تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

۹۰درصد پروازهای بین‌المللی به افغانستان متوقف شده‌اند

اداره هوا نوردی ملکی، می‌گوید که به علت تهدید گسترش ویروس کرونا، ۹۰ درصد پروازهای بین‌المللی به افغانستان متوقف شده‌اند.

این نهاد می‌گوید که اکنون پرواز ها تنها به مسکو، استانبول‌ و انقره ادامه دارند.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که اگر تهدید ویروس کرونا بیشتر شود، احتمال توقف تمام پروازهای بین‌المللی به افغانستان وجود دارد: «با مسدود شدن سکتور کابل دوبی، بخش اعظم پرواز های ترانزیتی ما هم قطع شده‌است. تنها پرواز های بیرونی با مسکو هفته یک پرواز که شرکت آریانا دارد، هنوز متوقف نشده‌است و پرواز های ما به استانبول و انقره ادامه دارند.»

در همین حال شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که باید رفت‌وآمد میان ایران و‌ افغانستان متوقف شود و نیز مهاجران برگشته از ایران قرنطین شوند تا از گسترش بیشتر کرونا جلوگیری شود. 

فاروق مجروح، نماینده ولایت هرات در مجلس گفت: «تا زمانی‌که مهاجر بر گشته از ایران قرنطین نشوند، این ویروس هر روز گسترش میابد و تهدید آن نیز بیشتر خواهد شد.»

تاکنون ۸۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند که بیشترین آن در ولایت هرات استند. 
پس از چاشت امروز، دومین فرد مبتلا به کرونا در هرات جان باخت. مرد قربانی ۵۵ ساله بوده‌است. پیش از این، یک زن ۴۵ ساله نیز در هرات جان باخته بود. 

قبل بر این دو رویداد، یک مرد در بلخ نیز بدلیل آلوده شدن به ویروس کرونا جان باخته بود.

افغانستان

۹۰درصد پروازهای بین‌المللی به افغانستان متوقف شده‌اند

کنون پرواز ها تنها به مسکو، استانبول‌ و انقره ادامه دارند.

Thumbnail

اداره هوا نوردی ملکی، می‌گوید که به علت تهدید گسترش ویروس کرونا، ۹۰ درصد پروازهای بین‌المللی به افغانستان متوقف شده‌اند.

این نهاد می‌گوید که اکنون پرواز ها تنها به مسکو، استانبول‌ و انقره ادامه دارند.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که اگر تهدید ویروس کرونا بیشتر شود، احتمال توقف تمام پروازهای بین‌المللی به افغانستان وجود دارد: «با مسدود شدن سکتور کابل دوبی، بخش اعظم پرواز های ترانزیتی ما هم قطع شده‌است. تنها پرواز های بیرونی با مسکو هفته یک پرواز که شرکت آریانا دارد، هنوز متوقف نشده‌است و پرواز های ما به استانبول و انقره ادامه دارند.»

در همین حال شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که باید رفت‌وآمد میان ایران و‌ افغانستان متوقف شود و نیز مهاجران برگشته از ایران قرنطین شوند تا از گسترش بیشتر کرونا جلوگیری شود. 

فاروق مجروح، نماینده ولایت هرات در مجلس گفت: «تا زمانی‌که مهاجر بر گشته از ایران قرنطین نشوند، این ویروس هر روز گسترش میابد و تهدید آن نیز بیشتر خواهد شد.»

تاکنون ۸۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند که بیشترین آن در ولایت هرات استند. 
پس از چاشت امروز، دومین فرد مبتلا به کرونا در هرات جان باخت. مرد قربانی ۵۵ ساله بوده‌است. پیش از این، یک زن ۴۵ ساله نیز در هرات جان باخته بود. 

قبل بر این دو رویداد، یک مرد در بلخ نیز بدلیل آلوده شدن به ویروس کرونا جان باخته بود.

هم‌رسانی کنید