Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال فرهنگیان و باشندگان از گشایش یک کتاب‌سرا در فیض‌آباد

گشایش کتاب‌سرا با هزینه شخصی یک بانو در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، با استقبال فرهنگیان و باشندگان این ولایت روبه‌رو شده است.

گیتی فرح مهدی با هزینه شخصی‌اش "کتاب‌سرای اورانوس" را به هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و سرگرمی برای جوانان این ولایت ایجاد کرده است.

کتاب‌سرای اورانوس بیش از سه هزار جلد کتاب در حوزه‌های گونه‌گون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنان کتاب‌های صوتی برای نابینایان دارد.

گیتی فرح مهدی در این باره گفته است: «کتاب‌سرای اورانوس به هدف اولیه ترویج و تقویه‌ی فرهنگ کتاب‌خوانی و دانش و اندیشه بنیاد شده.»

در همین حال، برخی از فرهنگیان بدخشان از گشایش این کتاب‌خانه استقبال می‌کنند.

عبدالواصل لطیفی، فعال فرهنگی، گفت: «این را حمایت هم می‌کنیم و از جوانان و نسل جوان برای حمایت این گپ تشویق هم می‌کنیم.»

امنا یوسفی، اشتراک کننده، به طلوع‌نیوز می‌گوید«یک روشنایی می‌رسد به مردم و همچنان به فرهنگی‌های بدخشان و برای کسانیکه  نقاشی کار می‌کنند و یا در هر هنری کار می‌کنند، اینجا یک پل ارتباطی شد.»

درهمین حال، شماری از دختران از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای زنان فرصت‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی بیشتری را فراهم کند.

 شبانه فرهمند، شرکت کننده، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که زنان را به صورت سیستماتیک از جامعه حذف نکنند و اجازه بدهند که در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سهم فعال داشته باشند.»

رونا، شرکت کننده، گفت: «اولا درب مکاتب باید باز شود این واقعا یک خواهش است و وقتی که همچنین کتاب‌سرای ایجاد می‌شود از آن حمایت شود.»

 ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان نیز تلاش‌ها در عرصه فرهنگ کشور را می‌ستاید.

 معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «ما با تمام توان که داریم به نماینده‌گی از امارت اسلامی اطمینان می‌دهیم به تمام فرهنگی‌ها که انشاالله امارت اسلامی با تمام توان که دارد انشاالله همکار شما است.» 

این کتاب‌خانه در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان در حالی گشایش می‌یابد که بسیاری از جوانان و فرهنگیان به علت بی‌کاری و فقر اقتصادی در این ولایت، به دنبال پیدا کردن کار استند و شماری زیاد شان نیز کشور را ترک می‌کنند.

استقبال فرهنگیان و باشندگان از گشایش یک کتاب‌سرا در فیض‌آباد

درهمین حال، شماری از دختران از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای زنان فرصت‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی بیشتری را فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

گشایش کتاب‌سرا با هزینه شخصی یک بانو در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، با استقبال فرهنگیان و باشندگان این ولایت روبه‌رو شده است.

گیتی فرح مهدی با هزینه شخصی‌اش "کتاب‌سرای اورانوس" را به هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و سرگرمی برای جوانان این ولایت ایجاد کرده است.

کتاب‌سرای اورانوس بیش از سه هزار جلد کتاب در حوزه‌های گونه‌گون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنان کتاب‌های صوتی برای نابینایان دارد.

گیتی فرح مهدی در این باره گفته است: «کتاب‌سرای اورانوس به هدف اولیه ترویج و تقویه‌ی فرهنگ کتاب‌خوانی و دانش و اندیشه بنیاد شده.»

در همین حال، برخی از فرهنگیان بدخشان از گشایش این کتاب‌خانه استقبال می‌کنند.

عبدالواصل لطیفی، فعال فرهنگی، گفت: «این را حمایت هم می‌کنیم و از جوانان و نسل جوان برای حمایت این گپ تشویق هم می‌کنیم.»

امنا یوسفی، اشتراک کننده، به طلوع‌نیوز می‌گوید«یک روشنایی می‌رسد به مردم و همچنان به فرهنگی‌های بدخشان و برای کسانیکه  نقاشی کار می‌کنند و یا در هر هنری کار می‌کنند، اینجا یک پل ارتباطی شد.»

درهمین حال، شماری از دختران از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای زنان فرصت‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی بیشتری را فراهم کند.

 شبانه فرهمند، شرکت کننده، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که زنان را به صورت سیستماتیک از جامعه حذف نکنند و اجازه بدهند که در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سهم فعال داشته باشند.»

رونا، شرکت کننده، گفت: «اولا درب مکاتب باید باز شود این واقعا یک خواهش است و وقتی که همچنین کتاب‌سرای ایجاد می‌شود از آن حمایت شود.»

 ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان نیز تلاش‌ها در عرصه فرهنگ کشور را می‌ستاید.

 معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «ما با تمام توان که داریم به نماینده‌گی از امارت اسلامی اطمینان می‌دهیم به تمام فرهنگی‌ها که انشاالله امارت اسلامی با تمام توان که دارد انشاالله همکار شما است.» 

این کتاب‌خانه در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان در حالی گشایش می‌یابد که بسیاری از جوانان و فرهنگیان به علت بی‌کاری و فقر اقتصادی در این ولایت، به دنبال پیدا کردن کار استند و شماری زیاد شان نیز کشور را ترک می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره