Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ناشنوایان در ولایت بلخ از نبود امکانات درسی شکایت می‌کنند

همزمان با روز جهانی ناشنوایان، شماری از ناشنوایان در بلخ با انتقاد از نبود امکانات آموزشی، از امارت اسلامی می‌خواهند که برنامه‌های موثر برای رشد ظرفیت این قشر، راه‌اندازی کند.

حمید، ناشنوا، در این باره گفت: «موتر عمله از سوی مکتب ما قطع شده و این روزها مجبور شدیم تا یک فاصله طولانی را پیاده طی کنم، ما در مکتب ما مشکلات زیاد داریم دولت برای ما قرطاسیه توزیع نمی‌کند ما مجبور هستیم تا همه چیز را خود ما بخریم.»

نبود ساختمان معیاری، کم‌بود آموزگاران مسلکی، نبود مواد درسی و نبود برنامه‌های حمایتی برای رشد و ارتقای ظرفیت ناشنوایان از چالش‌های مهم این قشر شمرده می‌شوند.

فرهاد، دانش‌آموز، گفت: «برای من مکتب یک سهولت است تا بتوانم مشکلات خوده حل کنم من به مکتب علاقه زیاد دارم هر روز در بازار با افراد عادی حل مشکل می‌کنم.»

احمد فرید، دانش‌آموز دیگر، گفت: «شما اگر یک طفل که سالم است او ره ببینین چقدر مشکلات داره و ما که ناشنوا هستیم دو چند مشکلات ما از افراد سالم کرده بیشتر است.»

مسوولان کمیته سویدن می‌گویند که برای بیش از ۴۰۰کودک که توانایی صحبت کردن و شنیدن را ندارند، زمینه آموزش‌های ابتدایی را فراهم کرده‌است.

محراب الدين کمال، مسوول کمیته سویدن، گفت: « من از دل این طفل‌ها می‌آيم و حال می‌خواهم صرف مصدر خدمت به ای طفلک‌ها باشم تا این‌که در آینده این ها هم مثل ما یک استاد شوند و به ناشنوایان کمک کند نباید یک ناشنوا در خانه بشیند چون در خانه رشد نمی‌کند و ناامید می‌باشد باید درس بخواند.»

هشتم میزان برابر با روز جهانی ناشنوایان است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که هم اکنون در حدود ۲۰۰۰ دانش‌آموز ناشنوا در شمال کشور سرگرم آموزش هستند.

ناشنوایان در ولایت بلخ از نبود امکانات درسی شکایت می‌کنند

نبود ساختمان معیاری، کم‌بود آموزگاران مسلکی، نبود مواد درسی و نبود برنامه‌های حمایتی برای رشد و ارتقای ظرفیت ناشنوایان از چالش‌های مهم این قشر شمرده می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی ناشنوایان، شماری از ناشنوایان در بلخ با انتقاد از نبود امکانات آموزشی، از امارت اسلامی می‌خواهند که برنامه‌های موثر برای رشد ظرفیت این قشر، راه‌اندازی کند.

حمید، ناشنوا، در این باره گفت: «موتر عمله از سوی مکتب ما قطع شده و این روزها مجبور شدیم تا یک فاصله طولانی را پیاده طی کنم، ما در مکتب ما مشکلات زیاد داریم دولت برای ما قرطاسیه توزیع نمی‌کند ما مجبور هستیم تا همه چیز را خود ما بخریم.»

نبود ساختمان معیاری، کم‌بود آموزگاران مسلکی، نبود مواد درسی و نبود برنامه‌های حمایتی برای رشد و ارتقای ظرفیت ناشنوایان از چالش‌های مهم این قشر شمرده می‌شوند.

فرهاد، دانش‌آموز، گفت: «برای من مکتب یک سهولت است تا بتوانم مشکلات خوده حل کنم من به مکتب علاقه زیاد دارم هر روز در بازار با افراد عادی حل مشکل می‌کنم.»

احمد فرید، دانش‌آموز دیگر، گفت: «شما اگر یک طفل که سالم است او ره ببینین چقدر مشکلات داره و ما که ناشنوا هستیم دو چند مشکلات ما از افراد سالم کرده بیشتر است.»

مسوولان کمیته سویدن می‌گویند که برای بیش از ۴۰۰کودک که توانایی صحبت کردن و شنیدن را ندارند، زمینه آموزش‌های ابتدایی را فراهم کرده‌است.

محراب الدين کمال، مسوول کمیته سویدن، گفت: « من از دل این طفل‌ها می‌آيم و حال می‌خواهم صرف مصدر خدمت به ای طفلک‌ها باشم تا این‌که در آینده این ها هم مثل ما یک استاد شوند و به ناشنوایان کمک کند نباید یک ناشنوا در خانه بشیند چون در خانه رشد نمی‌کند و ناامید می‌باشد باید درس بخواند.»

هشتم میزان برابر با روز جهانی ناشنوایان است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که هم اکنون در حدود ۲۰۰۰ دانش‌آموز ناشنوا در شمال کشور سرگرم آموزش هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره