Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی مسوولان و باشندگان پروان از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی

ریاست حوزه دریایی ولایت پروان از کاهش‌ سطح آب‌های زیرزمینی این ولایت هشدار داده و گفته است که سطح این آب‌ها در حداقل پنج سال پسین ۱۵ متر نشست داشته است.

به گفته‌ی مسوولان در این اداره، اگر راهکارهای مناسب برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی روی دست گرفته نشود، این ولایت با کم‌آبی شدید روبه‌رو می‌شود.

مجیب الرحمان حبیبی، رییس حوزه دریایی پروان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «اگر در پنج سال گذشته نظر بیاندازیم، آب از ۱۰ الی ۱۵ متر پایین رفته است. اگر چنین استفاده بی‌جا صورت بگیرد، آب ۲۰ الی ۲۵ متر پایین خواهد رفت و این یک زیان بسیار بزرگ برای مردم و ولایت پروان است.»

شماری از باشندگان پروان، حفر چاه‌های عمیق را یکی از علت‌های کاهش آب‌های زیرزمینی می‌دانند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا راهکار مناسب در زمینه روی دست گیرد.

غلام سرور، باشنده پروان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نیاز مردم به این است که دولت باید یک راهکار در این رابطه برنامه‌ریزی کند تا مردم از این مشکلات خلاص شوند.»

نجیب الله، یکی دیگر از باشندگان پروان، گفت: «چاه‌هایی که در ده سال اخیر حفر شده بودند، خشک شده‌اند. اگر وضع به این منوال ادامه پیدا کند، واقعاً قابل نگرانی است.»

کارشناسان، ایجاد ذخیره‌گاه‌ها برای مهار آب‌های طبیعی در کشور را یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از بحران کم‌آبی شدید در افغانستان می‌دانند.

نگرانی مسوولان و باشندگان پروان از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی

باشندگان پروان، حفر چاه‌های عمیق را یکی از علت‌های کاهش آب‌های زیرزمینی می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا راهکاری روی دست گیرد.

Thumbnail

ریاست حوزه دریایی ولایت پروان از کاهش‌ سطح آب‌های زیرزمینی این ولایت هشدار داده و گفته است که سطح این آب‌ها در حداقل پنج سال پسین ۱۵ متر نشست داشته است.

به گفته‌ی مسوولان در این اداره، اگر راهکارهای مناسب برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی روی دست گرفته نشود، این ولایت با کم‌آبی شدید روبه‌رو می‌شود.

مجیب الرحمان حبیبی، رییس حوزه دریایی پروان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «اگر در پنج سال گذشته نظر بیاندازیم، آب از ۱۰ الی ۱۵ متر پایین رفته است. اگر چنین استفاده بی‌جا صورت بگیرد، آب ۲۰ الی ۲۵ متر پایین خواهد رفت و این یک زیان بسیار بزرگ برای مردم و ولایت پروان است.»

شماری از باشندگان پروان، حفر چاه‌های عمیق را یکی از علت‌های کاهش آب‌های زیرزمینی می‌دانند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا راهکار مناسب در زمینه روی دست گیرد.

غلام سرور، باشنده پروان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نیاز مردم به این است که دولت باید یک راهکار در این رابطه برنامه‌ریزی کند تا مردم از این مشکلات خلاص شوند.»

نجیب الله، یکی دیگر از باشندگان پروان، گفت: «چاه‌هایی که در ده سال اخیر حفر شده بودند، خشک شده‌اند. اگر وضع به این منوال ادامه پیدا کند، واقعاً قابل نگرانی است.»

کارشناسان، ایجاد ذخیره‌گاه‌ها برای مهار آب‌های طبیعی در کشور را یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از بحران کم‌آبی شدید در افغانستان می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره