Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احسان‌الله اکبری پس از ۷ روز از بند آزاد شد

احسان‌الله اکبری خبرنگار یکی از رسانه‌های جاپان پس از هفت روز از بند امارت اسلامی آزاد شد.

آقای اکبری که یک هفته پیش از کابل بازداشت شده بود، دلیل بازداشت خود را اطلاع‌رسانی خلاف منافع ملی کشور عنوان کرده است.

او گفته است که هیچ‌گونه برخورد غیرقانونی هنگام بازداشت با او صورت نگرفته است.

احسان‌الله اکبری به طلوع‌نیوز گفت: «لت‌وکوب نبود، از تمام نهادها و ارگان‌ها که بخاطر آزاد شدن من تلاش کردند، تشکر.»

پدر احسان‌الله اکبری گفت: «برای من وعده داده بودند که به‌زودی آزاد می‌شود. خوش‌بین بودم که حق‌تلفی نمی‌شود.»

از سویی‌هم کمیته رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای می‌گوید تلاش دارند تا همه خبرنگاران را که در بند هستند، آزاد سازند.

حفیظ‌الله بارکزی عضوی کمیته رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای گفت: «ما تلاش خود را کردیم و از هر طریق ممکن پیام خود را رساندیم، بازهم تلاش داریم کسانی‌که در بند هستند آزاد شوند.»

همزمان شماری از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند تا زمانی‌که قانون رسانه‌ها از سوی امارت اسلامی توشیح نشود، تخطی‌های رسانه‌ای حل نخواهد شد.

حجت‌الله مجددی رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان گفت: «هرگاه اگر قانون توشیح و نهایی می‌شود و تمام ادارات خود را متکی و پابند به آن قانون می‌دانند، باید تمام قضایای خبرنگاری و رسانه‌ی افغانستان از آدرس کمیسیون تخلفات رسانه‌ی حل شود.»

این در حالی‌ست پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته بود که قانون رسانه‌ها آماده شده و برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

احسان‌الله اکبری پس از ۷ روز از بند آزاد شد

آقای اکبری که یک هفته پیش از کابل بازداشت شده بود، دلیل بازداشت خود را اطلاع‌رسانی خلاف منافع ملی کشور عنوان کرده است.

تصویر بندانگشتی

احسان‌الله اکبری خبرنگار یکی از رسانه‌های جاپان پس از هفت روز از بند امارت اسلامی آزاد شد.

آقای اکبری که یک هفته پیش از کابل بازداشت شده بود، دلیل بازداشت خود را اطلاع‌رسانی خلاف منافع ملی کشور عنوان کرده است.

او گفته است که هیچ‌گونه برخورد غیرقانونی هنگام بازداشت با او صورت نگرفته است.

احسان‌الله اکبری به طلوع‌نیوز گفت: «لت‌وکوب نبود، از تمام نهادها و ارگان‌ها که بخاطر آزاد شدن من تلاش کردند، تشکر.»

پدر احسان‌الله اکبری گفت: «برای من وعده داده بودند که به‌زودی آزاد می‌شود. خوش‌بین بودم که حق‌تلفی نمی‌شود.»

از سویی‌هم کمیته رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای می‌گوید تلاش دارند تا همه خبرنگاران را که در بند هستند، آزاد سازند.

حفیظ‌الله بارکزی عضوی کمیته رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای گفت: «ما تلاش خود را کردیم و از هر طریق ممکن پیام خود را رساندیم، بازهم تلاش داریم کسانی‌که در بند هستند آزاد شوند.»

همزمان شماری از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند تا زمانی‌که قانون رسانه‌ها از سوی امارت اسلامی توشیح نشود، تخطی‌های رسانه‌ای حل نخواهد شد.

حجت‌الله مجددی رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان گفت: «هرگاه اگر قانون توشیح و نهایی می‌شود و تمام ادارات خود را متکی و پابند به آن قانون می‌دانند، باید تمام قضایای خبرنگاری و رسانه‌ی افغانستان از آدرس کمیسیون تخلفات رسانه‌ی حل شود.»

این در حالی‌ست پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته بود که قانون رسانه‌ها آماده شده و برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره