Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تهیه افطاری برای خانواده‌های نیازمند در قندهار

یک نهاد مددرسان در قندهار از آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون همه روزه برای حدود یک‌هزار خانواده‌ی نیازمند افطاری آماده می‌کند.

به گفته‌ی مسوولان این نهاد مددرسان، آنان در مرکز ولسوالی‌های دند، پنجوایی، ژیری و دامان قندهار میزبان روزه‌ داران هستند.

حبيب‌الرحمن رحمانی نماینده بنیاد خیریه محمد بن راشد آل مکتوم در قندهار گفت: «روزانه از سوی کارمندان ما به ۵۰۰ نفر افطاری تهیه و توزیع می‌شود.»

نیازمندان می‌گویند که افطاری این نهاد توانسته آنان را از گرسنه‌گی در ماه رمضان، نجات دهد.

ماه‌گل ۶۰ ساله که همه روزه برای افطار به روستای عمارت ولسوالی دند می‌آید، می‌گوید که به دلیل چالش‌های اقتصادی قادر به تامین افطاری نبود و اکنون از دریافت افطاری در این مکان خرسند است.

ماه‌گل به طلوع‌نیوز گفت: «در خانه هیچ چیز برای خوردن نداریم ما سه خانواده یکجا زندگی می‌کنیم من هستم خانواده ایور وبچه ایورم هستند که یتیم‌های او هم مسوولیت شان به دوش من است.»

عبدالرحيم باشنده قندهار گفت: «هرروز که این کمک با ما می‌شود بسیار خوب است بعد از رمضان هم اگر ادامه داشته باشد خو خوب می‌شود.»

هم‌زمان با این، بسیاری از باشنده‌های ولسوالی دند قندهار می‌گویند که به علت بی‌کاری با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو اند.

محمد رحمان باشنده قندهار گفت: «مردم در قندهار در‌به‌در است بی‌کاری و بی‌چارگی خو در اوج خودش است من در این روستا زندگی می‌کنم باور کنید این‌طور خانه‌های است که حتا شام به یک نان خشک دست‌رسی ندارند.»

بنیاد خیریه محمد بن راشد آل مکتوم از آغاز ماه مبارک رمضان، افزون بر غذای پخته شده، برای خانواده‌های نیازمند در بخش‌های گوناگون کشور، مواد خوراکی کمک کرده و این روند هم‌چنان ادامه دارد.
 

تهیه افطاری برای خانواده‌های نیازمند در قندهار

هم‌زمان با این، بسیاری از باشنده‌های ولسوالی دند قندهار می‌گویند که به علت بی‌کاری با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو اند.

Thumbnail

یک نهاد مددرسان در قندهار از آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون همه روزه برای حدود یک‌هزار خانواده‌ی نیازمند افطاری آماده می‌کند.

به گفته‌ی مسوولان این نهاد مددرسان، آنان در مرکز ولسوالی‌های دند، پنجوایی، ژیری و دامان قندهار میزبان روزه‌ داران هستند.

حبيب‌الرحمن رحمانی نماینده بنیاد خیریه محمد بن راشد آل مکتوم در قندهار گفت: «روزانه از سوی کارمندان ما به ۵۰۰ نفر افطاری تهیه و توزیع می‌شود.»

نیازمندان می‌گویند که افطاری این نهاد توانسته آنان را از گرسنه‌گی در ماه رمضان، نجات دهد.

ماه‌گل ۶۰ ساله که همه روزه برای افطار به روستای عمارت ولسوالی دند می‌آید، می‌گوید که به دلیل چالش‌های اقتصادی قادر به تامین افطاری نبود و اکنون از دریافت افطاری در این مکان خرسند است.

ماه‌گل به طلوع‌نیوز گفت: «در خانه هیچ چیز برای خوردن نداریم ما سه خانواده یکجا زندگی می‌کنیم من هستم خانواده ایور وبچه ایورم هستند که یتیم‌های او هم مسوولیت شان به دوش من است.»

عبدالرحيم باشنده قندهار گفت: «هرروز که این کمک با ما می‌شود بسیار خوب است بعد از رمضان هم اگر ادامه داشته باشد خو خوب می‌شود.»

هم‌زمان با این، بسیاری از باشنده‌های ولسوالی دند قندهار می‌گویند که به علت بی‌کاری با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو اند.

محمد رحمان باشنده قندهار گفت: «مردم در قندهار در‌به‌در است بی‌کاری و بی‌چارگی خو در اوج خودش است من در این روستا زندگی می‌کنم باور کنید این‌طور خانه‌های است که حتا شام به یک نان خشک دست‌رسی ندارند.»

بنیاد خیریه محمد بن راشد آل مکتوم از آغاز ماه مبارک رمضان، افزون بر غذای پخته شده، برای خانواده‌های نیازمند در بخش‌های گوناگون کشور، مواد خوراکی کمک کرده و این روند هم‌چنان ادامه دارد.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره