Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازگشایی ۴ بازار مشترک پس از ۴ سال میان افغانستان و تاجیکستان

چهار بازار مشترک میان مرز افغانستان و تاجیکستان، پس از چهار سال توقف، دوباره بازگشایی شدند.

به گفته‌ی مسوولان محلی بدخشان، این بازار‌های مشترک که چهار سال پیش به علت شیوع ویروس کرونا، بسته شده بودند، با تفاهم میان دو کشور، دوباره به فعالیت آغاز کردند.

شفقت الله محقق، رییس گمرک- بدخشان، گفت: «با گفت‌وگویی وزارت مالیه ریاست عمومی گمرکات توانستند که در این هفته مشکلات را رفع بسازند و بازار باز می‌شود.»

حیات الله حمیدی، ولسوال اشکاشم- بدخشان، گفت: «بعد از چهار سال این مرز باز می‌شود به‌ واسطه تلاش‌‎های مقام‌های دو طرف مرز تنها روزهای شنبه باز است.»

شماری از باشندگان بدخشان، بازگشایی و داد و ستد در این بازار‌های مشترک را، در رشد اقتصادی خانواده‌های هر دو کشور مهم می‌دانند.

میرزاخان، به طلوع‌نیوز، گفت: «خوشبختانه امروز بازار را سپری کردیم روزهای دیگر ما تا ۱۰ الی ۲۰ هزار جنس نمی‌فروختیم امروز حساب کردیم تقریبا ۵۵ هزار افغانی جنس فروختیم.»

میر سعید سعید، در این باره می‌گوید: «روابط قومی، اجتماعی، گذشته ها زنده می‌شود و هم تجارت مردم بسیار به خوبی جنس‌های که مورد نیاز آ‌ن‌ها است از اینجا صادر می‌شود و جنس‌های مورد نیاز این طرف از آن طرف وارد می‌شود.»

از سویی دیگر، شماری از دکانداران و باشندگان بدخشان افغانستان، از حکومت‌های دو طرف خواست‌های دارند.

زلمی، دکاندار- بدخشان، گفت: «خواست ما از حکومت این است که نه تنها این مرز تمام مزها بروی داد و ستد باز شود تا تجارت رونق پیدا بکند در کشور.»

دولت محمد، باشنده بدخشان، گفت: «کوشش بکنند یک خدمت بهتر است که حد اقل بتوانند مشکلات دو طرف را حل بکنند.»

ولایت بدخشان در ولسوالی‌های اشکاشم، شغنان، مایمی، نسی و خواهان با کشور تاجکستان بازار مشترک دارد و این بازار‌ها چهار سال پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده بودند.

بازگشایی ۴ بازار مشترک پس از ۴ سال میان افغانستان و تاجیکستان

به گفته‌ی مسوولان محلی بدخشان، این بازار‌های مشترک که چهار سال پیش به علت شیوع ویروس کرونا، بسته شده بودند، با تفاهم میان دو کشور، دوباره به فعالیت آغاز کردند.

تصویر بندانگشتی

چهار بازار مشترک میان مرز افغانستان و تاجیکستان، پس از چهار سال توقف، دوباره بازگشایی شدند.

به گفته‌ی مسوولان محلی بدخشان، این بازار‌های مشترک که چهار سال پیش به علت شیوع ویروس کرونا، بسته شده بودند، با تفاهم میان دو کشور، دوباره به فعالیت آغاز کردند.

شفقت الله محقق، رییس گمرک- بدخشان، گفت: «با گفت‌وگویی وزارت مالیه ریاست عمومی گمرکات توانستند که در این هفته مشکلات را رفع بسازند و بازار باز می‌شود.»

حیات الله حمیدی، ولسوال اشکاشم- بدخشان، گفت: «بعد از چهار سال این مرز باز می‌شود به‌ واسطه تلاش‌‎های مقام‌های دو طرف مرز تنها روزهای شنبه باز است.»

شماری از باشندگان بدخشان، بازگشایی و داد و ستد در این بازار‌های مشترک را، در رشد اقتصادی خانواده‌های هر دو کشور مهم می‌دانند.

میرزاخان، به طلوع‌نیوز، گفت: «خوشبختانه امروز بازار را سپری کردیم روزهای دیگر ما تا ۱۰ الی ۲۰ هزار جنس نمی‌فروختیم امروز حساب کردیم تقریبا ۵۵ هزار افغانی جنس فروختیم.»

میر سعید سعید، در این باره می‌گوید: «روابط قومی، اجتماعی، گذشته ها زنده می‌شود و هم تجارت مردم بسیار به خوبی جنس‌های که مورد نیاز آ‌ن‌ها است از اینجا صادر می‌شود و جنس‌های مورد نیاز این طرف از آن طرف وارد می‌شود.»

از سویی دیگر، شماری از دکانداران و باشندگان بدخشان افغانستان، از حکومت‌های دو طرف خواست‌های دارند.

زلمی، دکاندار- بدخشان، گفت: «خواست ما از حکومت این است که نه تنها این مرز تمام مزها بروی داد و ستد باز شود تا تجارت رونق پیدا بکند در کشور.»

دولت محمد، باشنده بدخشان، گفت: «کوشش بکنند یک خدمت بهتر است که حد اقل بتوانند مشکلات دو طرف را حل بکنند.»

ولایت بدخشان در ولسوالی‌های اشکاشم، شغنان، مایمی، نسی و خواهان با کشور تاجکستان بازار مشترک دارد و این بازار‌ها چهار سال پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره