تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین جشنوارۀ ملی فلم افغانستان در کابل برگزار می‌شود

مسؤولان افغان فلم می‌گویند که قرار است نخستین جشنوارۀ ملی فلم افغانستان زیرنام "لاجورد" از اول تا دهم ماه قوس در کابل برگزار شود.

پوستر این جشنواره، امروز پنج‌شنبه از سوی افغان فلم در کابل رونمایی شد.

از میان دوصد فلمی که از سوی فلم‌سازان کشور و فلم‌سازان بیرونی به این جشنواره رسیده‌اند، ۵۵ فلم در پنج بخش این جشنواره برای نمایش و رقابت برگزیده شده‌اند.

اسد سکندر، هنرپیشۀ سینما در این باره گفت: «برگزاری جشنواره‌ها بسیار تاثیرگذار است برای رشد سینمای خوب در یک کشور.»

صحرا کریمی، رییس افغان فلم نیز بیان داشت: «این زیبایی را در پوسترها، در بیلبوردها، در استیکرها در همه‌جای شهر پخش می‌کنیم. آنی‌ که طالب است، آنی‌ که فکر طالبانی دارد و آنی که می‌خواهد با استفاده از فرصت‌ها به طالبان بپیوندد، ببیند که زن افغانستان زنی نیست که شما در واقع پس از بیست سال سرش را داخل خورجین بکنید یا فکرش را داخل خورجین بکنید یا اندیشه اش را.»

بخش بزرگی از هزینۀ برگزاری این جشنواره را شرکت‌های خصوصی پرداخت خواهند کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ تنها ۳۵۰هزار افغانی به آن کمک کرده‌است.

مریم جهان بین، مسؤول برگزاری جشنوارۀ ملی فلم لاجورد اظهار داشت: «آثار فلم‌سازان افغان را از سراسر دنیا شامل فراخوان کردیم که در بخش رقابت اصلی راه پیدا می‌کنند. اما در بخش جانبی و در بخش دربارۀ افغانستان که شامل بخش غیررقابتی ما می‌شوند، شامل فلم‌های فلم سازان خارجی با موضوعیت افغانستان است.»

فلم‌های برگزیده شده برای جشنوارۀ ملی فلم لاجورد در پانزده مکان در کابل به نمایش گذاشته خواهند شد. تندیس این جشنواره با لاجورد و آب طلا تزیین شده‌است.

نخستین جشنوارۀ ملی فلم افغانستان در کابل برگزار می‌شود

از میان دوصد فلمی که از سوی فلم‌سازان کشور و فلم‌سازان بیرونی به این جشنواره رسیده‌اند، ۵۵ فلم در پنج بخش این جشنواره برای نمایش و رقابت برگزیده شده‌اند.

Thumbnail

مسؤولان افغان فلم می‌گویند که قرار است نخستین جشنوارۀ ملی فلم افغانستان زیرنام "لاجورد" از اول تا دهم ماه قوس در کابل برگزار شود.

پوستر این جشنواره، امروز پنج‌شنبه از سوی افغان فلم در کابل رونمایی شد.

از میان دوصد فلمی که از سوی فلم‌سازان کشور و فلم‌سازان بیرونی به این جشنواره رسیده‌اند، ۵۵ فلم در پنج بخش این جشنواره برای نمایش و رقابت برگزیده شده‌اند.

اسد سکندر، هنرپیشۀ سینما در این باره گفت: «برگزاری جشنواره‌ها بسیار تاثیرگذار است برای رشد سینمای خوب در یک کشور.»

صحرا کریمی، رییس افغان فلم نیز بیان داشت: «این زیبایی را در پوسترها، در بیلبوردها، در استیکرها در همه‌جای شهر پخش می‌کنیم. آنی‌ که طالب است، آنی‌ که فکر طالبانی دارد و آنی که می‌خواهد با استفاده از فرصت‌ها به طالبان بپیوندد، ببیند که زن افغانستان زنی نیست که شما در واقع پس از بیست سال سرش را داخل خورجین بکنید یا فکرش را داخل خورجین بکنید یا اندیشه اش را.»

بخش بزرگی از هزینۀ برگزاری این جشنواره را شرکت‌های خصوصی پرداخت خواهند کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ تنها ۳۵۰هزار افغانی به آن کمک کرده‌است.

مریم جهان بین، مسؤول برگزاری جشنوارۀ ملی فلم لاجورد اظهار داشت: «آثار فلم‌سازان افغان را از سراسر دنیا شامل فراخوان کردیم که در بخش رقابت اصلی راه پیدا می‌کنند. اما در بخش جانبی و در بخش دربارۀ افغانستان که شامل بخش غیررقابتی ما می‌شوند، شامل فلم‌های فلم سازان خارجی با موضوعیت افغانستان است.»

فلم‌های برگزیده شده برای جشنوارۀ ملی فلم لاجورد در پانزده مکان در کابل به نمایش گذاشته خواهند شد. تندیس این جشنواره با لاجورد و آب طلا تزیین شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره