تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یوناما: تلفات غیرنظامیان ازسوی طالبان ۲۵درصد افزایش یافته است

معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طرف‌های درگیر جنگ خواسته‌است تا جنگ را توقف دهند و گفت‌وگوهای صلح را آغاز کنند.

یوناما افزوده‌است که طالبان مسوول ۲۰۸مورد تلفات غیرنظامیان در ماه اپریل بوده‌اند که افزایش ۲۵درصدی در مقایسه با همین ماه در ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد.

بربنیاد آمارهای یوناما، نیروهای دولتی نیز مسوول ۱۷۲مورد تلفات غیرنظامیان در ماه اپریل بوده‌اند که افزایش ۳۸درصدی را نسبت به ماه اپریل سال گذشته نشان می‌دهد.

پیش از این کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان نیز در گزارشی گفته بود که تلفات عیرنظامیان در افغانستان افزایش یافته‌است.

این در حالی است که پس از دستور رییس‌جمهور غنی به نیروهای امنیتی برای گرفتن حالت تهاجمی، نبردها در کشور ازسر گرفته شده‌اند.

طالبان هم اعلام کرده‌اند که هرگونه تحرک حکومت را پاسخ خواهند داد. 

در یک هفته اخیر این نبردها شدت بیشتری گرفته‌اند. چنان‌چه طالبان در ولایت‌های لغمان، پکتیا و عزنی حمله‌های انتحاری انجام داده‌اند.

در خبرنامه یوناما آمده‌است: «ملل متحد در مورد افزایش آسیب دیدن افراد ملکی و عدم احترام گروه‌های درگیر به قوانین بین‌المللی بشردوستانه شدیدا نگران است، که این گروه‌ها آن را با حملات تکان دهنده اخیر بر مراکز صحی و تهدید کارمندان صحی، عدم موفقیت در اخذ همه اقدامات احتیاطی در انجام حملات هوایی و استفاده از مقدار زیادی مواد منفجره در ساحاتی که افراد ملکی زندگی می کنند، به اثبات رسانده‌اند.»

دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان توقف بی‌درنگ جنگ در افغانستان شده‌است: «من خواهان توقف جنگ هستم و از گروه‌های درگیر می‌خواهم تا به قانون بین‌المللی بشردوستانه که برای حفاظت از افراد ملکی می باشد، احترام بگذارند.»

یوناما می‌گوید که رویدادها را از اول ماه اپریل به‌اینسو مستند کرده‌است: «یوناما اختطاف ۱۵ کارمند صحی توسط طالبان و همچنان تهدید کارمندان صحی و مصادره تجهیزات صحی توسط نیروهای ملی امنیتی افغان را مستند سازی نموده است.»

یوناما: تلفات غیرنظامیان ازسوی طالبان ۲۵درصد افزایش یافته است

این در حالی است که پس از دستور رییس‌جمهور غنی به نیروهای امنیتی برای گرفتن حالت تهاجمی، نبردها در کشور ازسر گرفته شده‌اند.

Thumbnail

معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طرف‌های درگیر جنگ خواسته‌است تا جنگ را توقف دهند و گفت‌وگوهای صلح را آغاز کنند.

یوناما افزوده‌است که طالبان مسوول ۲۰۸مورد تلفات غیرنظامیان در ماه اپریل بوده‌اند که افزایش ۲۵درصدی در مقایسه با همین ماه در ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد.

بربنیاد آمارهای یوناما، نیروهای دولتی نیز مسوول ۱۷۲مورد تلفات غیرنظامیان در ماه اپریل بوده‌اند که افزایش ۳۸درصدی را نسبت به ماه اپریل سال گذشته نشان می‌دهد.

پیش از این کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان نیز در گزارشی گفته بود که تلفات عیرنظامیان در افغانستان افزایش یافته‌است.

این در حالی است که پس از دستور رییس‌جمهور غنی به نیروهای امنیتی برای گرفتن حالت تهاجمی، نبردها در کشور ازسر گرفته شده‌اند.

طالبان هم اعلام کرده‌اند که هرگونه تحرک حکومت را پاسخ خواهند داد. 

در یک هفته اخیر این نبردها شدت بیشتری گرفته‌اند. چنان‌چه طالبان در ولایت‌های لغمان، پکتیا و عزنی حمله‌های انتحاری انجام داده‌اند.

در خبرنامه یوناما آمده‌است: «ملل متحد در مورد افزایش آسیب دیدن افراد ملکی و عدم احترام گروه‌های درگیر به قوانین بین‌المللی بشردوستانه شدیدا نگران است، که این گروه‌ها آن را با حملات تکان دهنده اخیر بر مراکز صحی و تهدید کارمندان صحی، عدم موفقیت در اخذ همه اقدامات احتیاطی در انجام حملات هوایی و استفاده از مقدار زیادی مواد منفجره در ساحاتی که افراد ملکی زندگی می کنند، به اثبات رسانده‌اند.»

دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان توقف بی‌درنگ جنگ در افغانستان شده‌است: «من خواهان توقف جنگ هستم و از گروه‌های درگیر می‌خواهم تا به قانون بین‌المللی بشردوستانه که برای حفاظت از افراد ملکی می باشد، احترام بگذارند.»

یوناما می‌گوید که رویدادها را از اول ماه اپریل به‌اینسو مستند کرده‌است: «یوناما اختطاف ۱۵ کارمند صحی توسط طالبان و همچنان تهدید کارمندان صحی و مصادره تجهیزات صحی توسط نیروهای ملی امنیتی افغان را مستند سازی نموده است.»

هم‌رسانی کنید