تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش بیست درصدی رویدادهای امنیتی در ماه گذشته

در ماه نومبرعملیات های نیروهای امنیتی درمقایسه به ماه اکتوبر بیست و یک درصد و نیز حمله های مخالفان مسلح تا سه برابرکاهش یافته است.

هم چنان دراین ماه تلفات مخالفان مسلح نود و سه درصد و تلفات غیرنظامیان پانزده درصد کاهش را نشان می دهد.

افغانستان در ماه نومبر گواه ۹۳۴ رویداد امنیتی بوده است. این رویدادهای امنیتی، یک کاهش ۳۵ درصدی را نسبت به نومبر سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.

بر بنیاد یافته های طلوع نیوز، همزمان با آغاز عملیات زمستانی شفق ۲ در ماه نوامبر، میزان عملیات های نیروهای امنیتی بیست و یک درصد کاهش یافته است، اما فعالیت های کشفی آنان در بالاترین سطح نگهداشته شده است.

درماه نومبر، ۵۸۶ عملیات نظامی، ۱۶۲ فعالیت کشف و دست گیری، ۴۳ حمله هراس افگنی، ۳۶ رویداد ماین و بم گذاری، ۴۹ حمله هوایی و نیز ۴ حمله انتحاری ثبت شده است.

عباس حسینی پژوهشگر طلوع نیوز در این باره گفته است:" در ماه نومبر فعالیت مخالفان مسلح با شروع زمستان برخلاف سال پار با یک کاهش بی پیشینه رو به رو بوده است، اما نیروهای امنیتی نتوانسته در مناطق زیر اداره مخالف پیشروی زیادی داشته باشند".

در ماه نومبر ننگرهار با ۱۱۷ رویداد امنیتی و ارزگان، فاریاب، کندز، هلمند، کندهار، زابل، فراه و سرپل به ترتیب پررویدادترین ولایت ها بوده اند. اما ولایت سرپل گواه بیشترین حمله های هراس افگنان بر مواضع نیروهای امنیتی بوده است.

محمد ظاهر وحدت والی سرپل اظهار داشت:" طالبان تصمیم بر این گرفته بودند که در باید مجرای پیروزی شان را از مسیر سرپل باز کنند و هنوزهم بر این تلاش های شان ادامه دارند".

دراین ماه ۲۱۵۱ مخالف مسلح، ۷۷ سرباز امنیتی، ۱۶۴ غیرنظامی و ۶ سرباز امریکایی جان باخته اند که تلفات مخالفان مسلح، نود و سه درصد و تلفات غیرنظامیان پانزده درصد کاهش یافته است. در این ماه، وزارت دفاع تلفات نیروهای ارتش ملی را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.

سید عبدالمقدم امین آگاه امورنظامی گفته است:" در این زمان هم دولت می تواند تصمیم های خود را برای جنگ های آینده بگیرد و هم طالبان، اما این یک فرصت خوبی برای دولت است".

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:" در زمستان که پیش رو است مراکزی که در آنها تروریستان و مخالفان استند، به هر شکلی که می شوند باید در زمستان از بین برده شوند".

هدف قرارگرفتن غیرنظامیان در یک حمله هوایی در کندز، حمله انتحاری بر مراسم عزاداران در کابل و جان باختن غلام محی الدین غوری فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در سقوط یک چرخبال ارتش در ولایت بادغیس، از دلخراش ترین رویدادها در ماه نومبر بوده اند.

کاهش بیست درصدی رویدادهای امنیتی در ماه گذشته

افغانستان در ماه نومبر گواه ۹۳۴ رویداد امنیتی بوده است. این رویدادهای امنیتی، یک کاهش ۳۵ درصدی را نسبت به نومبر سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.

Thumbnail

در ماه نومبرعملیات های نیروهای امنیتی درمقایسه به ماه اکتوبر بیست و یک درصد و نیز حمله های مخالفان مسلح تا سه برابرکاهش یافته است.

هم چنان دراین ماه تلفات مخالفان مسلح نود و سه درصد و تلفات غیرنظامیان پانزده درصد کاهش را نشان می دهد.

افغانستان در ماه نومبر گواه ۹۳۴ رویداد امنیتی بوده است. این رویدادهای امنیتی، یک کاهش ۳۵ درصدی را نسبت به نومبر سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.

بر بنیاد یافته های طلوع نیوز، همزمان با آغاز عملیات زمستانی شفق ۲ در ماه نوامبر، میزان عملیات های نیروهای امنیتی بیست و یک درصد کاهش یافته است، اما فعالیت های کشفی آنان در بالاترین سطح نگهداشته شده است.

درماه نومبر، ۵۸۶ عملیات نظامی، ۱۶۲ فعالیت کشف و دست گیری، ۴۳ حمله هراس افگنی، ۳۶ رویداد ماین و بم گذاری، ۴۹ حمله هوایی و نیز ۴ حمله انتحاری ثبت شده است.

عباس حسینی پژوهشگر طلوع نیوز در این باره گفته است:" در ماه نومبر فعالیت مخالفان مسلح با شروع زمستان برخلاف سال پار با یک کاهش بی پیشینه رو به رو بوده است، اما نیروهای امنیتی نتوانسته در مناطق زیر اداره مخالف پیشروی زیادی داشته باشند".

در ماه نومبر ننگرهار با ۱۱۷ رویداد امنیتی و ارزگان، فاریاب، کندز، هلمند، کندهار، زابل، فراه و سرپل به ترتیب پررویدادترین ولایت ها بوده اند. اما ولایت سرپل گواه بیشترین حمله های هراس افگنان بر مواضع نیروهای امنیتی بوده است.

محمد ظاهر وحدت والی سرپل اظهار داشت:" طالبان تصمیم بر این گرفته بودند که در باید مجرای پیروزی شان را از مسیر سرپل باز کنند و هنوزهم بر این تلاش های شان ادامه دارند".

دراین ماه ۲۱۵۱ مخالف مسلح، ۷۷ سرباز امنیتی، ۱۶۴ غیرنظامی و ۶ سرباز امریکایی جان باخته اند که تلفات مخالفان مسلح، نود و سه درصد و تلفات غیرنظامیان پانزده درصد کاهش یافته است. در این ماه، وزارت دفاع تلفات نیروهای ارتش ملی را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.

سید عبدالمقدم امین آگاه امورنظامی گفته است:" در این زمان هم دولت می تواند تصمیم های خود را برای جنگ های آینده بگیرد و هم طالبان، اما این یک فرصت خوبی برای دولت است".

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است:" در زمستان که پیش رو است مراکزی که در آنها تروریستان و مخالفان استند، به هر شکلی که می شوند باید در زمستان از بین برده شوند".

هدف قرارگرفتن غیرنظامیان در یک حمله هوایی در کندز، حمله انتحاری بر مراسم عزاداران در کابل و جان باختن غلام محی الدین غوری فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در سقوط یک چرخبال ارتش در ولایت بادغیس، از دلخراش ترین رویدادها در ماه نومبر بوده اند.

هم‌رسانی کنید