Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده‌گان فراه: ولایت فراه در حال فروپاشی‌است

نماینده‌گان مردم فراه در شورای ولایتی و مجلس نماینده‌گان می‌گویند که نبردها در این بخش کشور، به روز یک شنبه، تا نزدیکی‌های شهر فراه گسترش یافتند.

نماینده‌گان فراه در شورای ولایتی، اوضاع شهر فراه را در این روز، وحشتناک می‌گویند و بر نیاز عملیات گستردۀ نظامی در این ولایت تأکید می‌ورزند.

عبدالصبور خدمت، نمایندۀ مردم فراه در مجلس، می‌گوید: «مردم دکان‌های‌شان بسته بودند و مهاجرت‌های فامیلی شروع شده بود. موکلین به ما گزارش دادند که دشمن در حال تعرض است و اما دولت در حالت عقب‌نشینی است.»

باشنده‌گان فراه از آنچه کم‌کاری دولت در رسیده‌گی به چالش‌های امنیتی در این ولایت می‌گویند، به شدت انتقاد می‌کنند.

سید احمد مختار، باشندۀ فراه، می‌گوید: «از روزی که جنگ‌ها شروع شده، مردم وحشت‌زده شده‌اند.»

اعضای شورای ولایتی فراه و نیز بزرگان قوم در این ولایت، نیز به‌این باور استند که به مشکلات این ولایت تا کنون درست پرداخته نشده‌است.

گل‌احمد فقیری، عضو شورای ولایتی فراه، می‌گوید: «به گوش مسؤولان رسانده‌ایم که اوضاع امنیتی فراه روز به روز رو به خرابی‌است. مسؤولان مرکز، به فراه توجه نکرده‌اند.»

عبدالستار حسینی، بزرگ قوم، می‌گوید: «جنگ- جنگ استخباراتی است و این جنگ تا دروازه‌های شهر فراه رسیده‌است.»

در این میان، از دخیل‌بودن عوامل بیرونی در خشونت‌های فراه هم سخن گفته می‌شود.

گل‌احمد اعظمی، نمایندۀ مردم فراه در مجلس سنا، می‌گوید: «از علت‌های عمدۀ جنگ در فراه دو موضوع است. یک: موضوع بندِ بخش‌آباد فراه است که سروی و دیزان آن صورت می‌گیرد. دوم: موضوع بندر چابهار و از این طریق ایجاد روابط با هندی‌هاست.»

در همین حال، از فرستاده‌شدن صدها نیروی تازه دولتی به این ولایت گزارش داده شده‌است.

نماینده‌گان فراه: ولایت فراه در حال فروپاشی‌است

نماینده‌گان مردم فراه در شورای ولایتی و مجلس نماینده‌گان می‌گویند که نبردها در این بخش کشور، به رو

Thumbnail

نماینده‌گان مردم فراه در شورای ولایتی و مجلس نماینده‌گان می‌گویند که نبردها در این بخش کشور، به روز یک شنبه، تا نزدیکی‌های شهر فراه گسترش یافتند.

نماینده‌گان فراه در شورای ولایتی، اوضاع شهر فراه را در این روز، وحشتناک می‌گویند و بر نیاز عملیات گستردۀ نظامی در این ولایت تأکید می‌ورزند.

عبدالصبور خدمت، نمایندۀ مردم فراه در مجلس، می‌گوید: «مردم دکان‌های‌شان بسته بودند و مهاجرت‌های فامیلی شروع شده بود. موکلین به ما گزارش دادند که دشمن در حال تعرض است و اما دولت در حالت عقب‌نشینی است.»

باشنده‌گان فراه از آنچه کم‌کاری دولت در رسیده‌گی به چالش‌های امنیتی در این ولایت می‌گویند، به شدت انتقاد می‌کنند.

سید احمد مختار، باشندۀ فراه، می‌گوید: «از روزی که جنگ‌ها شروع شده، مردم وحشت‌زده شده‌اند.»

اعضای شورای ولایتی فراه و نیز بزرگان قوم در این ولایت، نیز به‌این باور استند که به مشکلات این ولایت تا کنون درست پرداخته نشده‌است.

گل‌احمد فقیری، عضو شورای ولایتی فراه، می‌گوید: «به گوش مسؤولان رسانده‌ایم که اوضاع امنیتی فراه روز به روز رو به خرابی‌است. مسؤولان مرکز، به فراه توجه نکرده‌اند.»

عبدالستار حسینی، بزرگ قوم، می‌گوید: «جنگ- جنگ استخباراتی است و این جنگ تا دروازه‌های شهر فراه رسیده‌است.»

در این میان، از دخیل‌بودن عوامل بیرونی در خشونت‌های فراه هم سخن گفته می‌شود.

گل‌احمد اعظمی، نمایندۀ مردم فراه در مجلس سنا، می‌گوید: «از علت‌های عمدۀ جنگ در فراه دو موضوع است. یک: موضوع بندِ بخش‌آباد فراه است که سروی و دیزان آن صورت می‌گیرد. دوم: موضوع بندر چابهار و از این طریق ایجاد روابط با هندی‌هاست.»

در همین حال، از فرستاده‌شدن صدها نیروی تازه دولتی به این ولایت گزارش داده شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره