Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید مجلس بر بازگرداندن زمین‎های دولتی به ادارۀ هوانوردی

برخی از اعضای مجلس نماینده‎گان از حکومت می‎خواهند که به تصمیم مجلس در پیوند به رد پیمان فروش زمین به شرکت الکوزی، حرمت بگذارد و این زمین‎ها را دوباره به ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی بازگرداند.

این نماینده‎گان، فروش ۱۴۳جریب زمین دولتی به این شرکت خصوصی را غیر قانونی و خلاف قانون و منافع کشور می‏دانند.

فوزیه کوفی، یک عضو مجلس نماینده‎گان در این باره بیان داشت: «بعد از این که قرارداد لغو شد، ادامۀ کار هر ارگانی که آن‎جا کار می‎کند خلاف قانون است و به زودترین فرصت باید این دوباره به مرجع اصلی‎اش تسلیم داده شود.»

اما توجیۀ حکومت این است که فروش زمین به شرکت الکوزی بر بنیاد تصمیم کابینه صورت گرفته است و واگذاری این زمین به این شرکت، سودهای فراوان اقتصادی در پی دارد.

دواخان مینه پال، معاون سخن‎گوی رییس جمهور اظهار داشت: «زمین فروخته شده به شرکت الکوزی، به اساس تصمیم کابینه توزیع شده. برای تشویق و حمایت سرمایه گذاران، تمام مراحل قانونی را طی کرده است.»

با این همه، راه حل معضل به میان آمده میان حکومت و مجلس نماینده‎گان چه می تواند باشد؟

سید علی کاظمی، عضو مجلس نماینده‎گان می‏گوید: «پیش نهاد ما این بوده و هست؛ که از یک طرف پارلمان افغانستان مصوبۀ خودرا دوباره لغو نکند، و از جانب دیگر حکومت افغانستان به‏جای این‎که تلاش کند تفاهم صورت بگیرد، به جای این زمین، به پارک‏های صنعتی دیگر زمین توزیع کند. و شرکت الکوزی که آن هم، دوباره مأیوس نشود برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان و ما هم به مصوبۀ خود پابند باشیم.»

بسیاری از اعضای مجلس نماینده‎گان می‎گویند که حکومت، این زمین را به بهای بسیار پایین و بدون داوطلبی به شرکت الکوزی فروخته است.

بر بنیاد اسنادی که به رسانه‎ها درز کرده است، حکومت ۱۴۳ جریب زمین دولتی را در نزدیکی میدان هوایی کابل، با ۹۰ درصد تخفیف به شرکت الکوزی فروخته است- شرکتی که گفته می‏‎شود رییس جمهور غنی را در کارزارهای انتخاباتی حمایت مالی کرده است.

تأکید مجلس بر بازگرداندن زمین‎های دولتی به ادارۀ هوانوردی

دو کمیسیون مجلس نماینده ‏گان که مأمور بررسی چگونگی فروش زمین به شرکت الکوزی بودند، دریافته اند که حکومت به صورت غیر قانونی ۱۴۳ جریب زمین را به این شرکت فروخته است.

Thumbnail

برخی از اعضای مجلس نماینده‎گان از حکومت می‎خواهند که به تصمیم مجلس در پیوند به رد پیمان فروش زمین به شرکت الکوزی، حرمت بگذارد و این زمین‎ها را دوباره به ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی بازگرداند.

این نماینده‎گان، فروش ۱۴۳جریب زمین دولتی به این شرکت خصوصی را غیر قانونی و خلاف قانون و منافع کشور می‏دانند.

فوزیه کوفی، یک عضو مجلس نماینده‎گان در این باره بیان داشت: «بعد از این که قرارداد لغو شد، ادامۀ کار هر ارگانی که آن‎جا کار می‎کند خلاف قانون است و به زودترین فرصت باید این دوباره به مرجع اصلی‎اش تسلیم داده شود.»

اما توجیۀ حکومت این است که فروش زمین به شرکت الکوزی بر بنیاد تصمیم کابینه صورت گرفته است و واگذاری این زمین به این شرکت، سودهای فراوان اقتصادی در پی دارد.

دواخان مینه پال، معاون سخن‎گوی رییس جمهور اظهار داشت: «زمین فروخته شده به شرکت الکوزی، به اساس تصمیم کابینه توزیع شده. برای تشویق و حمایت سرمایه گذاران، تمام مراحل قانونی را طی کرده است.»

با این همه، راه حل معضل به میان آمده میان حکومت و مجلس نماینده‎گان چه می تواند باشد؟

سید علی کاظمی، عضو مجلس نماینده‎گان می‏گوید: «پیش نهاد ما این بوده و هست؛ که از یک طرف پارلمان افغانستان مصوبۀ خودرا دوباره لغو نکند، و از جانب دیگر حکومت افغانستان به‏جای این‎که تلاش کند تفاهم صورت بگیرد، به جای این زمین، به پارک‏های صنعتی دیگر زمین توزیع کند. و شرکت الکوزی که آن هم، دوباره مأیوس نشود برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان و ما هم به مصوبۀ خود پابند باشیم.»

بسیاری از اعضای مجلس نماینده‎گان می‎گویند که حکومت، این زمین را به بهای بسیار پایین و بدون داوطلبی به شرکت الکوزی فروخته است.

بر بنیاد اسنادی که به رسانه‎ها درز کرده است، حکومت ۱۴۳ جریب زمین دولتی را در نزدیکی میدان هوایی کابل، با ۹۰ درصد تخفیف به شرکت الکوزی فروخته است- شرکتی که گفته می‏‎شود رییس جمهور غنی را در کارزارهای انتخاباتی حمایت مالی کرده است.

هم‌رسانی کنید