Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۲۰ تن از سربازان دولتی در بغلان کشته شدند

طالبان دو شب پیش در روستای منگل‌ها بر سه پاسگاه حمله کردند و این پاسگاه ها را سقوط دادند، منابع امنیتی، تأیید می‌کنند که در این حمله‌ها ۲۰نیروی دولتی جان باختند.

محمد صفدر محسنی، رییس شورای ولایتی بغلان می‌گوید: «ساحه بسیار مهم بود که نیروهای امنیتی این ساحه‌ها را ترک کردند و تجهیزات شان هم به شمول هاموی ها به دست طالبان افتاده است.»

از سه شبانه روز، پایگاه‌های نیروهای دولتی در بغلان مرکزی با حمله‌های طالبان رو به رو استند؛ ده پاسگاه نیروهای دولتی در روستاهای منگل‌ها، زدران، عرب‌ها، کوک چنار، قیصرخیل و کولابی‌ها در ولسوالی بغلان مرکزی سقوط کرده اند و تابوت‌ها برای بیرون کشیدن جسدهای نیروهای دولتی آماده شده اند، اما تا هنوزهم فرصت انتقال جسدها به آنان داده نشده است.
قربان علی، کارمند صلیب سرخ می‌گوید: «چهار موتر هستیم و ۲۵صندوق را با خود داریم بخاطر انتقال اجساد و در راه کسانی دیگری نیز با ما یکجا می‌شوند که آنان نیز جسدهای شان را گردآوری می‌کنند.» 

خانواده‌های آن نیروهای دولتی که در بغلان مرکزی جان باخته اند در حالت بدی به سر می‌برند و تاکنون جسدهای نزدیکان شان را به دست نیاورده اند.
محمد شعیب، یکی از بسته‌گان قربانیان نیروهای دولتی گفت: «اگر شهید مان را به ما ندهد مجبور هستیم که راه عمومی را بسته بکنیم.» 
شفیق، برادر یکی از سربازان جان باخته در بغلان مرکزی نیز بیان داشت: «هیچ توجه ندارند، اگر اولاد خود شان باشد چنین نمی کنند، یک شبانه روز است که همین‌‎جا منتظر هستیم.» 

از سویی هم، سخن‌گوی والی میدان وردک تایید می کند که در درگیری‎‌های امروز در ولسوالی دایمیرداد این ولایت به شمول سید یونس فرمانده پولیس این ولسوالی ده سرباز دیگر جان باختند.

منابعی در وزارت دفاع ملی تأیید می‌کنند که همین اکنون در ده ولایت افغانستان میان نیروهای دولتی و طالبان جنگ‌ها ادامه دارند.

این در حالی است که مسؤولان ارشد امنیتی مشمول ویس احمد برمک، وزیر امور داخله امروز در مراسم یابود از جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی شرکت کرده بودند – اما رییس اجراییه که در این مراسم سخنرانی می‌کرد از وزیران داخله و دفاع ملی خواست که برای رسیده گی به اوضاع امنیتی کشور به دفترهای کار شان بروند: «از اینان تقاضای من این است که در دو سه نقطه جنگ داغ است و اینان به مسؤولیت های خود شان بپردازند.» 
 

۲۰ تن از سربازان دولتی در بغلان کشته شدند

ه پاسگاه نیروهای دولتی در روستاهای منگل‌ها، زدران، عرب‌ها، کوک چنار، قیصرخیل و کولابی‌ها در ولسوالی بغلان مرکزی سقوط کرده اند و تابوت‌ها برای بیرون کشیدن جسدهای نیروهای دولتی آماده شده اند، اما تا هنوزهم فرصت انتقال جسدها به آنان داده نشده است.

Thumbnail

طالبان دو شب پیش در روستای منگل‌ها بر سه پاسگاه حمله کردند و این پاسگاه ها را سقوط دادند، منابع امنیتی، تأیید می‌کنند که در این حمله‌ها ۲۰نیروی دولتی جان باختند.

محمد صفدر محسنی، رییس شورای ولایتی بغلان می‌گوید: «ساحه بسیار مهم بود که نیروهای امنیتی این ساحه‌ها را ترک کردند و تجهیزات شان هم به شمول هاموی ها به دست طالبان افتاده است.»

از سه شبانه روز، پایگاه‌های نیروهای دولتی در بغلان مرکزی با حمله‌های طالبان رو به رو استند؛ ده پاسگاه نیروهای دولتی در روستاهای منگل‌ها، زدران، عرب‌ها، کوک چنار، قیصرخیل و کولابی‌ها در ولسوالی بغلان مرکزی سقوط کرده اند و تابوت‌ها برای بیرون کشیدن جسدهای نیروهای دولتی آماده شده اند، اما تا هنوزهم فرصت انتقال جسدها به آنان داده نشده است.
قربان علی، کارمند صلیب سرخ می‌گوید: «چهار موتر هستیم و ۲۵صندوق را با خود داریم بخاطر انتقال اجساد و در راه کسانی دیگری نیز با ما یکجا می‌شوند که آنان نیز جسدهای شان را گردآوری می‌کنند.» 

خانواده‌های آن نیروهای دولتی که در بغلان مرکزی جان باخته اند در حالت بدی به سر می‌برند و تاکنون جسدهای نزدیکان شان را به دست نیاورده اند.
محمد شعیب، یکی از بسته‌گان قربانیان نیروهای دولتی گفت: «اگر شهید مان را به ما ندهد مجبور هستیم که راه عمومی را بسته بکنیم.» 
شفیق، برادر یکی از سربازان جان باخته در بغلان مرکزی نیز بیان داشت: «هیچ توجه ندارند، اگر اولاد خود شان باشد چنین نمی کنند، یک شبانه روز است که همین‌‎جا منتظر هستیم.» 

از سویی هم، سخن‌گوی والی میدان وردک تایید می کند که در درگیری‎‌های امروز در ولسوالی دایمیرداد این ولایت به شمول سید یونس فرمانده پولیس این ولسوالی ده سرباز دیگر جان باختند.

منابعی در وزارت دفاع ملی تأیید می‌کنند که همین اکنون در ده ولایت افغانستان میان نیروهای دولتی و طالبان جنگ‌ها ادامه دارند.

این در حالی است که مسؤولان ارشد امنیتی مشمول ویس احمد برمک، وزیر امور داخله امروز در مراسم یابود از جان باختن احمدشاه مسعود، قهرمان ملی شرکت کرده بودند – اما رییس اجراییه که در این مراسم سخنرانی می‌کرد از وزیران داخله و دفاع ملی خواست که برای رسیده گی به اوضاع امنیتی کشور به دفترهای کار شان بروند: «از اینان تقاضای من این است که در دو سه نقطه جنگ داغ است و اینان به مسؤولیت های خود شان بپردازند.» 
 

هم‌رسانی کنید