Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازگشایی درهای آموزش؛ خواست دختران به عنوان عیدی از ا.ا

شماری از دختران بازمانده از آموزش در آستانه عید سعید فطر بار دیگر خواهان بازگشت شان به نهادهای آموزشی هستند.

آنان می‌گویند که به علت محروم شدن از آموزش تجلیل از عید نیز برای شان خوش‌آیند نیست.

صنم بیست ساله که پس از بسته شدن در دانش‌گاه‌ها رویاهایش را با رنگ روی کاغذ نقاشی می‌کند خواهان باز شدن درهای آموزش به روی دختران است.

او می‌گوید که بیش‌تر وقت‌ها برای رهایی از استرس و چالش‌های که ذهنش را آزار می‌دهد به نقاشی رو می‌آور و گه‌گاهی امیدش را نیز بر روی کاغذ می‌کشد.

صنم به طلوع‌نیوز گفت: «یک ونیم سال شد که ما منتظر امر ثانی ماندیم هر تصمیمی که دارند هر چه عاجل‌تر بگیرند چون این قسمی دختران را در یک بلا تکلیفی مانده‌اند مثلیکه اکنون ما نمی‌دانیم که ادامه بدهیم یا بیخی دست بکشیم.»

فرزانه دانش‌آموز گفت: «ما از امارت اسلامی به عنوان عیدی خود باز شدن در مکتب‌ها را می‌خواهیم.»

لیمه دانش‌آموز دیگر گفت: «همین کشوری که ما زندگی می‌کنیم برای ما بیگانه شده ما هیچ حسی نداریم که از این کشور باشیم خواست من بازهم باز شدن در دانش‌گاه و مکتب است.»

هم‌زمان با این، رییس جمهور پیشین کشور در دیدار با سفیر جاپان در کابل بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران تاکید کرده است.

فاضله سروش فعال عرصه حقوق زنان گفت: «دیگر صبر ما به پایان رسیده ما اسلحه نداریم و اعتراض هم نمی‌کنیم خواهشا ما را به سمت مثبت‌گرایی سوق بدهید.»

در حالی که همواره مقام‌های امارت اسلامی از تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌های دختران سخن گفته‌اند، اما تااکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

بازگشایی درهای آموزش؛ خواست دختران به عنوان عیدی از ا.ا

هم‌زمان با این، رییس جمهور پیشین کشور در دیدار با سفیر جاپان در کابل بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران تاکید کرده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دختران بازمانده از آموزش در آستانه عید سعید فطر بار دیگر خواهان بازگشت شان به نهادهای آموزشی هستند.

آنان می‌گویند که به علت محروم شدن از آموزش تجلیل از عید نیز برای شان خوش‌آیند نیست.

صنم بیست ساله که پس از بسته شدن در دانش‌گاه‌ها رویاهایش را با رنگ روی کاغذ نقاشی می‌کند خواهان باز شدن درهای آموزش به روی دختران است.

او می‌گوید که بیش‌تر وقت‌ها برای رهایی از استرس و چالش‌های که ذهنش را آزار می‌دهد به نقاشی رو می‌آور و گه‌گاهی امیدش را نیز بر روی کاغذ می‌کشد.

صنم به طلوع‌نیوز گفت: «یک ونیم سال شد که ما منتظر امر ثانی ماندیم هر تصمیمی که دارند هر چه عاجل‌تر بگیرند چون این قسمی دختران را در یک بلا تکلیفی مانده‌اند مثلیکه اکنون ما نمی‌دانیم که ادامه بدهیم یا بیخی دست بکشیم.»

فرزانه دانش‌آموز گفت: «ما از امارت اسلامی به عنوان عیدی خود باز شدن در مکتب‌ها را می‌خواهیم.»

لیمه دانش‌آموز دیگر گفت: «همین کشوری که ما زندگی می‌کنیم برای ما بیگانه شده ما هیچ حسی نداریم که از این کشور باشیم خواست من بازهم باز شدن در دانش‌گاه و مکتب است.»

هم‌زمان با این، رییس جمهور پیشین کشور در دیدار با سفیر جاپان در کابل بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران تاکید کرده است.

فاضله سروش فعال عرصه حقوق زنان گفت: «دیگر صبر ما به پایان رسیده ما اسلحه نداریم و اعتراض هم نمی‌کنیم خواهشا ما را به سمت مثبت‌گرایی سوق بدهید.»

در حالی که همواره مقام‌های امارت اسلامی از تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌های دختران سخن گفته‌اند، اما تااکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره