Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز فعالیت نزدیک به ۳۰ رسانه در جریان دو سال

وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که در بیشتر از دو سال گذشته نزدیک به ۳۰ رسانه که بیشتر شان شنیداری هستند، در کشور به فعالیت آغاز کرده‌اند.

این وزارت افزوده که تلاش می‌شود تا به مشکلات تمامی رسانه‌ها در سراسر کشور رسیدگی شود.

حیات‌الله مهاجر فراهی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع‌نیوز گفت: «با آمدن امارت اسلامی از ۲۵ تا ۳۰ رسانه مختلف به فعالیت آغاز کرده‌اند که بسیاری شان رادیو هستند و در بخش‌های مختلف کشور کار شان را شروع کرده‌اند.»

در همین حال، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، نشرات نزدیک به ۳۰۰ رسانه در کشور متوقف شده که ۵۰ درصد این رسانه‌ها به علت چالش‌های اقتصادی مسدود شده‌اند.

اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان آمار می‌دهد که بیش از ۷۰ تلویزیون، بیش از ۱۰۰ رادیو و بیش از ۱۰۰ خبرگزاری و رسانه‌ی چاپی پس از تحولات در کشور مسدود شده‌اند.

مسرور لطفی، مسوول رسانه‌ای اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «نزدیک به ۵۰ درصد از رسانه‌ها در این مدت بسته شده و ۵۰ درصد دیگر فعال هستند که شامل رسانه‌های چاپی، صوتی و تصویری می‌شود و فعلن فعالیت می‌کنند.»

در سوی دیگر، شماری از خبرنگاران می‌گویند که رسانه‌ها در اوضاع کنونی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو اند و حکومت سرپرست باید برای رفع این چالش‌ها کاری بکند.

محمد داوود مبارک اوغلو، خبرنگار گفت: «توقف فعالیت خیلی از رسانه‌های صوتی و تصویری در افغانستان را همین مشکلات اقتصادی بوده که امارت اسلامی باید در این راستا حمایت‌اهی بیشتر کند. در قسمت پایین آوردن مالیه و مصارف برق و جواز باید توجه بکند.»

بربنیاد اطلاعات اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر نزدیک به ۸۰ تلویزیون، بیش از ۲۰۰ رادیو، نزدیک به ۱۰ خبرگزاری و ۱۴ رسانه‌ی چاپی در کشور فعالیت دارند.

آغاز فعالیت نزدیک به ۳۰ رسانه در جریان دو سال

شماری از خبرنگاران می‌گویند که رسانه‌ها در اوضاع کنونی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو اند و حکومت باید برای رفع این چالش‌ها کاری بکند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که در بیشتر از دو سال گذشته نزدیک به ۳۰ رسانه که بیشتر شان شنیداری هستند، در کشور به فعالیت آغاز کرده‌اند.

این وزارت افزوده که تلاش می‌شود تا به مشکلات تمامی رسانه‌ها در سراسر کشور رسیدگی شود.

حیات‌الله مهاجر فراهی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع‌نیوز گفت: «با آمدن امارت اسلامی از ۲۵ تا ۳۰ رسانه مختلف به فعالیت آغاز کرده‌اند که بسیاری شان رادیو هستند و در بخش‌های مختلف کشور کار شان را شروع کرده‌اند.»

در همین حال، شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، نشرات نزدیک به ۳۰۰ رسانه در کشور متوقف شده که ۵۰ درصد این رسانه‌ها به علت چالش‌های اقتصادی مسدود شده‌اند.

اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان آمار می‌دهد که بیش از ۷۰ تلویزیون، بیش از ۱۰۰ رادیو و بیش از ۱۰۰ خبرگزاری و رسانه‌ی چاپی پس از تحولات در کشور مسدود شده‌اند.

مسرور لطفی، مسوول رسانه‌ای اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «نزدیک به ۵۰ درصد از رسانه‌ها در این مدت بسته شده و ۵۰ درصد دیگر فعال هستند که شامل رسانه‌های چاپی، صوتی و تصویری می‌شود و فعلن فعالیت می‌کنند.»

در سوی دیگر، شماری از خبرنگاران می‌گویند که رسانه‌ها در اوضاع کنونی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو اند و حکومت سرپرست باید برای رفع این چالش‌ها کاری بکند.

محمد داوود مبارک اوغلو، خبرنگار گفت: «توقف فعالیت خیلی از رسانه‌های صوتی و تصویری در افغانستان را همین مشکلات اقتصادی بوده که امارت اسلامی باید در این راستا حمایت‌اهی بیشتر کند. در قسمت پایین آوردن مالیه و مصارف برق و جواز باید توجه بکند.»

بربنیاد اطلاعات اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر نزدیک به ۸۰ تلویزیون، بیش از ۲۰۰ رادیو، نزدیک به ۱۰ خبرگزاری و ۱۴ رسانه‌ی چاپی در کشور فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره