Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز عملیات خانه به خانه در قندهار به هدف مبارزه با مواد مخدر

به هدف مبارزه با مواد مخدر، روند عملیات خانه به خانه در ولسوالی دامان قندهار، آغاز شده است.

به گفته‌ی مسوولان، پس از منع کشت مواد مخدر، برخی از کشاورزان به گونه‌ی پنهانی در خانه‌های خود مواد مخدر کشت کرده‌اند.

نیروهای مبارزه با مواد مخدر در یک کارزار، کشت‌های کشاورزانی را تخریب کرده‌اند که در ولسوالی دامان این ولایت به گونه‌ی پنهانی کشت شده بود.

قاری برهان مسوول عملیات مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی دامان قندهار گفت: «نیروهای امنیتی خانه به خانه می‌گردند البته به اجازه مردم و تریاک را که ببیند از بین می‌برند.»

احمد عمر نیروی مبارزه با مواد مخدر گفت: «این هفتمین محلی است که ما کشت کوکنار را در یک و نیم جریب از بین برده‌ایم.»

شاه فیصل نیروی دیگر مبارزه با مواد مخدر گفت: «در این چهار روز ما در ولسوالی داماد گشت زدیم و مزرعه‌های که در خانه‌ها کوکنار کشت شده بودند از بین بردیم.»

شماری از باشنده‌های قندهار از مسوولان می‌خواهند تا در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، به گونه‌ی جدی مبارزه کنند.

عبدالمالک باشنده گفت: «تو هم می‌فهمی من هم می‌فهمم که استفاده از مواد مخدر به افراد آسیب می‌رساند و افراد که در مملکت ما دچار به اعتیاد شده‌اند به دلیل کاشت آن شده‌اند اگر بته آن ازبین برود خیلی خوب است.»

جمال‌الدين باشنده دیگر می‌گوید: «این یک کار بسیار نیک است که نشه برای جوانان بند شود.»

براساس معلومات فرماندهی امنیه قندهار، آنان از آغاز سال روان تاکنون در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت ۶۴۸جریب زمین را از کشت کوکنار و بیش از ۵۷ جریب زمین دیگررا از کشت چرس پاک‌سازی کرده‌اند.

آغاز عملیات خانه به خانه در قندهار به هدف مبارزه با مواد مخدر

شماری از باشنده‌های قندهار از مسوولان می‌خواهند تا در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، به گونه‌ی جدی مبارزه کنند.

Thumbnail

به هدف مبارزه با مواد مخدر، روند عملیات خانه به خانه در ولسوالی دامان قندهار، آغاز شده است.

به گفته‌ی مسوولان، پس از منع کشت مواد مخدر، برخی از کشاورزان به گونه‌ی پنهانی در خانه‌های خود مواد مخدر کشت کرده‌اند.

نیروهای مبارزه با مواد مخدر در یک کارزار، کشت‌های کشاورزانی را تخریب کرده‌اند که در ولسوالی دامان این ولایت به گونه‌ی پنهانی کشت شده بود.

قاری برهان مسوول عملیات مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی دامان قندهار گفت: «نیروهای امنیتی خانه به خانه می‌گردند البته به اجازه مردم و تریاک را که ببیند از بین می‌برند.»

احمد عمر نیروی مبارزه با مواد مخدر گفت: «این هفتمین محلی است که ما کشت کوکنار را در یک و نیم جریب از بین برده‌ایم.»

شاه فیصل نیروی دیگر مبارزه با مواد مخدر گفت: «در این چهار روز ما در ولسوالی داماد گشت زدیم و مزرعه‌های که در خانه‌ها کوکنار کشت شده بودند از بین بردیم.»

شماری از باشنده‌های قندهار از مسوولان می‌خواهند تا در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، به گونه‌ی جدی مبارزه کنند.

عبدالمالک باشنده گفت: «تو هم می‌فهمی من هم می‌فهمم که استفاده از مواد مخدر به افراد آسیب می‌رساند و افراد که در مملکت ما دچار به اعتیاد شده‌اند به دلیل کاشت آن شده‌اند اگر بته آن ازبین برود خیلی خوب است.»

جمال‌الدين باشنده دیگر می‌گوید: «این یک کار بسیار نیک است که نشه برای جوانان بند شود.»

براساس معلومات فرماندهی امنیه قندهار، آنان از آغاز سال روان تاکنون در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت ۶۴۸جریب زمین را از کشت کوکنار و بیش از ۵۷ جریب زمین دیگررا از کشت چرس پاک‌سازی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره