Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرزی از مردم خواست تا از استقلال کشور پاسداری کنند

با حضور رییس جمهور کرزی و دیگر شخصیت‌های داخلی و خارجی از نود وپنجمین سالروز استقلال افغانستان با برپایی مراسمی تجلیل شد.

برای نخستین بار دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در کنار رییس جمهور کرزی در مراسم روز استقلال که در محوطه وزارت دفاع ملی برگزار شد، حضور داشتند.

حامد کرزی در سخنان خود در این مراسم خواهان اعلام نتیجه انتخابات شد و ابراز امیدواری کرد که توافق هر دو نامزد مطابق با خواست همگان باشد.

وی در ادامه گفت: هردو نامزد تعهد دارند که افغانستان را از ناامنی نجات دهند، امروز مردم بی صبرانه منتظر اعلام نتیجه انتخابات هستند.

حامد کرزی ادامه داد: امیدواریم که انتخابات افغانستان زودتر به نتیجه برسد و توافقات هر دو برادر ما به خیر ملت افغانستان به نتیجه برسد.

در حالی که این روزها گسترش ناامنی‌ها، دست اندازی‌ها و دخالت‌های پاکستان نگرانی‌هایی را در کشور ایجاد کرده است، اما رئیس جمهور کرزی معتقد است که هر دو نامزد متعهد هستند که با روی کارآمدن حکومت تازه در کشور افغانستان را از ناامنی‌ها نجات دهند و کاری که در یازده سال گذشته ناکام بوده است را به نتیجه برسانند.

رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به ناامنی‌های اخیر کشور گفت: انشاالله با روی کار آمدن حکومت جدید و تشکیل دولتی قدرتمند افغانستان از این ناامنی خلاص شود، من از پاکستان می‌خواهم که دست از ایجاد ناامنی در افغانستان بکشد.

کرزی روز استقلال را روز ایثار، فداکاری، اتحاد و همدلی مردم افغانستان دانست و از مردم خواست تا از این امانت پاسداری کنند.

وی در ادامه گفت: استقلال افغانستان بدون شک مدیون دو عنصر مهم ملی یعنی ایثار و فداکاری فرد فرد ملت افغانستان است که با همبستگی و اتفاق مردم به دست آمد.

کرزی امسال نیز همانند سال‌های گذشته با گذاشتن گل در پای منار آزادی از روز استقلال کشور تجلیل کرد .

در سال‌های اخیر از جشن استقلال و دیگر جشن‌های ملی کشور تنها با حضور چند مقام حکومتی و گذاشتن یک گل پای منار آزادی تجلیل می‌شود و از حضور ملت افغانستان که به بهای جان میلیون‌ها شهروند خود این آزادی را بدست آورده‌اند، خبری نیست.

رییس جمهور کرزی امسال در حالی از روز استقلال تجلیل کرد که آخرین روزهای حضور در رأس قدرت را تجربه می کند.

برای تماشای تکۀ تصویری، به این جا سربزنید:

کرزی از مردم خواست تا از استقلال کشور پاسداری کنند

با حضور رییس جمهور کرزی و دیگر شخصیت‌های داخلی و خارجی از نود وپنجمین سالروز استقلال افغانستان با

Thumbnail

با حضور رییس جمهور کرزی و دیگر شخصیت‌های داخلی و خارجی از نود وپنجمین سالروز استقلال افغانستان با برپایی مراسمی تجلیل شد.

برای نخستین بار دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در کنار رییس جمهور کرزی در مراسم روز استقلال که در محوطه وزارت دفاع ملی برگزار شد، حضور داشتند.

حامد کرزی در سخنان خود در این مراسم خواهان اعلام نتیجه انتخابات شد و ابراز امیدواری کرد که توافق هر دو نامزد مطابق با خواست همگان باشد.

وی در ادامه گفت: هردو نامزد تعهد دارند که افغانستان را از ناامنی نجات دهند، امروز مردم بی صبرانه منتظر اعلام نتیجه انتخابات هستند.

حامد کرزی ادامه داد: امیدواریم که انتخابات افغانستان زودتر به نتیجه برسد و توافقات هر دو برادر ما به خیر ملت افغانستان به نتیجه برسد.

در حالی که این روزها گسترش ناامنی‌ها، دست اندازی‌ها و دخالت‌های پاکستان نگرانی‌هایی را در کشور ایجاد کرده است، اما رئیس جمهور کرزی معتقد است که هر دو نامزد متعهد هستند که با روی کارآمدن حکومت تازه در کشور افغانستان را از ناامنی‌ها نجات دهند و کاری که در یازده سال گذشته ناکام بوده است را به نتیجه برسانند.

رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به ناامنی‌های اخیر کشور گفت: انشاالله با روی کار آمدن حکومت جدید و تشکیل دولتی قدرتمند افغانستان از این ناامنی خلاص شود، من از پاکستان می‌خواهم که دست از ایجاد ناامنی در افغانستان بکشد.

کرزی روز استقلال را روز ایثار، فداکاری، اتحاد و همدلی مردم افغانستان دانست و از مردم خواست تا از این امانت پاسداری کنند.

وی در ادامه گفت: استقلال افغانستان بدون شک مدیون دو عنصر مهم ملی یعنی ایثار و فداکاری فرد فرد ملت افغانستان است که با همبستگی و اتفاق مردم به دست آمد.

کرزی امسال نیز همانند سال‌های گذشته با گذاشتن گل در پای منار آزادی از روز استقلال کشور تجلیل کرد .

در سال‌های اخیر از جشن استقلال و دیگر جشن‌های ملی کشور تنها با حضور چند مقام حکومتی و گذاشتن یک گل پای منار آزادی تجلیل می‌شود و از حضور ملت افغانستان که به بهای جان میلیون‌ها شهروند خود این آزادی را بدست آورده‌اند، خبری نیست.

رییس جمهور کرزی امسال در حالی از روز استقلال تجلیل کرد که آخرین روزهای حضور در رأس قدرت را تجربه می کند.

برای تماشای تکۀ تصویری، به این جا سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره