Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالیت تلویزیون‌های نور و بریا تعلیق شد

کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای امروز (سه‌شنبه) گفته است فعالیت تلویزیون‌های نور و بریا در کشور به حالت تعلیق درآمد.

کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای علت به تعلیق درآمدن این تلویزیون‌ها را عدم توجه به توصیه‌های این کمیسیون و نادیده گرفتن اصول خبرنگاری خوانده است.

حفیظ‌ الله بارکزی رییس اتحادیه خبرنگاران افغانستان در این باره گفت: «هر دو رسانه که رادیو تلویزیون نور و تلویزیون بریا می‌باشد، بنا بر فیصله اعضای کمیسیون که نمایندگی از نهادها، جامعه ژورنالیزم و رسانه‌ها می‌کند، به صورت موقت بسته شد.»

به باور وزارت اطلاعات و فرهنگ، صاحب امتیاز این رسانه‌ها به‌گونه‌ی مکرر ضد نظام تبلیغات می‌کردند.

خبیب غفران سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره این رسانه‌ها گفت: «در روشنایی اصول این فیصله شد تا این رسانه‌ها به دادگاه معرفی شوند و فعالیت شان هم تا زمان فیصله دادگاه، متوقف شود. این فیصله کمیسیون بود.»

این در حالی‌ست که در نزدیک به سه سال پسین بیش از ده رسانه چاپی، تصویری و شنیداری در کشور به فعالیت آغاز کرده‌اند و بر بنیاد آمار نهادهای حامی رسانه‌ها، فعالیت بیش از ۲۰۰ رسانه هم در این مدت به علت‌های گوناگون متوقف شدند.

فعالیت تلویزیون‌های نور و بریا تعلیق شد

به باور وزارت اطلاعات و فرهنگ، صاحب امتیاز این رسانه‌ها به‌گونه‌ی مکرر ضد نظام تبلیغات می‌کردند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای امروز (سه‌شنبه) گفته است فعالیت تلویزیون‌های نور و بریا در کشور به حالت تعلیق درآمد.

کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای علت به تعلیق درآمدن این تلویزیون‌ها را عدم توجه به توصیه‌های این کمیسیون و نادیده گرفتن اصول خبرنگاری خوانده است.

حفیظ‌ الله بارکزی رییس اتحادیه خبرنگاران افغانستان در این باره گفت: «هر دو رسانه که رادیو تلویزیون نور و تلویزیون بریا می‌باشد، بنا بر فیصله اعضای کمیسیون که نمایندگی از نهادها، جامعه ژورنالیزم و رسانه‌ها می‌کند، به صورت موقت بسته شد.»

به باور وزارت اطلاعات و فرهنگ، صاحب امتیاز این رسانه‌ها به‌گونه‌ی مکرر ضد نظام تبلیغات می‌کردند.

خبیب غفران سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره این رسانه‌ها گفت: «در روشنایی اصول این فیصله شد تا این رسانه‌ها به دادگاه معرفی شوند و فعالیت شان هم تا زمان فیصله دادگاه، متوقف شود. این فیصله کمیسیون بود.»

این در حالی‌ست که در نزدیک به سه سال پسین بیش از ده رسانه چاپی، تصویری و شنیداری در کشور به فعالیت آغاز کرده‌اند و بر بنیاد آمار نهادهای حامی رسانه‌ها، فعالیت بیش از ۲۰۰ رسانه هم در این مدت به علت‌های گوناگون متوقف شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره