Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید حسن کاظمی قمی بر راه‌اندازی گفتمان ملی در افغانستان

حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در افغانستان، تنها راه بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان را راه‌اندازی یک گفتمان سیاسی می‌داند.

آقای قمی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که کشوراش خواهان شکل‌گیری حکومت فراگیر در افغانستان است.

سفیر ایران در افغانستان در این باره گفت: «اگر نکته‌ای را جمهوری اسلامی می‌گوید به عنوان یک برادر می‌گوید از سر خیرخواهی می‌گوید از سرمشورت می‌گوید این به مفهوم مداخله‌گری نیست میگم ما تجربه کردیم در بن یک بخش از واقعیت افغانستان دیده نشد ببینید چی شد.»

به گفته او، ایران برای پشتیبانی از مردم افغانستان در بخش‌های گوناگون، تعامل جدی و نیرومند با امارت اسلامی انجام می‌دهد.

آقای قمی در این باره افزود: «جمهوری اسلامی در پایه حمایت از مردم افغانستان تعامل جدی و قوی را با حکمرانان امروز انجام می‌دهد با طالبان، در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و ما جز مشوقعین هستیم که آمادگی داریم که واقعن ورود کنیم در حوزه‌ای اقتصاد نه فقط تجارت.»

حسن کاظمی قمی همچنان ادعا می‌کند که ایالات متحده امریکا از گروه داعش در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

اما امارت اسلامی می‌گوید که مطرح ساختن دوباره افرادی که در کشور امتحان داده‌اند، جامعه سیاسی کشور را صدمه می‌زند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اشخاص و افراد و گروه‌‌های که در افغانستان امتحان بسیار بدی دادند و مردم از آنها نفرت دارد مطرح کردن آنها باز صدمه‌ای بزرگ به جامعه سیاسی افغانستان است.»

حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان، در این گفت‌وگو می‌افزاید که بیش از پنج میلیون مهاجر افغانستان در ایران بودوباش دارند که ایران خدمات بهتری را برای آنان فراهم ساخته است.

تاکید حسن کاظمی قمی بر راه‌اندازی گفتمان ملی در افغانستان

آقای قمی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که کشوراش خواهان شکل‌گیری حکومت فراگیر در افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در افغانستان، تنها راه بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان را راه‌اندازی یک گفتمان سیاسی می‌داند.

آقای قمی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که کشوراش خواهان شکل‌گیری حکومت فراگیر در افغانستان است.

سفیر ایران در افغانستان در این باره گفت: «اگر نکته‌ای را جمهوری اسلامی می‌گوید به عنوان یک برادر می‌گوید از سر خیرخواهی می‌گوید از سرمشورت می‌گوید این به مفهوم مداخله‌گری نیست میگم ما تجربه کردیم در بن یک بخش از واقعیت افغانستان دیده نشد ببینید چی شد.»

به گفته او، ایران برای پشتیبانی از مردم افغانستان در بخش‌های گوناگون، تعامل جدی و نیرومند با امارت اسلامی انجام می‌دهد.

آقای قمی در این باره افزود: «جمهوری اسلامی در پایه حمایت از مردم افغانستان تعامل جدی و قوی را با حکمرانان امروز انجام می‌دهد با طالبان، در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و ما جز مشوقعین هستیم که آمادگی داریم که واقعن ورود کنیم در حوزه‌ای اقتصاد نه فقط تجارت.»

حسن کاظمی قمی همچنان ادعا می‌کند که ایالات متحده امریکا از گروه داعش در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

اما امارت اسلامی می‌گوید که مطرح ساختن دوباره افرادی که در کشور امتحان داده‌اند، جامعه سیاسی کشور را صدمه می‌زند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اشخاص و افراد و گروه‌‌های که در افغانستان امتحان بسیار بدی دادند و مردم از آنها نفرت دارد مطرح کردن آنها باز صدمه‌ای بزرگ به جامعه سیاسی افغانستان است.»

حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان، در این گفت‌وگو می‌افزاید که بیش از پنج میلیون مهاجر افغانستان در ایران بودوباش دارند که ایران خدمات بهتری را برای آنان فراهم ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره