تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یاماموتو: افغانستان نمی‌تواند از بحران پس از انتخابات برآید

تادامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان که گزارشش از وضعیت افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه می‌کرد، هشدار داد که اگر افغانستان بار دیگر درگیر یک بحران پس از انتخابات شود توان بیرون شدن از آن را نخواهد داشت.

او در سخنرانی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل، بر برگزاری یک انتخابات معتبر ریاست‌جمهوری افغانستان تأکید ورزید.

او گفت: «انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده برای بیست وهشتم ماه سپتمبر، یک لحظۀ کلیدی برای تجدید مشروعیت ساختار سیاسی دموکراتیک افغانستان خواهد بود. شهروندان افغانستان، تعهد پایدارشان را برای انتخاب رهبر سیاسی از طریق انتخابات با رویارویی با تهدیدها و اوضاع بد امنیتی نشان داده‌اند.»

این مقام سازمان ملل، رقابت سیاسی را برای ریاست‌جمهوری شدید دانست و گفت که این مسؤولیت تمامی عناصر سیاسی به شمول نامزدان و حکومت افغانستان است تا همه یک‌سان فرصت رقابت داشته باشند: «افغانستان نمی‌تواند ازعهده یک بحران ناگوار و طولانی پس از انتخابات براید؛ این کار مشروعیت ریاست‌جمهوری را شکنندۀ خواهد کرد. این‌کار همچنان توانایی رییس‌جمهور تازه را در متحد ساختن مردم افغانستان در یک روند معنادار و نماینده‌گی صلح، می‌تواند آسیب برساند.»  

در این میان، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که همچون مهمان ویژه در نشست شورای امنیت بود، هشدار داد که همزمان با افزایش تلاش‌های صلح با طالبان، نگرانی‌ها از احتمال از دست رفتن دستاوردها به‌گونۀ بی پیشینه افزایش یافته‌اند.

سیما سمر افزود: «پس از هژده سال همکاری و پشتیبانی جامعۀ جهانی، افغانستان به یک مرحلۀ بسیار مهمی از تاریخش وارد می‌شود. آرزو و خوشبینی برای توسعه و نگهداری از حقوق بشر و هویت انسانی هرگز بلند نبوده‌است. همزمان با این، ترس رفتن به عقب، به ویژه هنگامی که زنان و اقلیت‌ها از حقوق و آزادی‌های شان محروم می‌شوند، نیز هرگز به این پیمانه بیشتر نبوده‌است.»

در همین حال، نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در این نشست، از آماده‌گی حکومت برای برگزاری انتخابات معتبر ریاست‌جمهوری اطمینان داد.

عادله راز، نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت: «ما آماده‌گی‌های امنیتی و فنی را برای انتخابات آغاز کرده ایم و در حال بحث با همکاران جهانی دربارۀ جنبه‌های گوناگون این روند استیم. ما از گماشته شدن مشاوران سازمان ملل، کسانی که همچون کمیشنران جهانی کمیسیون مستقل انتخابات در کار پشتیبانی فنی عمل خواهند کرد، استقبال می‌کنیم. ما از هیچ تلاش برای برگزاری انتخابات معتبر و شفاف دریغ نخواهیم کرد.»

در این نشست شورای امنیت، از طالبان خواسته شد تا به گفت وگوها میان افغانان حاضر شوند.

یاماموتو: افغانستان نمی‌تواند از بحران پس از انتخابات برآید

شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه وضعیت افغانستان را به بررسی گرفت.

Thumbnail

تادامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان که گزارشش از وضعیت افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه می‌کرد، هشدار داد که اگر افغانستان بار دیگر درگیر یک بحران پس از انتخابات شود توان بیرون شدن از آن را نخواهد داشت.

او در سخنرانی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل، بر برگزاری یک انتخابات معتبر ریاست‌جمهوری افغانستان تأکید ورزید.

او گفت: «انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده برای بیست وهشتم ماه سپتمبر، یک لحظۀ کلیدی برای تجدید مشروعیت ساختار سیاسی دموکراتیک افغانستان خواهد بود. شهروندان افغانستان، تعهد پایدارشان را برای انتخاب رهبر سیاسی از طریق انتخابات با رویارویی با تهدیدها و اوضاع بد امنیتی نشان داده‌اند.»

این مقام سازمان ملل، رقابت سیاسی را برای ریاست‌جمهوری شدید دانست و گفت که این مسؤولیت تمامی عناصر سیاسی به شمول نامزدان و حکومت افغانستان است تا همه یک‌سان فرصت رقابت داشته باشند: «افغانستان نمی‌تواند ازعهده یک بحران ناگوار و طولانی پس از انتخابات براید؛ این کار مشروعیت ریاست‌جمهوری را شکنندۀ خواهد کرد. این‌کار همچنان توانایی رییس‌جمهور تازه را در متحد ساختن مردم افغانستان در یک روند معنادار و نماینده‌گی صلح، می‌تواند آسیب برساند.»  

در این میان، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که همچون مهمان ویژه در نشست شورای امنیت بود، هشدار داد که همزمان با افزایش تلاش‌های صلح با طالبان، نگرانی‌ها از احتمال از دست رفتن دستاوردها به‌گونۀ بی پیشینه افزایش یافته‌اند.

سیما سمر افزود: «پس از هژده سال همکاری و پشتیبانی جامعۀ جهانی، افغانستان به یک مرحلۀ بسیار مهمی از تاریخش وارد می‌شود. آرزو و خوشبینی برای توسعه و نگهداری از حقوق بشر و هویت انسانی هرگز بلند نبوده‌است. همزمان با این، ترس رفتن به عقب، به ویژه هنگامی که زنان و اقلیت‌ها از حقوق و آزادی‌های شان محروم می‌شوند، نیز هرگز به این پیمانه بیشتر نبوده‌است.»

در همین حال، نماینده‌گی همیشه‌گی افغانستان در این نشست، از آماده‌گی حکومت برای برگزاری انتخابات معتبر ریاست‌جمهوری اطمینان داد.

عادله راز، نمایندۀ همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت: «ما آماده‌گی‌های امنیتی و فنی را برای انتخابات آغاز کرده ایم و در حال بحث با همکاران جهانی دربارۀ جنبه‌های گوناگون این روند استیم. ما از گماشته شدن مشاوران سازمان ملل، کسانی که همچون کمیشنران جهانی کمیسیون مستقل انتخابات در کار پشتیبانی فنی عمل خواهند کرد، استقبال می‌کنیم. ما از هیچ تلاش برای برگزاری انتخابات معتبر و شفاف دریغ نخواهیم کرد.»

در این نشست شورای امنیت، از طالبان خواسته شد تا به گفت وگوها میان افغانان حاضر شوند.

هم‌رسانی کنید