تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک غیرنظامی درحملات موشکی برمیدان هوایی کابل، جان باخت

نجیب دانش، سخن‌گوی وزات داخله تأیید می‌کند که یک غیرنظامی درنتیجۀ حملات موشکی هراس افگنان بر میدان بین المللی حامد کرزی در شهر کابل، جان باخته و ۱۱تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

گفته می‌شود که این موشک‌ها ازفاصلۀ نزدیک بر میدان هوایی شلیک شده‎اند و تمامی پروازها پس از این حملات، لغو شدند.

آقای دانش می‌گوید که این موشک از ساعت ۱۵: ۱۱دقیقۀ پیش از چاشت از دو محل، شلیک شدند.

وی افزود که سه هراس‌افگن در قلعۀ میرعباس در مربوطات ناحیه نهم در یک خانه داخل شدند و از آن خانه با موشک انداز به میدان هوایی حمله کردند.

وی میافزاید که حملات موشکی که از شمال‌شرق کابل انجام شد، یکی آن درمنطقۀ پکتیا کوت بر یک خانه اثابت کرد و در نتیجۀ آن یک غیر نظامی جان باخت و چهار غیر نظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

وی اضافه کرد که نیروهای ویژه خانه‌یی را که سه هراس‌افگن در آن پنهان شده بودند را محاصره کردند و تمامی مهاجمان را پس از پنج ساعت درگیری، ازپا در آوردند.

گفته می‌شود که این ساحه اکنون زیر ادارۀ نیروهای امنیتی آمده و عملیات پاک‌سازی، ادامه دارد.

وی در ادامه گفت که در این حملات هم از موشک انداز آرپی‌جی و هم از هاوان، کار گرفته شده است.

بر بنیاد گزارش‌های تأیید ناشده، حدود ۲۰ تا ۳۰ موشک برمیدان هوایی، شلیک شده‌اند.

طالبان مسؤولیت این حملات را به عهده گرفتند و می‌گویند که هدف آن جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا که به تازه‌گی وارد کابل شده بود، بوده است.

متیس ساعات پس از این حمله که دریک نشست مشترک خبری با رییس‌جمهور غنی و دبیر کل ناتو حضور یافت و این حملات را "جرایم" خواند و افزود که این گونه حملات می تواند در هر کشور، رخ دهد.

یک غیرنظامی درحملات موشکی برمیدان هوایی کابل، جان باخت

وزارت داخلۀ کشور تأیید می‌کند که یک غیرنظامی درنتیجۀ حملات موشکی شورشیان بر میدان هوایی شهر کابل جان باخت و ۱۱ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

نجیب دانش، سخن‌گوی وزات داخله تأیید می‌کند که یک غیرنظامی درنتیجۀ حملات موشکی هراس افگنان بر میدان بین المللی حامد کرزی در شهر کابل، جان باخته و ۱۱تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

گفته می‌شود که این موشک‌ها ازفاصلۀ نزدیک بر میدان هوایی شلیک شده‎اند و تمامی پروازها پس از این حملات، لغو شدند.

آقای دانش می‌گوید که این موشک از ساعت ۱۵: ۱۱دقیقۀ پیش از چاشت از دو محل، شلیک شدند.

وی افزود که سه هراس‌افگن در قلعۀ میرعباس در مربوطات ناحیه نهم در یک خانه داخل شدند و از آن خانه با موشک انداز به میدان هوایی حمله کردند.

وی میافزاید که حملات موشکی که از شمال‌شرق کابل انجام شد، یکی آن درمنطقۀ پکتیا کوت بر یک خانه اثابت کرد و در نتیجۀ آن یک غیر نظامی جان باخت و چهار غیر نظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

وی اضافه کرد که نیروهای ویژه خانه‌یی را که سه هراس‌افگن در آن پنهان شده بودند را محاصره کردند و تمامی مهاجمان را پس از پنج ساعت درگیری، ازپا در آوردند.

گفته می‌شود که این ساحه اکنون زیر ادارۀ نیروهای امنیتی آمده و عملیات پاک‌سازی، ادامه دارد.

وی در ادامه گفت که در این حملات هم از موشک انداز آرپی‌جی و هم از هاوان، کار گرفته شده است.

بر بنیاد گزارش‌های تأیید ناشده، حدود ۲۰ تا ۳۰ موشک برمیدان هوایی، شلیک شده‌اند.

طالبان مسؤولیت این حملات را به عهده گرفتند و می‌گویند که هدف آن جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا که به تازه‌گی وارد کابل شده بود، بوده است.

متیس ساعات پس از این حمله که دریک نشست مشترک خبری با رییس‌جمهور غنی و دبیر کل ناتو حضور یافت و این حملات را "جرایم" خواند و افزود که این گونه حملات می تواند در هر کشور، رخ دهد.

هم‌رسانی کنید