تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کانگرس امریکا: پاکستان هنوز هم با گروه‌های هراس‌افگن ارتباط دارد

یافته‌های یک گزارش تازۀ کانگرس ایالات متحدۀ امریکا نشان می‌دهند که پاکستان از چندین دهه به این‌سو نقش فعال اما منفی را در قبال افغانستان بازی می‌کند.

در این گزارش گانگرس امریکا آمده‌است که پاکستان هنوز هم با گروه‌های هراس‌افگن به ویژه شبکۀ حقانی رابطه دارد و هنوز هم پناهگاه هراس‌افگنان در پاکستان یک تهدید در برابر افغانستان است.

در این گزارش آمده‌است که پاکستان ممکن است به جای یک حکومت نیرومند و متحد، یک حکومت ضعیف و بی ثبات را به رهبری تنها یک قوم در افغانستان ترجیح بدهد.
در بخشی از این گزارش آمده‌است: «پاکستان ممکن است یک افغانستان ضعیف و بی‌ثبات را به‌جای یک افغانستان نیرومند و متحد ترجیح بدهد. پاکستان به ویژه حکومتی را در کابل می‌خواهد که بیشتر از سوی پشتون‌ها رهبری شود.»

در گزارش هم‌چنان آمده‌است که ارتش پاکستان از نقش هند در افغانستان نگران است و ظاهرأ طالبان را یک ابزار خوب و معتبر در برابر این نقش دهلی‌نو می‌پندارد.

از سویی دیگر، سرپرست مرکز ضد هراس‌افگنی امریکا می‌گوید که احتمال حملۀ داعش از افغانستان به امریکا کاهش یافته‌است.

رسل تراورس، رییس مرکز ملی ضد هراس افگنی امریکا در این باره گفت: «یقینأ آنان یعنی اعضای شاخۀ خراسان داعش با تبلیغات ارادۀ شان را برای حمله در بیرون از افغانستان نشان داده‌اند، اما امسال در مقایسه با سال‌های گذشته احتمال حملۀ آنان در بیرون از این کشور محدودتر شده‌است.»

با این حال، یافته‌های یک نظرسنجی تازۀ نهاد امریکایی «گالوپ» نشان می‌دهند که افغانستان در سال ۲۰۱۸میلادی، ناامن‌ترین کشور در سطح جهان بوده‌است.

بربنیاد این نظرسنجی، اعتماد مردم افغانستان به نیروهای پولیس و نیز احساس امنیت آنان کاهش یافته‌است.

افغانستان

کانگرس امریکا: پاکستان هنوز هم با گروه‌های هراس‌افگن ارتباط دارد

در گزارش هم‌چنان آمده‌است که ارتش پاکستان از نقش هند در افغانستان نگران است و طالبان را یک ابزار خوب و معتبر در برابر این نقش دهلی‌نو می‌پندارد.

Thumbnail

یافته‌های یک گزارش تازۀ کانگرس ایالات متحدۀ امریکا نشان می‌دهند که پاکستان از چندین دهه به این‌سو نقش فعال اما منفی را در قبال افغانستان بازی می‌کند.

در این گزارش گانگرس امریکا آمده‌است که پاکستان هنوز هم با گروه‌های هراس‌افگن به ویژه شبکۀ حقانی رابطه دارد و هنوز هم پناهگاه هراس‌افگنان در پاکستان یک تهدید در برابر افغانستان است.

در این گزارش آمده‌است که پاکستان ممکن است به جای یک حکومت نیرومند و متحد، یک حکومت ضعیف و بی ثبات را به رهبری تنها یک قوم در افغانستان ترجیح بدهد.
در بخشی از این گزارش آمده‌است: «پاکستان ممکن است یک افغانستان ضعیف و بی‌ثبات را به‌جای یک افغانستان نیرومند و متحد ترجیح بدهد. پاکستان به ویژه حکومتی را در کابل می‌خواهد که بیشتر از سوی پشتون‌ها رهبری شود.»

در گزارش هم‌چنان آمده‌است که ارتش پاکستان از نقش هند در افغانستان نگران است و ظاهرأ طالبان را یک ابزار خوب و معتبر در برابر این نقش دهلی‌نو می‌پندارد.

از سویی دیگر، سرپرست مرکز ضد هراس‌افگنی امریکا می‌گوید که احتمال حملۀ داعش از افغانستان به امریکا کاهش یافته‌است.

رسل تراورس، رییس مرکز ملی ضد هراس افگنی امریکا در این باره گفت: «یقینأ آنان یعنی اعضای شاخۀ خراسان داعش با تبلیغات ارادۀ شان را برای حمله در بیرون از افغانستان نشان داده‌اند، اما امسال در مقایسه با سال‌های گذشته احتمال حملۀ آنان در بیرون از این کشور محدودتر شده‌است.»

با این حال، یافته‌های یک نظرسنجی تازۀ نهاد امریکایی «گالوپ» نشان می‌دهند که افغانستان در سال ۲۰۱۸میلادی، ناامن‌ترین کشور در سطح جهان بوده‌است.

بربنیاد این نظرسنجی، اعتماد مردم افغانستان به نیروهای پولیس و نیز احساس امنیت آنان کاهش یافته‌است.

هم‌رسانی کنید