Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان پکتیکا از نبود ساختمان معیاری و آموزگار شکایت دارند

باشندگان ولسوالی گیان پکتیکا می‌گویند که مکتب‌های این ولسوالی ساختمان معیاری و آموزگار کافی در اختیار ندارند.

آنان می‌افزایند که بیشتر کودکان شان پس از ختم صنف ششم به علت کم‌بود مکتب‌های متوسط و لیسه‌، نمی‌توانند به آموزش خود ادامه دهند.

دانش‌آموزان در لیسه مرکزی ولسوالی گیان در فضای باز مصروف فراگیری آموزش استند.

جاوید، دانش‌آموز، در این باره می‌گوید: «وقتی در ولسوالی گیان برف و باران می‌شود مکتب رخصت می‌شود چون نمی‌توانیم در فضای باز درس بخوانیم کودکان که هیچ نمی‌توانند به درس‌های خود برسند.»

اسحاق، دانش‌آموز دیگر، گفت: «برای ما مکتب و اداره بسازند کم‌بود آموزگار هم داریم، کم‌بود کتاب هم داریم.»

به گفته باشندگان، هفت باب مکتب در این ولسوالی وجود دارند که از این میان، تنها لیسه مرکزی آن دارای یک ساختمان نیمه کاره است و دیگر مکتب‌ها ساختمان ندارند.

صبدار، بزرگ قوم، گفت: «در قریه ما تعداد زیادی کودکان استند، آنان باید درس بخوانند؛ اما متأسفانه آنان از درس بی‌بهره استند.»

عزت الله، یکی دیگر از بزرگان در این ولسوالی، گفت: «پس از زلزله، یونیسف به کمک ما آمد و شماری از کودکان ما درس می‌خوانند مکتب در اینجا گاهی سه ماه و گاهی شش ماه ادامه دارد.»

بخت الله بختور، آموزگار، گفت: «خواست ما از حکومت این است در کنار مکتب‌های ابتدایی، مکتب‌های متوسطه و لیسه نیز بسازد تا شاگردان ما از درس پس نمانند.»

در همین حال، مسوولان محلی می‌گویند که به چالش‌ها در ولسوالی گیان در عرصه آموزش و پرورش، رسیدگی خواهند کرد.

ثناالله معصوم، سخنگوی والی پکتیکا، گفت: «ما از مرکز درخواست کردیم که دوباب مکتب در ولسوالی گیان ساخته شود مسوولان در مرکز در این باره به ما اطمینان داده‌اند.»

ساختمان لیسه مرکزی گیان که در نتیجه زمین لرزه تابستان امسال زیان‌مند شده است، از سوی یک نهاد خیریه بازسازی می‌شود.

باشندگان پکتیکا از نبود ساختمان معیاری و آموزگار شکایت دارند

در همین حال، مسوولان محلی می‌گویند که به چالش‌ها در ولسوالی گیان در عرصه آموزش و پرورش، رسیدگی خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

باشندگان ولسوالی گیان پکتیکا می‌گویند که مکتب‌های این ولسوالی ساختمان معیاری و آموزگار کافی در اختیار ندارند.

آنان می‌افزایند که بیشتر کودکان شان پس از ختم صنف ششم به علت کم‌بود مکتب‌های متوسط و لیسه‌، نمی‌توانند به آموزش خود ادامه دهند.

دانش‌آموزان در لیسه مرکزی ولسوالی گیان در فضای باز مصروف فراگیری آموزش استند.

جاوید، دانش‌آموز، در این باره می‌گوید: «وقتی در ولسوالی گیان برف و باران می‌شود مکتب رخصت می‌شود چون نمی‌توانیم در فضای باز درس بخوانیم کودکان که هیچ نمی‌توانند به درس‌های خود برسند.»

اسحاق، دانش‌آموز دیگر، گفت: «برای ما مکتب و اداره بسازند کم‌بود آموزگار هم داریم، کم‌بود کتاب هم داریم.»

به گفته باشندگان، هفت باب مکتب در این ولسوالی وجود دارند که از این میان، تنها لیسه مرکزی آن دارای یک ساختمان نیمه کاره است و دیگر مکتب‌ها ساختمان ندارند.

صبدار، بزرگ قوم، گفت: «در قریه ما تعداد زیادی کودکان استند، آنان باید درس بخوانند؛ اما متأسفانه آنان از درس بی‌بهره استند.»

عزت الله، یکی دیگر از بزرگان در این ولسوالی، گفت: «پس از زلزله، یونیسف به کمک ما آمد و شماری از کودکان ما درس می‌خوانند مکتب در اینجا گاهی سه ماه و گاهی شش ماه ادامه دارد.»

بخت الله بختور، آموزگار، گفت: «خواست ما از حکومت این است در کنار مکتب‌های ابتدایی، مکتب‌های متوسطه و لیسه نیز بسازد تا شاگردان ما از درس پس نمانند.»

در همین حال، مسوولان محلی می‌گویند که به چالش‌ها در ولسوالی گیان در عرصه آموزش و پرورش، رسیدگی خواهند کرد.

ثناالله معصوم، سخنگوی والی پکتیکا، گفت: «ما از مرکز درخواست کردیم که دوباب مکتب در ولسوالی گیان ساخته شود مسوولان در مرکز در این باره به ما اطمینان داده‌اند.»

ساختمان لیسه مرکزی گیان که در نتیجه زمین لرزه تابستان امسال زیان‌مند شده است، از سوی یک نهاد خیریه بازسازی می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره