تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

چهل و چهار بانو در بلخ جواز راننده‌گی دریافت کردند

چهل و چهار بانو در ولایت بلخ، امروز (یک‌شنبه، ۲۹جدی) پس از یک دورۀ آموزشی، جواز راننده‌گی را بدست آوردند.

این بانوان که بیشتر‌شان کارمندان نهادهای دولتی استند، می‌گویند که اکنون می‌توانند به راحتی راننده‌گی کنند.

آنان از این‌که خانواده‌های شان مانع آموزش راننده‌گی آن‌ها نشده‌اند سپاسگزار ‌اند.

بلقیس رحیمی، یکی از این بانوان است. او که مدیر عمومی سوانح و ارزیابی دانشگاه بلخ ‌می‌باشد، می‌گوید از این‌که راننده‌گی را آموخته‌است و می‌تواند که به موقع به محل کارش حاضر شود، خرسند است: «از این فرصت‌ها استفاده کنیم تا به وقت و زمان معین، به وظیفۀ خود برسیم و باردوش جامعه نشویم.»

مراسم فراغت این بانوان، امروز در دانشگاه بلخ برگزار شد.

سودابه، بانوی دیگری است که جواز راننده‌گی را بدست آورده‌است: «یک مهارت خیلی خوبی است که همۀ ما بتوانیم از آن استفاده بکنیم و دیگر به برادران خود متکی نباشیم.»

نیلوفر نیز که موفق شده جواز راننده‌گی را بدست آورد، خرسند است. او می‌گوید که اکنون با خیال راحت می‌تواند با موتر شخصی خودش به کار و زنده‌گی‌اش برسد: «اگر کسی خودش بتواند راننده‌گی کند، صرفه‌جویی در پول می‌شود و اذیت و آزار خانم‌ها کمتر می‌شود.»

مسؤول آموزش راننده‌گی مدیریت ترافیک بلخ می‌گوید که از آغاز امسال تا کنون بیش از سه‌صد تن از بانوان در مزارشریف آموزش راننده‌گی دیده‌اند.

ثارمن عبدالله، مسؤول آموزش مدیریت ترافیک بلخ در این باره بیان داشت: «از آغاز سال ۱۳۹۸ تاکنون بیشتر از ۳۰۰تن از دختر خانم‌ها، تحت آموزش ترافیکی قرار گرفته و برای ۱۸۰ تن آنان گواهی نامه داده شده.»

هرچند این زنان خرسندند که فرصت‌های برایی آن‌ها پیدا شده‌است تا در بخش‌های گونه‌گون توانایی‌های شان را به رخ بکشند و تابوشکنی کنند، اما می‌گویند که هنوز هم چالش‌هایی از آزار و اذیت گرفته تا نگاه ابزاری سر راه پیشرفت آنان وجود دارد.

افغانستان

چهل و چهار بانو در بلخ جواز راننده‌گی دریافت کردند

مسؤول آموزش راننده‌گی مدیریت ترافیک بلخ می‌گوید که از آغاز امسال تا کنون بیش از سه‌صد تن از بانوان در مزارشریف آموزش راننده‌گی دیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

چهل و چهار بانو در ولایت بلخ، امروز (یک‌شنبه، ۲۹جدی) پس از یک دورۀ آموزشی، جواز راننده‌گی را بدست آوردند.

این بانوان که بیشتر‌شان کارمندان نهادهای دولتی استند، می‌گویند که اکنون می‌توانند به راحتی راننده‌گی کنند.

آنان از این‌که خانواده‌های شان مانع آموزش راننده‌گی آن‌ها نشده‌اند سپاسگزار ‌اند.

بلقیس رحیمی، یکی از این بانوان است. او که مدیر عمومی سوانح و ارزیابی دانشگاه بلخ ‌می‌باشد، می‌گوید از این‌که راننده‌گی را آموخته‌است و می‌تواند که به موقع به محل کارش حاضر شود، خرسند است: «از این فرصت‌ها استفاده کنیم تا به وقت و زمان معین، به وظیفۀ خود برسیم و باردوش جامعه نشویم.»

مراسم فراغت این بانوان، امروز در دانشگاه بلخ برگزار شد.

سودابه، بانوی دیگری است که جواز راننده‌گی را بدست آورده‌است: «یک مهارت خیلی خوبی است که همۀ ما بتوانیم از آن استفاده بکنیم و دیگر به برادران خود متکی نباشیم.»

نیلوفر نیز که موفق شده جواز راننده‌گی را بدست آورد، خرسند است. او می‌گوید که اکنون با خیال راحت می‌تواند با موتر شخصی خودش به کار و زنده‌گی‌اش برسد: «اگر کسی خودش بتواند راننده‌گی کند، صرفه‌جویی در پول می‌شود و اذیت و آزار خانم‌ها کمتر می‌شود.»

مسؤول آموزش راننده‌گی مدیریت ترافیک بلخ می‌گوید که از آغاز امسال تا کنون بیش از سه‌صد تن از بانوان در مزارشریف آموزش راننده‌گی دیده‌اند.

ثارمن عبدالله، مسؤول آموزش مدیریت ترافیک بلخ در این باره بیان داشت: «از آغاز سال ۱۳۹۸ تاکنون بیشتر از ۳۰۰تن از دختر خانم‌ها، تحت آموزش ترافیکی قرار گرفته و برای ۱۸۰ تن آنان گواهی نامه داده شده.»

هرچند این زنان خرسندند که فرصت‌های برایی آن‌ها پیدا شده‌است تا در بخش‌های گونه‌گون توانایی‌های شان را به رخ بکشند و تابوشکنی کنند، اما می‌گویند که هنوز هم چالش‌هایی از آزار و اذیت گرفته تا نگاه ابزاری سر راه پیشرفت آنان وجود دارد.

هم‌رسانی کنید