دین و شهروندان، نماز جنازۀ دکتور نیازی را در ورزشگاۀ غازی کابل ادا کردند و سپس به محوطه مسجد وزیر اکبرخان به خاک سپردند.

عالمان دین هشدار می‌دهند که اگر حکومت عاملان این قتل را تا یک هفته شناسایی نکند، آنان رابطه شان را با حکومت قطع خواهند کرد.

عبدالقادر قانت، رییس شورای علمای کابل گفت: «داکتر صاحب هیچ وقت در برابر هیچ‌کسی موقف‌گیری نکرد، اما علیه کسانی موقف‌گیری کرد که اعمال و حرکت آنان خلاف اسلام بوده‌است.»

 شماری از این عالمان دین به این باور اند که حمله بر دکتور نیازی یک حملۀ سازمان یافته بوده‌است.

یاسین فاروقی، عضو شورای علما اظهار داشت: «این یک جنایت نا بخشودنی است. من به‌حیث یک شاگرد استاد ایاز نیازی قطعأ این جرم را نمی‌گذاریم و تا قطره خونی که در بدن داریم از خون ایاز نیازی دفاع می‌کنیم.»
 
مولوی محمد ایاز نیازی، حمله‌های انتحاری و انفجاری را غیرانسانی می‌دانست و از این حمله‌ها به سختی انتقاد می‌کرد.

دکتور محمد ایاز نیازی در سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی، در ولسوالی یمگان بدخشان زاده شد. وی پس از پایان دورۀ نخست علوم اسلامی، در دارالعلوم مرکزی دارالقراء شهر پیشاور، در بخش علوم شرعی و قرائت به آموزش‌هایش ادامه داد و هم‌زمان در مکتب شبانه درس می‌خواند.‌

دکتور نیازی پس از پایان مکتب، به مصر رفت و در دانشگاۀ الازهر به تحصیل پرداخت. وی از این دانشگاه، سند لیسانس را در بخش اقتصاد اسلامی به‌دست آورد و سپس در همین بخش ماستری گرفت.

محمد ایاز نیازی در بخش روابط بین‌الملل از دیدگاۀ فقۀ اسلامی سند دکترا هم داشت. او پس از برگشت از مصر در دانشکدۀ شرعیات دانشگاۀ کابل به تدریس آغاز کرد و افزون بر این کار، خطیب مسجد جامع وزیر محمد اکبرخان بود.

او بارها در برابر حمله‌های هراس‌افگنی موقف گرفت. او در سخنرانی‌ هفتۀ پیش در مسجد وزیراکبر خان گفت: «بینید که در طول سه‌ماه، تلفات ویروس کرونا در افغانستان - فکر کنم - دوصد و بیست‌وهفت است، شاید دوصد و سی - ولی تلفات جنگ در هر روز! کرونای خانمان‌سوز! وقتی بمباران می‌کند طیاره، در آنجا میان تر و خشک فرق نمی‌کند! وقتی در یک‌جای انفجار و انتحار می‌شود، میان تر و خشک فرق نمی‌شود.»

او در بخش دیگر این سخنرانی‌اش، چگونه‌گی صلح میان امریکا و طالبان را نیز به انتقاد گرفته بود: «شکست خود را به شکل بسیار مکارانه و شیادانه ترمیم کرد که ما یک مصالحه کردیم، به اساس یک توافق‌نامه؛ ولی به قسمی خود را می‌کشد که تخم نفاق را بین ملت مسلمان افغانستان کشت می‌کند، متوجه باشید!»

مولوی حبیب الرحمان، رییس مدرسه‌های کشور گفت: «این حکومت مسؤولیت دارد و باید پاسخ بگوید. و تا جایی‌که ملت و علما خبر دارند، پشت پرده، حکومت خوب می‌‎داند که اینان را کی به قتل می‌رساند.»

حکومت افغانستان یک هئیت شش‌نفری را به ریاست وزیر حج و اوقاف برای بررسی چگونگی انفجار در مسجد وزیر اکبر خان گماشته‌است.

عبدالحکیم منیب، وزیر حج و اوقاف بیان داشت: «این موضوع را صادقانه تا جایی‌که توان دارم مخلصانه و در هماهنگی با اعضای خانواده و نزدیکان دکتور نیازی بررسی خواهیم کرد.»

هم‌رسانی کنید