Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش آلوده‌گی هوا در پی وضع محدودیت بر گشت‌وگذار در کابل

ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، می‌گوید که در پی تغییر فصل و وضع محدودیت بر گشتوگذار در کابل، آلوده‌گی هوای این شهر از اندازه استندر آن فوق‌العاده پایین آمده‌است.

عزت الله صدیقی، معین فنی این نهاد می‌گوید که آنان در ۱۶ روز گذشته مرتبأ با دستگاه‌های سیار سنجش کیفیت هوا، هوای کابل را آزمایش کرده‌اند.

دستگاه‌های سیار ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست در شانزده ناحیۀ شهر کابل نصب شده‌اند و توسط آن‌ها چگونگی کیفیت هوای کابل آزمایش می‌شوند.

بربنیاد ارزیابی ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، هوای کابل برای سه تا پنج ماه - تا پایان ماه حوت سال ۱۳۹۸ - به شدت آلوده بود: «استندرد برای نایتروجن دای اکساید ۸۰ است، اما آمارهایی که ما از ناحیه‌های شهرکابل گرفته‌ایم: ۲۰، ۴۸، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۳۱، ۷۴، ۱۱، ۷۳، ۷۵، ۳۹، ۳۴، ۶۹، ۶۶، ۴۴، ۷۱ و ۳۱ است و به هین ترتیب به ما نشان داده‌است و آمارهایی از گاز ازون هم همین گونه است.»

در کابل از بیست روز بدینسو برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است.

کابل در روزهای اخیر، گواه بارنده‌گی‌های پی‌هم نیز بوده‌است. بارش باران‌ها نیز بر پاکی هوای این شهر تأثیر داشته‌است. هوای پاک این‌ روزهای کابل، دست کم در پنج سال گذشته کمتر دیده شده‌است.

هوای کابل، در زمستان‌ها بیش از اندازه آلوده می‌شود. در زمستان سال گذشته نیز هوای کابل به اندازه‌یی آلوده شده بود که شهرداری کابل و وزارت داخله مجبور شدند سوختاندن مواد دودزا در سالن‌های عروسی، شرکت‌های تولیدی و حمام‌ها ممنوع کنند.

کابل در حدود شش میلیون نفوس دارد و آنان معمولأ در زمستان‌ برای گرم نگهداشتن خانه‌های شان از ذغال سنگ، پلاستیک و مواد دودزای دیگر آتش می‌کنند.

شهروندان کشور، از حکومت می‌خواهند که راهکاری را روی دست گیرند که هوای کابل برای همیشه پاک باشد.

میرویس، یکی از باشنده‌‎گان کابل گفت: «آب و هوا پاک و صاف شده‌است. زیرا موترهای زیاد مثل روزهای عادی در شهر رفت و آمد نمی‌کنند و خاک و آلوده‌گی نیز نیست.»

رحمت الله سنجر، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «در سابق که از خانه بیرون می‌شدیم، هوا بسیار آلوده بود. موترها زیاد دود تولید می‌کردند، در خانه‌ها بخاری‌ها بودند که زغال سنگ می‌سوختاندند.»

بربنیاد آمارهای وزارت ترانسپورت، روزانه چهارصد هزار وسایط نقلیه در شهرکابل رفت و آمد می‌کنند، اما در روزهایی که محدودیت گشت و گذار وضع شده‌است، تنها پنج درصد این وسایط گشت وگذار دارند.

علی سینا ساید، سخن‌‎گوی وزارت ترانسپورت گفت: «اکنون گشت وگذار سه تا پنج درصد وسایط در شهر صورت می‌گیرد که آن هم موترهای دولت می‌باشد یا هم بیماران را انتقال می‌دهد یا هم موترهایی که برای سایر مسایل ضروری در شهر کار گرفته می‌شوند.»

سال‌ها است که کابل از آلوده‌ترین شهرهای جهان شمرده می‌شود و با آغاز سردی هوا، تنفس هوای کابل غیربهداشتی گزارش می‌شد.

کاهش آلوده‌گی هوا در پی وضع محدودیت بر گشت‌وگذار در کابل

در کابل از بیست روز بدینسو برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، می‌گوید که در پی تغییر فصل و وضع محدودیت بر گشتوگذار در کابل، آلوده‌گی هوای این شهر از اندازه استندر آن فوق‌العاده پایین آمده‌است.

عزت الله صدیقی، معین فنی این نهاد می‌گوید که آنان در ۱۶ روز گذشته مرتبأ با دستگاه‌های سیار سنجش کیفیت هوا، هوای کابل را آزمایش کرده‌اند.

دستگاه‌های سیار ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست در شانزده ناحیۀ شهر کابل نصب شده‌اند و توسط آن‌ها چگونگی کیفیت هوای کابل آزمایش می‌شوند.

بربنیاد ارزیابی ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، هوای کابل برای سه تا پنج ماه - تا پایان ماه حوت سال ۱۳۹۸ - به شدت آلوده بود: «استندرد برای نایتروجن دای اکساید ۸۰ است، اما آمارهایی که ما از ناحیه‌های شهرکابل گرفته‌ایم: ۲۰، ۴۸، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۳۱، ۷۴، ۱۱، ۷۳، ۷۵، ۳۹، ۳۴، ۶۹، ۶۶، ۴۴، ۷۱ و ۳۱ است و به هین ترتیب به ما نشان داده‌است و آمارهایی از گاز ازون هم همین گونه است.»

در کابل از بیست روز بدینسو برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت گشت‌وگذار وضع شده‌است.

کابل در روزهای اخیر، گواه بارنده‌گی‌های پی‌هم نیز بوده‌است. بارش باران‌ها نیز بر پاکی هوای این شهر تأثیر داشته‌است. هوای پاک این‌ روزهای کابل، دست کم در پنج سال گذشته کمتر دیده شده‌است.

هوای کابل، در زمستان‌ها بیش از اندازه آلوده می‌شود. در زمستان سال گذشته نیز هوای کابل به اندازه‌یی آلوده شده بود که شهرداری کابل و وزارت داخله مجبور شدند سوختاندن مواد دودزا در سالن‌های عروسی، شرکت‌های تولیدی و حمام‌ها ممنوع کنند.

کابل در حدود شش میلیون نفوس دارد و آنان معمولأ در زمستان‌ برای گرم نگهداشتن خانه‌های شان از ذغال سنگ، پلاستیک و مواد دودزای دیگر آتش می‌کنند.

شهروندان کشور، از حکومت می‌خواهند که راهکاری را روی دست گیرند که هوای کابل برای همیشه پاک باشد.

میرویس، یکی از باشنده‌‎گان کابل گفت: «آب و هوا پاک و صاف شده‌است. زیرا موترهای زیاد مثل روزهای عادی در شهر رفت و آمد نمی‌کنند و خاک و آلوده‌گی نیز نیست.»

رحمت الله سنجر، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «در سابق که از خانه بیرون می‌شدیم، هوا بسیار آلوده بود. موترها زیاد دود تولید می‌کردند، در خانه‌ها بخاری‌ها بودند که زغال سنگ می‌سوختاندند.»

بربنیاد آمارهای وزارت ترانسپورت، روزانه چهارصد هزار وسایط نقلیه در شهرکابل رفت و آمد می‌کنند، اما در روزهایی که محدودیت گشت و گذار وضع شده‌است، تنها پنج درصد این وسایط گشت وگذار دارند.

علی سینا ساید، سخن‌‎گوی وزارت ترانسپورت گفت: «اکنون گشت وگذار سه تا پنج درصد وسایط در شهر صورت می‌گیرد که آن هم موترهای دولت می‌باشد یا هم بیماران را انتقال می‌دهد یا هم موترهایی که برای سایر مسایل ضروری در شهر کار گرفته می‌شوند.»

سال‌ها است که کابل از آلوده‌ترین شهرهای جهان شمرده می‌شود و با آغاز سردی هوا، تنفس هوای کابل غیربهداشتی گزارش می‌شد.

هم‌رسانی کنید