تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سه شهروند ایران به جرم قتل و هراس افگنی در هرات باداشت شدند

مدیر مبارزه با هراس‌افگنی فرماندهی پولیس هرات در یک نشست خبری گفت که سه شهروند ایران را به اتهام حمله‌های هراس‌افگنانه در هرات و کشتن چهره‌های سرشناس این ولایت بازداشت کرده‌است. 

این مقام محلی می‌گوید که بررسی‌ها نشان می‌دهند که این هراس افگنان ایرانی درشماری ازقتل‌های زنجیره‌یی در شهر هرات و تجهیزهراس افگنان دست داشته‌اند.

به گفته مدیر مبارزه با هراس افگنی پولیس هرات، این افراد با سند تقلبی شهروندی افغانستان دست به کشتن چهره‌های سرشناس هرات و ایجاد ناامنی در این ولایت می‌زدند.

ازنزد این مردان دو تفنگچه بدست آمده است و بررسی‌های تخنیکی نشان می‌دهند که با شلیک یکی از این جنگ افزارها یک باشنده شهرهرات کشته شده است.

فضل الرحمان خادم، مدیرمبارزه با هراس افگنی فرماندهی پولیس هرات، گفت: دو مرد را که ما به این اتهام بازداشت کردیم، نخست خودشان را افغان معرفی کردند، اما سپس ثابت شدند که آنان شهروندان ایران و ازشهرمشهد استند. یکی از آنها مجید فرزند حسین نام دارد و باشنده شهر مشهد است و دیگرش بنام رمضان فرزند حسین می‌باشد که او نیز باشنده شهرمشهد است. اما فرد سومی وحید نام دارد و در یک عملیات جداگانه بازداشت شده است. این مرد برای تجهیز طالبان تا منطقه گلچین ولسوالی قادس ولایت بادغیس نیزرفته است. 

این مقام پولیس می‌گوید که برخی فرماندهان محلی طالبان در هرات در شهرهای ایران خانه دارند و پس از ایجاد ناامنی در هرات به ایران می‌روند.
فضل الرحمان خادم، مدیرمبارزه با هراس افگنی فرماندهی پولیس هرات، گفت: «در ولسوالی گذره هرات گروه‌های هراس افگنی داریم که خانه‌ها وپناه‌گاه‌های امن شان در ایران است و خود شان در بخش‌های شرق وغرب گذره دست به جنایت و حمله می‌زنند.»

درهمین حال شماری ازفعالان مدنی این ولایت از حکومت می‌خواهند که در برابر این رویداد‌ها خاموش نماند.

شفیق بهروزیان، فعال جامعه مدنی، گفت: «نیازاست که در سطح بلند حکومت مرکزی در دریچه سیاسی به این مسئله بپردازد و در این باره با مقام‌های ایران گفتگو کنند. تا هنگامی‌که از دریچه سیاسی و گفتگو این مشکل حل نشود، این گونه رویدادها ادامه خواهند داشت.»

برخی از باشنده‌گان هرات اما تلاش حلقه‌های هراس افگن بیرونی را برای ناامن ساختن این ولایت نگران کننده می‌خوانند و خواهان پیگری جدی این گونه رویداد‌ها از سوی مقام‌های حکومتی استند.

عبدالواحد، باشنده هرات، گفت: «نیازاست که وزارت خارجه و وزارت داخله افغانستان این گونه رویدادها را به گونه جدی بررسی کنند و اگرعوامل دیگر این چنینی در ولایت‌های کشور فعالیت داشته باشند، باید شناسائی وبازداشت شوند.»

شکیب، باشنده هرات، گفت: «پولیس ما همیشه می‌گفتند که کشورهای همسایه به ویژه ایران در ناامنی‌های هرات دست دارند، اما مقام‌های بلند به این گفته‌ها اهمیت نمی‌دادند. حالا که این حلقه‌ها با زنده‌گی شهروندان افغانستان بازی می‌کنند، باید ریاست جمهوری در این باره تصمیم جدی بگیرد.»

قتل‌های زنجیره‌یی و حمله مردان مسلح ناشناس بر چهره‌های سرشناس و نظامی پوشان در شهرهرات، از نگران کننده‌ترین رویداد‌ها برای باشنده‌گان این ولایت بوده‌اند.  

سه شهروند ایران به جرم قتل و هراس افگنی در هرات باداشت شدند

این مقام محلی می‌گوید که بررسی‌ها نشان می‌دهند که این هراس افگنان ایرانی درشماری ازقتل‌های زنجیره‌یی در شهر هرات و تجهیزهراس افگنان دست داشته‌اند

Thumbnail

مدیر مبارزه با هراس‌افگنی فرماندهی پولیس هرات در یک نشست خبری گفت که سه شهروند ایران را به اتهام حمله‌های هراس‌افگنانه در هرات و کشتن چهره‌های سرشناس این ولایت بازداشت کرده‌است. 

این مقام محلی می‌گوید که بررسی‌ها نشان می‌دهند که این هراس افگنان ایرانی درشماری ازقتل‌های زنجیره‌یی در شهر هرات و تجهیزهراس افگنان دست داشته‌اند.

به گفته مدیر مبارزه با هراس افگنی پولیس هرات، این افراد با سند تقلبی شهروندی افغانستان دست به کشتن چهره‌های سرشناس هرات و ایجاد ناامنی در این ولایت می‌زدند.

ازنزد این مردان دو تفنگچه بدست آمده است و بررسی‌های تخنیکی نشان می‌دهند که با شلیک یکی از این جنگ افزارها یک باشنده شهرهرات کشته شده است.

فضل الرحمان خادم، مدیرمبارزه با هراس افگنی فرماندهی پولیس هرات، گفت: دو مرد را که ما به این اتهام بازداشت کردیم، نخست خودشان را افغان معرفی کردند، اما سپس ثابت شدند که آنان شهروندان ایران و ازشهرمشهد استند. یکی از آنها مجید فرزند حسین نام دارد و باشنده شهر مشهد است و دیگرش بنام رمضان فرزند حسین می‌باشد که او نیز باشنده شهرمشهد است. اما فرد سومی وحید نام دارد و در یک عملیات جداگانه بازداشت شده است. این مرد برای تجهیز طالبان تا منطقه گلچین ولسوالی قادس ولایت بادغیس نیزرفته است. 

این مقام پولیس می‌گوید که برخی فرماندهان محلی طالبان در هرات در شهرهای ایران خانه دارند و پس از ایجاد ناامنی در هرات به ایران می‌روند.
فضل الرحمان خادم، مدیرمبارزه با هراس افگنی فرماندهی پولیس هرات، گفت: «در ولسوالی گذره هرات گروه‌های هراس افگنی داریم که خانه‌ها وپناه‌گاه‌های امن شان در ایران است و خود شان در بخش‌های شرق وغرب گذره دست به جنایت و حمله می‌زنند.»

درهمین حال شماری ازفعالان مدنی این ولایت از حکومت می‌خواهند که در برابر این رویداد‌ها خاموش نماند.

شفیق بهروزیان، فعال جامعه مدنی، گفت: «نیازاست که در سطح بلند حکومت مرکزی در دریچه سیاسی به این مسئله بپردازد و در این باره با مقام‌های ایران گفتگو کنند. تا هنگامی‌که از دریچه سیاسی و گفتگو این مشکل حل نشود، این گونه رویدادها ادامه خواهند داشت.»

برخی از باشنده‌گان هرات اما تلاش حلقه‌های هراس افگن بیرونی را برای ناامن ساختن این ولایت نگران کننده می‌خوانند و خواهان پیگری جدی این گونه رویداد‌ها از سوی مقام‌های حکومتی استند.

عبدالواحد، باشنده هرات، گفت: «نیازاست که وزارت خارجه و وزارت داخله افغانستان این گونه رویدادها را به گونه جدی بررسی کنند و اگرعوامل دیگر این چنینی در ولایت‌های کشور فعالیت داشته باشند، باید شناسائی وبازداشت شوند.»

شکیب، باشنده هرات، گفت: «پولیس ما همیشه می‌گفتند که کشورهای همسایه به ویژه ایران در ناامنی‌های هرات دست دارند، اما مقام‌های بلند به این گفته‌ها اهمیت نمی‌دادند. حالا که این حلقه‌ها با زنده‌گی شهروندان افغانستان بازی می‌کنند، باید ریاست جمهوری در این باره تصمیم جدی بگیرد.»

قتل‌های زنجیره‌یی و حمله مردان مسلح ناشناس بر چهره‌های سرشناس و نظامی پوشان در شهرهرات، از نگران کننده‌ترین رویداد‌ها برای باشنده‌گان این ولایت بوده‌اند.  

هم‌رسانی کنید