Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی نماینده‎گان مجلس از رفت و آمد افراد مشکوک در شورای ملی

برخی از اعضای مجلس نماینده گان ادعا دارند که پنج تن از افراد مشکوک پس از داخل شدن به محوطه شواری ملی از سوی مسؤولان امنیتی شورا بازداشت و به امنیت ملی تسلیم داده می شود، اما این افراد از سوی امنیت ملی دوباره رها شده اند.

حضرت علی، یک عضو مجلس نماینده گان می گوید که افراد مشکوک با به کارگیری از نام او داخل محوطۀ شورای ملی شده بودند، اما با پادرمیانی رییس مجلس سنا، امنیت ملی این افراد را رها کرده است.

این عضو مجلس نماینده گان می افزاید: «چنان شده که این افراد از پاسگاه نخست امنیتی و دوم شورا می گذرند، اما در پاسگاه سوم گرفتار می شوند و موتر شان هم گرفتار می شود؛ پنج نفر می باشند. این پنج تن از جوانان، با این قیافه ها چه می کردند به پارلمان که آمده بودند و بخاطر چی آمده بودند.»

وی در ادامه بیان داشت: «رییس صاحب مجلس سنا، نخست این افراد را رها می کند، بعد که من همرایش صحبت کردم گفت که رها نمی کنیم بعد از آن، این قضیه خلاص شد، اما پس از آن که میرداد صاحب، رییس کمیسیون امنیت داخلی کدام صحبتی کرده است بعد از آن همه رها شده اند.»

اما، فضل الهادی مسلم یار، رییس مجلس سنا این اتهامات را رد می کند.

وی می افزاید: «تو خود را یک عضو قوه مقننه می گویی، خود را قانون گذار می گویی، کسی را متهم کردن و مجرم ثابت کردن و بعد از آن اعلان کردن، این چی قدر بخش های دارد و چی قصه دارد.»

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان می گوید که باید برای بررسی این رویداد، هیئتی گماشته شود. وی می افزاید: «ایجاب می کند که هر دو اتاق بخاطر جلوگیری از تنش و تقابل، یک هیئت مشترک را بخاطر بررسی این قضیه تعین کنیم و این قضیه را حضوری از ریاست امنیت ملی سوالات خود را مطرح بکند و گزارش خود را به ما و شما بیارند.»

با این همه، شماری از اعضای مجلس نماینده گان طرح امنیتی ساحۀ سبز یا ساحه به شدت محافظت شده را که بخش های از پایتخت را دربر می گیرد، نادرست می گویند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان در این باره بیان داشت: «دراین طرح، تبعیض روی دست گرفته شود یک بخشی مصوونیت خود را داشته باشد و بخش اعظم از مردم که جدأ از این وضعیت کابل نگران است و آنها در هدف دشمن قرار بگیرند.»

محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «تا زمانی که شهر از وجود تروریست ها و ادم کش ها و قصاب ها،  و این ها تصفیه نشود، این ها، جناب رییس صاحب اجرایی! این طرح در حد خود یک خیانت و جنایت آشکار است.»

طرح امنیتی ساحۀ سبز که برای تأمین امنیت ساحات دیپلوماتیک از سوی حکومت مطرح شده است و هنوز زیر کار نهادهای مربوط قرار دارد، با عملی شدن آن شماری از جاده های پایتخت بسته خواهند شد. 

نگرانی نماینده‎گان مجلس از رفت و آمد افراد مشکوک در شورای ملی

رییس مجلس نماینده گان از نهادهای امنیتی خواهان بازداشت دوبارۀ آنان شد و به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان وظیفه سپرد تا رییس عمومی امنیت ملی را برای توضیحات به کمیسیون فرا بخواند. 

تصویر بندانگشتی

برخی از اعضای مجلس نماینده گان ادعا دارند که پنج تن از افراد مشکوک پس از داخل شدن به محوطه شواری ملی از سوی مسؤولان امنیتی شورا بازداشت و به امنیت ملی تسلیم داده می شود، اما این افراد از سوی امنیت ملی دوباره رها شده اند.

حضرت علی، یک عضو مجلس نماینده گان می گوید که افراد مشکوک با به کارگیری از نام او داخل محوطۀ شورای ملی شده بودند، اما با پادرمیانی رییس مجلس سنا، امنیت ملی این افراد را رها کرده است.

این عضو مجلس نماینده گان می افزاید: «چنان شده که این افراد از پاسگاه نخست امنیتی و دوم شورا می گذرند، اما در پاسگاه سوم گرفتار می شوند و موتر شان هم گرفتار می شود؛ پنج نفر می باشند. این پنج تن از جوانان، با این قیافه ها چه می کردند به پارلمان که آمده بودند و بخاطر چی آمده بودند.»

وی در ادامه بیان داشت: «رییس صاحب مجلس سنا، نخست این افراد را رها می کند، بعد که من همرایش صحبت کردم گفت که رها نمی کنیم بعد از آن، این قضیه خلاص شد، اما پس از آن که میرداد صاحب، رییس کمیسیون امنیت داخلی کدام صحبتی کرده است بعد از آن همه رها شده اند.»

اما، فضل الهادی مسلم یار، رییس مجلس سنا این اتهامات را رد می کند.

وی می افزاید: «تو خود را یک عضو قوه مقننه می گویی، خود را قانون گذار می گویی، کسی را متهم کردن و مجرم ثابت کردن و بعد از آن اعلان کردن، این چی قدر بخش های دارد و چی قصه دارد.»

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان می گوید که باید برای بررسی این رویداد، هیئتی گماشته شود. وی می افزاید: «ایجاب می کند که هر دو اتاق بخاطر جلوگیری از تنش و تقابل، یک هیئت مشترک را بخاطر بررسی این قضیه تعین کنیم و این قضیه را حضوری از ریاست امنیت ملی سوالات خود را مطرح بکند و گزارش خود را به ما و شما بیارند.»

با این همه، شماری از اعضای مجلس نماینده گان طرح امنیتی ساحۀ سبز یا ساحه به شدت محافظت شده را که بخش های از پایتخت را دربر می گیرد، نادرست می گویند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان در این باره بیان داشت: «دراین طرح، تبعیض روی دست گرفته شود یک بخشی مصوونیت خود را داشته باشد و بخش اعظم از مردم که جدأ از این وضعیت کابل نگران است و آنها در هدف دشمن قرار بگیرند.»

محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «تا زمانی که شهر از وجود تروریست ها و ادم کش ها و قصاب ها،  و این ها تصفیه نشود، این ها، جناب رییس صاحب اجرایی! این طرح در حد خود یک خیانت و جنایت آشکار است.»

طرح امنیتی ساحۀ سبز که برای تأمین امنیت ساحات دیپلوماتیک از سوی حکومت مطرح شده است و هنوز زیر کار نهادهای مربوط قرار دارد، با عملی شدن آن شماری از جاده های پایتخت بسته خواهند شد. 

هم‌رسانی کنید