Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش کارخانه‌های تولیدی در هلمند؛ فرصت‌های شغلی برای صدها نفر

مسوولان ریاست صنعت و تجارت هلمند می‌گویند که در سه سال پسین حدود ۶۷ کارخانه تولیدی در این ولایت به فعالیت آغاز کرده است.

آنان می‌افزایند که هم‌زمان با آغاز فعالیت این کارخانه‌ها، برای صدها تن زمینه کار نیز فراهم شده است.

افزون بر پروسس پنبه موادهای چون آرد، روغن، صابون، کنجاره، مواد خوراکی مرغ‌ها و یخ در این کارخانه‌ها تولید می‌شوند.

عبدالولی هاشمی رییس صنعت و تجارت هلمند گفت: «پیش از آمدن امارت اسلامی تنها ۳ یا چهار کارخانه در این ولایت فعال بودند و حالا تقریبا به ۷۰ فابریکه رسیده است.»

شماری از مالکان کارخانه‌های تولیدی از مسوولان در حکومت سرپرست خواستار بازاریابی به تولیدات شان هستند.

روح‌الله بارک بازرگان گفت: «خواست من از مسوولان این است که کارهای که مربوط بازرگانان می‌شود مخصوصا در ریاست صنعت و تجارت باید به جای یک روز در نصف روز تمام شود یک سهولت به وجود بیاید.»

روح‌الله پوپل مسوول یک کارخانه تولیدی گفت:‌ «ما در فابریکه‌ها سرمایه‌گذاری خود را کردیم به هدف خدمت به وطن و ایجاد زمینه کار برای جوانان و از سرمایه‌گذاران دیگر هم می‌خواهم که بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.»

شماری از کارگران که در این کارخانه‌ها کار می‌کنند، از دیگر بازرگانان خواستار سرمایه‌گذاری در کشور هستند تا میزان بی‌کاری، کاهش یابد.

حمیدالله باشنده هلمند گفت:‌ «خیلی خوشحال هستم که در اینجا برای من زمینه کار ایجاد شده و من کار می‌کنم دیگر مسلمانان هم باید چنین زمینه‌های را ایجاد کنند.»

خیرالله باشنده دیگر هلمند گفت: «من خیلی وقت بی‌کار بودم از سرمایه‌گذاران این خواهش را دارم که چنین زمینه‌های را برای مردم ایجاد کنند.»

براساس معلومات ریاست صنعت و تجارت هلمند، قرار است در سال روان در این ولایت، سه کارخانه دیگر پروسیس پنبه نیز به فعالیت آغاز کند.

افزایش کارخانه‌های تولیدی در هلمند؛ فرصت‌های شغلی برای صدها نفر

شماری از کارگران که در این کارخانه‌ها کار می‌کنند، از دیگر بازرگانان خواستار سرمایه‌گذاری در کشور هستند تا میزان بی‌کاری، کاهش یابد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست صنعت و تجارت هلمند می‌گویند که در سه سال پسین حدود ۶۷ کارخانه تولیدی در این ولایت به فعالیت آغاز کرده است.

آنان می‌افزایند که هم‌زمان با آغاز فعالیت این کارخانه‌ها، برای صدها تن زمینه کار نیز فراهم شده است.

افزون بر پروسس پنبه موادهای چون آرد، روغن، صابون، کنجاره، مواد خوراکی مرغ‌ها و یخ در این کارخانه‌ها تولید می‌شوند.

عبدالولی هاشمی رییس صنعت و تجارت هلمند گفت: «پیش از آمدن امارت اسلامی تنها ۳ یا چهار کارخانه در این ولایت فعال بودند و حالا تقریبا به ۷۰ فابریکه رسیده است.»

شماری از مالکان کارخانه‌های تولیدی از مسوولان در حکومت سرپرست خواستار بازاریابی به تولیدات شان هستند.

روح‌الله بارک بازرگان گفت: «خواست من از مسوولان این است که کارهای که مربوط بازرگانان می‌شود مخصوصا در ریاست صنعت و تجارت باید به جای یک روز در نصف روز تمام شود یک سهولت به وجود بیاید.»

روح‌الله پوپل مسوول یک کارخانه تولیدی گفت:‌ «ما در فابریکه‌ها سرمایه‌گذاری خود را کردیم به هدف خدمت به وطن و ایجاد زمینه کار برای جوانان و از سرمایه‌گذاران دیگر هم می‌خواهم که بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.»

شماری از کارگران که در این کارخانه‌ها کار می‌کنند، از دیگر بازرگانان خواستار سرمایه‌گذاری در کشور هستند تا میزان بی‌کاری، کاهش یابد.

حمیدالله باشنده هلمند گفت:‌ «خیلی خوشحال هستم که در اینجا برای من زمینه کار ایجاد شده و من کار می‌کنم دیگر مسلمانان هم باید چنین زمینه‌های را ایجاد کنند.»

خیرالله باشنده دیگر هلمند گفت: «من خیلی وقت بی‌کار بودم از سرمایه‌گذاران این خواهش را دارم که چنین زمینه‌های را برای مردم ایجاد کنند.»

براساس معلومات ریاست صنعت و تجارت هلمند، قرار است در سال روان در این ولایت، سه کارخانه دیگر پروسیس پنبه نیز به فعالیت آغاز کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره