Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشندگان بدخشان از حضور افراد نظامی بدون یونیفورم

شماری از باشندگان ولایت بدخشان به طلوع‌نیوز می‌گویند که آنان نگران گشت‌وگذار افراد نظامی بدون یونیفورم در ولایت شان هستند.

باشندگان بدخشان می‌افزایند که تفکیک میان افراد نظامی مسوول و غیرمسوول به علت نبود یونیفورم، چالش برانگیز است.

به گفته‌ی آنان، توزیع یونیفورم به افراد مسوول یک نیاز جدی است و مسوولان باید در این باره توجه جدی کنند.

احمد شکیب، باشنده بدخشان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «یونیفورم و لباس درست داشته باشند. در هر ساحه که می‌رویم تفنگ بر سر شانه کسی است و ما را ایستاد می‌کند. نمی‌فهمیم که از کدام ناحیه و کدام حوزه است.»

خدابخش، یکی دیگر از باشندگان بدخشان گفت: «نظامی‌هایی که غیرقانونی کار می‌کنند، غیرقانونی یگان برخوردها می‌کنند و لباس بر تن ندارند و در شهر و بازار به مردم مزاحمت می‌کنند.»

باشندگان بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای نیروهای نظامی یونیفورم توزیع کند.

اسلم، باشنده بدخشان، گفت: «از حکومت همین‌قدر می‌خواهیم که پولیس باید لباس داشته باشد. اردو لباس اردو و امنیت لباس امنیت داشته باشد که هر کس بداند که این در کدام بخش است.»

اما فرمانده امنیه بدخشان می‌گوید که نیروهای امنیتی مسوول در این ولایت، یونیفورم نظامی دارند و افرادی‌که با لباس غیرنظامی گشت‌وگذار می‌کنند، متعلق به فرماندهان محلی هستند که بی‌سرنوشت مانده‌اند.

عبدالواصیل ابوذر، فرمانده امنیه بدخشان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سربازان ما مکمل یونیفورم شان از وزارت داخله آمده است. همه‌ی شان در چک پاینت‌ها (ایست‌های بازرسی) با یونیفورم امارت اسلامی هستند. یگان افراد از اکثر قومندان‌ها هستند که بی‌سرنوشت هستند و از اطراف داخل شهر می‌شوند، آنان یونیفورم ندارند.»

مسوولان امنیتی حکومت سرپرست پیش از این گفته بودند که برای همه‌ی نظامیان کشور لباس نظامی توزیع می‌کنند.

شکایت باشندگان بدخشان از حضور افراد نظامی بدون یونیفورم

باشندگان بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای نیروهای نظامی یونیفورم توزیع کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان ولایت بدخشان به طلوع‌نیوز می‌گویند که آنان نگران گشت‌وگذار افراد نظامی بدون یونیفورم در ولایت شان هستند.

باشندگان بدخشان می‌افزایند که تفکیک میان افراد نظامی مسوول و غیرمسوول به علت نبود یونیفورم، چالش برانگیز است.

به گفته‌ی آنان، توزیع یونیفورم به افراد مسوول یک نیاز جدی است و مسوولان باید در این باره توجه جدی کنند.

احمد شکیب، باشنده بدخشان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «یونیفورم و لباس درست داشته باشند. در هر ساحه که می‌رویم تفنگ بر سر شانه کسی است و ما را ایستاد می‌کند. نمی‌فهمیم که از کدام ناحیه و کدام حوزه است.»

خدابخش، یکی دیگر از باشندگان بدخشان گفت: «نظامی‌هایی که غیرقانونی کار می‌کنند، غیرقانونی یگان برخوردها می‌کنند و لباس بر تن ندارند و در شهر و بازار به مردم مزاحمت می‌کنند.»

باشندگان بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای نیروهای نظامی یونیفورم توزیع کند.

اسلم، باشنده بدخشان، گفت: «از حکومت همین‌قدر می‌خواهیم که پولیس باید لباس داشته باشد. اردو لباس اردو و امنیت لباس امنیت داشته باشد که هر کس بداند که این در کدام بخش است.»

اما فرمانده امنیه بدخشان می‌گوید که نیروهای امنیتی مسوول در این ولایت، یونیفورم نظامی دارند و افرادی‌که با لباس غیرنظامی گشت‌وگذار می‌کنند، متعلق به فرماندهان محلی هستند که بی‌سرنوشت مانده‌اند.

عبدالواصیل ابوذر، فرمانده امنیه بدخشان، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سربازان ما مکمل یونیفورم شان از وزارت داخله آمده است. همه‌ی شان در چک پاینت‌ها (ایست‌های بازرسی) با یونیفورم امارت اسلامی هستند. یگان افراد از اکثر قومندان‌ها هستند که بی‌سرنوشت هستند و از اطراف داخل شهر می‌شوند، آنان یونیفورم ندارند.»

مسوولان امنیتی حکومت سرپرست پیش از این گفته بودند که برای همه‌ی نظامیان کشور لباس نظامی توزیع می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره