Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک شش میلیون دالری یک نهاد خارجی برای مرمت بخش‌های باستانی کشور

"سازمان اتحاد بین‌المللی برای نگهداری میراث‌های فرهنگی در بخش‌های جنگی" شش میلیون دالر را برای مرمت و بازسازی بخش‌های باستانی در افغانستان کمک کرد.

این سازمان این کمک را برای تطبیق چهار پروژۀ بزرگ در ولایت‌های هرات، هلمند و کابل هزینه خواهد کرد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این پول برای نگهداری بالاحصار کابل و ایجاد مرکز باستان شناسی در بالاحصار، بازسازی مدرسۀ سلطان حسین بایقرا در هرات، مرمت قلعۀ بست در هلمند و نیز بازسازی برخی از بخش‌های باستانی در منطقۀ مرادخانی کابل هزینه خواهد شد.

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «سازمان محترم اتحاد بین‌المللی برای حفاظت میراث‌های فرهنگی، چهار پروژه را به ارزش شش میلیون دالر به تازه‌گی برای افغانستان درنظر گرفته‌است.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از احتمال نابود شدن شماری از بازمانده‌های باستانی در بسیاری از بخش‌های کشور نگران است.

آقای زهیر می‌گوید که هفتاد درصد از بخش‌های باستانی در معرض خطر، در بخش‌های زیرنفوذ طالبان قرار دارند.

در حال حاضر در حدود چهار هزار بازماندۀ باستانی در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت استند.

نورآغا نوری، رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در حدود هفتاد تا هشتاد درصد ساحات باستانی در جاهایی موقعیت دارد که فعلأ ما به آن دسترسی نداریم.»

محمد نبی سلطانی، فعال در عرصۀ فرهنگ نیز افزود: «حکومت و طالبان هردو شعار می‌دهند که برای کشور کار می‌کنند. اگر واقعأ چنین است، برای حفاظت از مکان‌های تاریخی، مسجدهای تاریخی و مکان‌های باستانی کار کنند.»

این در حالی است که به‌ تازه‌گی منار جام در غور به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهان اسلام شناخته شده‌است.

کمک شش میلیون دالری یک نهاد خارجی برای مرمت بخش‌های باستانی کشور

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هفتاد درصد از بخش‌های باستانی در معرض خطر، در بخش‌های زیرنفوذ طالبان قرار دارند.

تصویر بندانگشتی

"سازمان اتحاد بین‌المللی برای نگهداری میراث‌های فرهنگی در بخش‌های جنگی" شش میلیون دالر را برای مرمت و بازسازی بخش‌های باستانی در افغانستان کمک کرد.

این سازمان این کمک را برای تطبیق چهار پروژۀ بزرگ در ولایت‌های هرات، هلمند و کابل هزینه خواهد کرد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این پول برای نگهداری بالاحصار کابل و ایجاد مرکز باستان شناسی در بالاحصار، بازسازی مدرسۀ سلطان حسین بایقرا در هرات، مرمت قلعۀ بست در هلمند و نیز بازسازی برخی از بخش‌های باستانی در منطقۀ مرادخانی کابل هزینه خواهد شد.

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «سازمان محترم اتحاد بین‌المللی برای حفاظت میراث‌های فرهنگی، چهار پروژه را به ارزش شش میلیون دالر به تازه‌گی برای افغانستان درنظر گرفته‌است.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از احتمال نابود شدن شماری از بازمانده‌های باستانی در بسیاری از بخش‌های کشور نگران است.

آقای زهیر می‌گوید که هفتاد درصد از بخش‌های باستانی در معرض خطر، در بخش‌های زیرنفوذ طالبان قرار دارند.

در حال حاضر در حدود چهار هزار بازماندۀ باستانی در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت استند.

نورآغا نوری، رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در حدود هفتاد تا هشتاد درصد ساحات باستانی در جاهایی موقعیت دارد که فعلأ ما به آن دسترسی نداریم.»

محمد نبی سلطانی، فعال در عرصۀ فرهنگ نیز افزود: «حکومت و طالبان هردو شعار می‌دهند که برای کشور کار می‌کنند. اگر واقعأ چنین است، برای حفاظت از مکان‌های تاریخی، مسجدهای تاریخی و مکان‌های باستانی کار کنند.»

این در حالی است که به‌ تازه‌گی منار جام در غور به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهان اسلام شناخته شده‌است.

هم‌رسانی کنید