Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از اوضاع خبرنگاران و رسانه‌ها هم‌زمان با روز "ملی خبرنگار"

هم‌زمان با روز روز ملی خبرنگار، اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، ۵۳ درصد خبرنگاران بی‌کار و ۵۰ درصد رسانه‌ها بسته شده‌اند.

مسرور لطفی، عضو رهبری اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، گفته است: «اکثر چهره‌های رسانه‌یی افغانستان را ترک کردند. جامعه رسانه‌یی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند با مشکلات اقتصادی مواجه است و همچنان محدودیت‌های کار رسانه‌یی در افغانستان تا حدی وضع شده. در کنار این، تعلیق یا تعطیل قوانین حمایتی جامعه رسانه‌یی خود یک چالش بزرگ است.»

از سویی‌هم، برخی از خبرنگاران از کمبود دسترسی به اطلاعات نگران استند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به مشکلات خبرنگاران به ویژه در بخش دسترسی به اطلاعات، کمک کند.

مصطفی شهریار، خبرنگار، در این باره گفت: «خواست ما از مسوولان حکومتی و مسوولان ذیربط این است که در قسمت مشکلات خبرنگاران توجه جدی بکنند و مصوونیت کاری و مصوونیت جانی بر خبرنگار قایل شوند.»

رقیب فیاض، یکی دیگر از خبرنگاران، گفت: «بیست‌وهفتم حوت روز خبرنگار در حالی تجلیل می‌شود که عدم دسترسی به اطلاعات هنوز هم به عنوان یک چالش یاد می‌شود و همچنان این قشر با مشکلات جدی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.»

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به حقوق خبرنگاران متعهد است و تلاش خواهد کرد تا سهولت‌های بیش‌تر به خبرنگاران فراهم شود.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری خود را جاری نگه می‌داریم و تلاش ما هم در آینده این است که برای تمام خبرنگاران سهولت ایجاد کنیم.»

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که برای ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای خبرنگاران، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات با اندک تغییرات به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده است و پس از تصویب، عملی خواهد شد؛ اما تا اکنون از این قانون خبری نیست.

نگرانی‌ها از اوضاع خبرنگاران و رسانه‌ها هم‌زمان با روز "ملی خبرنگار"

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به حقوق خبرنگاران متعهد است و تلاش خواهد کرد تا سهولت‌های بیش‌تر به خبرنگاران فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با روز روز ملی خبرنگار، اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، ۵۳ درصد خبرنگاران بی‌کار و ۵۰ درصد رسانه‌ها بسته شده‌اند.

مسرور لطفی، عضو رهبری اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، گفته است: «اکثر چهره‌های رسانه‌یی افغانستان را ترک کردند. جامعه رسانه‌یی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند با مشکلات اقتصادی مواجه است و همچنان محدودیت‌های کار رسانه‌یی در افغانستان تا حدی وضع شده. در کنار این، تعلیق یا تعطیل قوانین حمایتی جامعه رسانه‌یی خود یک چالش بزرگ است.»

از سویی‌هم، برخی از خبرنگاران از کمبود دسترسی به اطلاعات نگران استند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به مشکلات خبرنگاران به ویژه در بخش دسترسی به اطلاعات، کمک کند.

مصطفی شهریار، خبرنگار، در این باره گفت: «خواست ما از مسوولان حکومتی و مسوولان ذیربط این است که در قسمت مشکلات خبرنگاران توجه جدی بکنند و مصوونیت کاری و مصوونیت جانی بر خبرنگار قایل شوند.»

رقیب فیاض، یکی دیگر از خبرنگاران، گفت: «بیست‌وهفتم حوت روز خبرنگار در حالی تجلیل می‌شود که عدم دسترسی به اطلاعات هنوز هم به عنوان یک چالش یاد می‌شود و همچنان این قشر با مشکلات جدی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.»

اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به حقوق خبرنگاران متعهد است و تلاش خواهد کرد تا سهولت‌های بیش‌تر به خبرنگاران فراهم شود.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما با رسانه‌ها و خبرنگاران همکاری خود را جاری نگه می‌داریم و تلاش ما هم در آینده این است که برای تمام خبرنگاران سهولت ایجاد کنیم.»

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که برای ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای خبرنگاران، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات با اندک تغییرات به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده است و پس از تصویب، عملی خواهد شد؛ اما تا اکنون از این قانون خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره