تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یادبود از بیست‌وششمین سال‎روز جان باختن قهارعاصی

شماری از نویسنده‌گان و فرهنگیان کشور امروز جمعه (۴ میزان) با راه اندازی برنامه‌یی در ولایت پنجشیر، از قهار عاصی، شاعر نامدار کشور، یادبود کردند.

قهار عاصی بیشتر به سرودخوان آزادی شهره‌‌است و بیشتر سروده‌های وی از سوی فرهاد دریا، هنرمند پرآوازۀ کشور، آهنگ ساخته شده‌اند.

عاصی ۲۶ سال پیش در نتیجۀ فرود آمدن خُمپاره‌یی، به عمر ۳۸ ساله‌گی در کابل در جریان جنگ‌های داخلی، جان باخت.

دیار نازنین من از سروده‎‌های حماسی عاصی است که فرهاد دریا آن را آهنگ ساخته‌است.

اما قهارعاصی تنها حماسی نسروده‎است؛ سروده‌های ۶ مجموعه شعری بازمانده از وی دربارۀ عشق و آزادی نیز استند، همچون آهنگ فرشته جان.

سعیده مژگان مصطفوی، معین گردشگری، مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت:"در مصاحبه‌ها از من می پرسیدند که کدام آهنگ را بسیار دوست داری؟ می‌گفتم شعرش از قهار عاصی باشد و آوازش از فرهاد دریا باشد. برای این که دردهای ملت، مهاجرت و مردم را و دردهای آن روزهای ما را که خُرد نیز بودیم، به تصویر می‎کشید."

محمدامین صدیقی، معاون ولایت پنجشیر دربارۀ عاصی می‎گوید: "اما امروز نه تنها در پنجشیر، افغانستان بل در حوزۀ زبان فارسی، قهارعاصی از کسانی است که در میان شاعران، فرهنگیان در سطر نخست است."

قهارعاصی از برجسته ترین شاعران معاصر افغانستان شناخته می‎شود.

حیدری وجودی و واصف باختری از شاعرانی گفته می‌شوند که بر زنده‌گی شعری عاصی تأثیر گذاشته بودند و از فرهاد دریا نیز برای شهره شدن نام عاصی با آهنگ هایش در روایت‌های گونه‌گون یاد شده‌است.

ازعاصی یک فرزند "مهستی" به جا مانده‌‎است.

یادبود از بیست‌وششمین سال‎روز جان باختن قهارعاصی

دیار نازنین من از سروده‎های حماسی عاصی است که فرهاد دریا، هنرمند پرآوازۀ کشور، آن را آهنگ ساخته‌است.

Thumbnail

شماری از نویسنده‌گان و فرهنگیان کشور امروز جمعه (۴ میزان) با راه اندازی برنامه‌یی در ولایت پنجشیر، از قهار عاصی، شاعر نامدار کشور، یادبود کردند.

قهار عاصی بیشتر به سرودخوان آزادی شهره‌‌است و بیشتر سروده‌های وی از سوی فرهاد دریا، هنرمند پرآوازۀ کشور، آهنگ ساخته شده‌اند.

عاصی ۲۶ سال پیش در نتیجۀ فرود آمدن خُمپاره‌یی، به عمر ۳۸ ساله‌گی در کابل در جریان جنگ‌های داخلی، جان باخت.

دیار نازنین من از سروده‎‌های حماسی عاصی است که فرهاد دریا آن را آهنگ ساخته‌است.

اما قهارعاصی تنها حماسی نسروده‎است؛ سروده‌های ۶ مجموعه شعری بازمانده از وی دربارۀ عشق و آزادی نیز استند، همچون آهنگ فرشته جان.

سعیده مژگان مصطفوی، معین گردشگری، مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت:"در مصاحبه‌ها از من می پرسیدند که کدام آهنگ را بسیار دوست داری؟ می‌گفتم شعرش از قهار عاصی باشد و آوازش از فرهاد دریا باشد. برای این که دردهای ملت، مهاجرت و مردم را و دردهای آن روزهای ما را که خُرد نیز بودیم، به تصویر می‎کشید."

محمدامین صدیقی، معاون ولایت پنجشیر دربارۀ عاصی می‎گوید: "اما امروز نه تنها در پنجشیر، افغانستان بل در حوزۀ زبان فارسی، قهارعاصی از کسانی است که در میان شاعران، فرهنگیان در سطر نخست است."

قهارعاصی از برجسته ترین شاعران معاصر افغانستان شناخته می‎شود.

حیدری وجودی و واصف باختری از شاعرانی گفته می‌شوند که بر زنده‌گی شعری عاصی تأثیر گذاشته بودند و از فرهاد دریا نیز برای شهره شدن نام عاصی با آهنگ هایش در روایت‌های گونه‌گون یاد شده‌است.

ازعاصی یک فرزند "مهستی" به جا مانده‌‎است.

هم‌رسانی کنید