تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

۷ نگهبان دوستم به ۸ سال زندان محکوم شدند

دادگاه ابتدایه حوزه دوم شهر کابل، هفت نگهبان جنرال عبدالرشید دوستمُ معاون نخست ریاست جمهوری را از بهر توقیف غیرقانونی احمد ایشچی به هر کدام را به سه سال حبس و آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی، هر کدام را به پنج سال بند محکوم کرد.

احمد ایشچی می گوید که این نگهبانان جنرال دوستم به دادگاه حاضر نشدند و این دادگاه به روز چهارشنبه در غیاب آنان حکوم صادر کرد.

احمد ایشچی می گوید تا هنگامی خود جنرال دوستم به دادگاه کشانیده نشود عدالت تأمین نخواهد شد. 

وی در این باره افزود: «دادگاه به اساس مادۀ ۴۱۴ قانون اجرأت جرایی، نگهبانان جنرال دوستم را به سه سه سال حبس و بربنیاد قانون اجرأت جزایی ۴۲۹ به پنج پنج سال زندان محکوم کرد.»

دادگاه تا کنون در این باره چیزی نگفته است، اما احمد ایشچی می گوید که نگهبانان جنرال دوستم به دادگاه حاضر نشده اند و دادگاه در غیاب آنان حکم صادر کرده است.

در همین حال، عین الدین بهادری، عضو اتحادیه حقوق دانان می گوید که دادگاه صلاحیت دارد که در غیاب متهمان حکم صادر کند. وی بیان داشت: «هرچند دادگاه صلاحیت دارد در غیاب حکم صادر کند، اما بهتر بود نگهبانان آقای دوستم به دادگاه حاضر می شدند.»

موفق نشدیم که دیدگاه دفتری جنرال دوستم را در این باره بگیریم، اما احمد ایشچی تاکید می ورزد اگردادگاه عالی افغانستان جنرال دوستم را محاکمه نکند او به دادگاه های جهانی شکایت خواهد کرد

افغانستان

۷ نگهبان دوستم به ۸ سال زندان محکوم شدند

پس از نزدیک به یک سال از ماجرای اتهام آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی از سوی جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری و نگهبانان وی، اکنون احمد ایشچی می گوید که دادگاه ابتداییه حوزه دوم به روز چهار شنبه گذشته نگهابانان آقای دوستم را به حبس محکوم کرده است.

Thumbnail

دادگاه ابتدایه حوزه دوم شهر کابل، هفت نگهبان جنرال عبدالرشید دوستمُ معاون نخست ریاست جمهوری را از بهر توقیف غیرقانونی احمد ایشچی به هر کدام را به سه سال حبس و آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی، هر کدام را به پنج سال بند محکوم کرد.

احمد ایشچی می گوید که این نگهبانان جنرال دوستم به دادگاه حاضر نشدند و این دادگاه به روز چهارشنبه در غیاب آنان حکوم صادر کرد.

احمد ایشچی می گوید تا هنگامی خود جنرال دوستم به دادگاه کشانیده نشود عدالت تأمین نخواهد شد. 

وی در این باره افزود: «دادگاه به اساس مادۀ ۴۱۴ قانون اجرأت جرایی، نگهبانان جنرال دوستم را به سه سه سال حبس و بربنیاد قانون اجرأت جزایی ۴۲۹ به پنج پنج سال زندان محکوم کرد.»

دادگاه تا کنون در این باره چیزی نگفته است، اما احمد ایشچی می گوید که نگهبانان جنرال دوستم به دادگاه حاضر نشده اند و دادگاه در غیاب آنان حکم صادر کرده است.

در همین حال، عین الدین بهادری، عضو اتحادیه حقوق دانان می گوید که دادگاه صلاحیت دارد که در غیاب متهمان حکم صادر کند. وی بیان داشت: «هرچند دادگاه صلاحیت دارد در غیاب حکم صادر کند، اما بهتر بود نگهبانان آقای دوستم به دادگاه حاضر می شدند.»

موفق نشدیم که دیدگاه دفتری جنرال دوستم را در این باره بگیریم، اما احمد ایشچی تاکید می ورزد اگردادگاه عالی افغانستان جنرال دوستم را محاکمه نکند او به دادگاه های جهانی شکایت خواهد کرد

هم‌رسانی کنید