Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بی‌کار شدن ۸۰ درصد خبرنگاران زن در افغانستان

سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که بیش از ۸۰ درصد خبرنگاران زن در افغانستان شغل‌های شان را در نزدیک به دو سال پسین از دست داده‌اند.

بربنیاد گزارش نشر شده از سوی این سازمان، از میان ۱۲هزار خبرنگار در افغانستان، دو سوم آنان مجبور به تغییر حرفه شده‌اند.

در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: «بیش از نیمی از ۵۴۷ رسانه‌ی که در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بودند، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. از ۱۵۰ کانال تلویزیونی کمتر از ۷۰ کانال باقی مانده است. از ۳۰۷ ایستگاه رادیویی، تنها ۱۷۰ ایستگاه هنوز در حال پخش هستند. تعداد خبرگزاری‌ها از ۳۱ به ۱۸خبرگزاری رسیده است.»

مسرور لطفی، عضو رهبری اتحادیه ملی خبرنگاران به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات که موجود است به آن راه‌حل سنجیده شود. در غیر آن ادامه این وضعیت با گذشت هر روز بر تعداد رسانه‌های که نشرات شان را متوقف کرده‌اند، افزود می‌کند.»

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که در دو سال پسین با چالش‌های فراوانی در امر خبررسانی روبه‌رو شده‌اند.

مصطفی، خبرنگار در باره چالش‌ها گفت: «ما در نخست با محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم که متاسفانه اطلاعات را سر وقت بدست آورده نمی‌توانستیم.»

حبیب الله یکی دیگر از خبرنگاران گفت: «متاسفانه خبرنگاران نمی‌توانند اطلاعات دقیق و موثق را به وقتش بدست آورند.»

از سویی‌هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که امارت اسلامی در یک سال پسین هیچ رسانه‌ را مسدود نساخته است.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که حکومت سرپرست از خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور پشتیبانی می‌کند.

آقای فراهی به طلوع‌نیوز گفت: «از یک سال به این سو امارت اسلامی، به‌گونه‌ی مشخص از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ رسانه‌ی بسته نشده است. هرچند برخی موارد استثنایی نیز می‌تواند که وجود داشته باشد که برخی تخلفات باشد.»

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که برای تسهیل کار خبرنگاران، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات با اندک تغییرات به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده و پس از تصویب عملی خواهد شد؛ اما تاکنون از تصویب آن خبری نیست.

بی‌کار شدن ۸۰ درصد خبرنگاران زن در افغانستان

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که در دو سال پسین با چالش‌های فراوانی در امر خبررسانی روبه‌رو شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که بیش از ۸۰ درصد خبرنگاران زن در افغانستان شغل‌های شان را در نزدیک به دو سال پسین از دست داده‌اند.

بربنیاد گزارش نشر شده از سوی این سازمان، از میان ۱۲هزار خبرنگار در افغانستان، دو سوم آنان مجبور به تغییر حرفه شده‌اند.

در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: «بیش از نیمی از ۵۴۷ رسانه‌ی که در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بودند، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. از ۱۵۰ کانال تلویزیونی کمتر از ۷۰ کانال باقی مانده است. از ۳۰۷ ایستگاه رادیویی، تنها ۱۷۰ ایستگاه هنوز در حال پخش هستند. تعداد خبرگزاری‌ها از ۳۱ به ۱۸خبرگزاری رسیده است.»

مسرور لطفی، عضو رهبری اتحادیه ملی خبرنگاران به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات که موجود است به آن راه‌حل سنجیده شود. در غیر آن ادامه این وضعیت با گذشت هر روز بر تعداد رسانه‌های که نشرات شان را متوقف کرده‌اند، افزود می‌کند.»

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که در دو سال پسین با چالش‌های فراوانی در امر خبررسانی روبه‌رو شده‌اند.

مصطفی، خبرنگار در باره چالش‌ها گفت: «ما در نخست با محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم که متاسفانه اطلاعات را سر وقت بدست آورده نمی‌توانستیم.»

حبیب الله یکی دیگر از خبرنگاران گفت: «متاسفانه خبرنگاران نمی‌توانند اطلاعات دقیق و موثق را به وقتش بدست آورند.»

از سویی‌هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که امارت اسلامی در یک سال پسین هیچ رسانه‌ را مسدود نساخته است.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که حکومت سرپرست از خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور پشتیبانی می‌کند.

آقای فراهی به طلوع‌نیوز گفت: «از یک سال به این سو امارت اسلامی، به‌گونه‌ی مشخص از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ رسانه‌ی بسته نشده است. هرچند برخی موارد استثنایی نیز می‌تواند که وجود داشته باشد که برخی تخلفات باشد.»

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که برای تسهیل کار خبرنگاران، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات با اندک تغییرات به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده و پس از تصویب عملی خواهد شد؛ اما تاکنون از تصویب آن خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره