تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک ۲.۶میلیون دالری برای کاوش‌های باستان‌شنانه در بالاحصار کابل

بنیاد جهانی حمایت از بازمانده‌های باستانی در بخش‌های جنگ‌زده، ۲.۶میلیون دالر را برای کاوش‌های باستان‌شناسانه و ایجاد پارک باستان‌شناسی در بالاحصار کابل، کمک کرد.

مدیر اجرایی این نهاد که از ژنو به کابل آمده‌است می‌گوید که آنان اکنون یک صد پروژه را در ۲۲کشور از جمله  ۱۲ پروژه به ارزش نزدیک به ۷میلیون دالر را در افغانستان به‌پیش می‌برند.

تاکنون بازمانده‌های باستانی چندین دورۀ تاریخی در نتیجۀ کاوش‌های باستان‌شناسانه در بالاحصار کابل به‌دست آمده‌اند.

والری فریلند، مدیر اجرایی بنیاد جهانی حمایت از بازمانده‌های باستانی در مناطق جنگ‌زده، گفت: «افغانستان به‌خاطر بامیان و ازبهر میراث فرهنگی بسیار غنی و متنوعش، در اولیت ما قرار دارد. امروز ما توانستیم ۱۲پروژه را به ارزش ۷میلیون دالر حمایت مالی نماییم. در کنار این پروژه، بالا حصار است که بزرگ‌‎ترین پروژۀ مان در جهان است.»

در کنار کاوش‌های باستان‌شناسانه، کارهای بازسازی و مرمت‌ دیوارها و ساختمان‌های بالاحصار کابل نیز به‌حمایت مالی هند از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان در جریان استند.

اجمل میوندی، مدیر اجرایی بنیاد فرهنگی آقاخان در کابل بیان داشت: «فعالیت ما در افغانستان برای دوهدف عمومی است. ارتقای ظرفیت افغانان برای یک آینده که دولت افغانستان، سکتور خصوصی و متخصصان افغان بتوانند که ساحات مهم تاریخی کشور را حفظ بکنند.»

از چهارماه بدینسو هیئت باستان‌شناسی فرانسه، بازمانده‌های معماری یونانیان تا کوشانی‌ها، دورۀ پیش از کوشانیان، یفتلی‌ها و دوره‌های اسلامی را از این دژ به‌دست آورده‌است.

فیلیپ مارکی، رییس هیئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان گفت: «ما فصل تازه را در همکاری‌های مان با وزارت اطلاعات و فرهنگ و بنیاد آقاخان باز می‌کنیم. ما در برابر بالاحصار که صدها سال قدمت دارد قرار داریم. این مکان به‌جایی مبدل خواهد شد تا مردم دربارۀ تاریخ کابل بدهند.»

حکومت افغانستان می‌گوید که بازمانده‌های باستانی در نتیجۀ سال‌ها جنگ در افغانستان سخت صدمه دیده‌اند.

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «سیاست‌گذاری را وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌کند. اولویت بندی را حکومت افغانستان می‌کند؛ اما توجه نهادهای بین‌الملل برای تمویل این‌ها ضرورت است.»

بنیاد جهانی حمایت از بازمانده‌های باستانی در بخش‌های جنگ‌زده، ۱۴سال پیش در ژنو پس از آن ایجاد شد که بسیاری از بازمانده‌های تاریخی در خاورمیانه از جمله عراق و سوریه از سوی داعش ویران شدند و نیز سال‌ها پیش از آن تندیس‌های بودا در بامیان از سوی طالبان انفجار داده شدند.

کمک ۲.۶میلیون دالری برای کاوش‌های باستان‌شنانه در بالاحصار کابل

تاکنون بازمانده‌های باستانی چندین دورۀ تاریخی در نتیجۀ کاوش‌های باستان‌شناسانه در بالاحصار کابل به‌دست آمده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بنیاد جهانی حمایت از بازمانده‌های باستانی در بخش‌های جنگ‌زده، ۲.۶میلیون دالر را برای کاوش‌های باستان‌شناسانه و ایجاد پارک باستان‌شناسی در بالاحصار کابل، کمک کرد.

مدیر اجرایی این نهاد که از ژنو به کابل آمده‌است می‌گوید که آنان اکنون یک صد پروژه را در ۲۲کشور از جمله  ۱۲ پروژه به ارزش نزدیک به ۷میلیون دالر را در افغانستان به‌پیش می‌برند.

تاکنون بازمانده‌های باستانی چندین دورۀ تاریخی در نتیجۀ کاوش‌های باستان‌شناسانه در بالاحصار کابل به‌دست آمده‌اند.

والری فریلند، مدیر اجرایی بنیاد جهانی حمایت از بازمانده‌های باستانی در مناطق جنگ‌زده، گفت: «افغانستان به‌خاطر بامیان و ازبهر میراث فرهنگی بسیار غنی و متنوعش، در اولیت ما قرار دارد. امروز ما توانستیم ۱۲پروژه را به ارزش ۷میلیون دالر حمایت مالی نماییم. در کنار این پروژه، بالا حصار است که بزرگ‌‎ترین پروژۀ مان در جهان است.»

در کنار کاوش‌های باستان‌شناسانه، کارهای بازسازی و مرمت‌ دیوارها و ساختمان‌های بالاحصار کابل نیز به‌حمایت مالی هند از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان در جریان استند.

اجمل میوندی، مدیر اجرایی بنیاد فرهنگی آقاخان در کابل بیان داشت: «فعالیت ما در افغانستان برای دوهدف عمومی است. ارتقای ظرفیت افغانان برای یک آینده که دولت افغانستان، سکتور خصوصی و متخصصان افغان بتوانند که ساحات مهم تاریخی کشور را حفظ بکنند.»

از چهارماه بدینسو هیئت باستان‌شناسی فرانسه، بازمانده‌های معماری یونانیان تا کوشانی‌ها، دورۀ پیش از کوشانیان، یفتلی‌ها و دوره‌های اسلامی را از این دژ به‌دست آورده‌است.

فیلیپ مارکی، رییس هیئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان گفت: «ما فصل تازه را در همکاری‌های مان با وزارت اطلاعات و فرهنگ و بنیاد آقاخان باز می‌کنیم. ما در برابر بالاحصار که صدها سال قدمت دارد قرار داریم. این مکان به‌جایی مبدل خواهد شد تا مردم دربارۀ تاریخ کابل بدهند.»

حکومت افغانستان می‌گوید که بازمانده‌های باستانی در نتیجۀ سال‌ها جنگ در افغانستان سخت صدمه دیده‌اند.

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «سیاست‌گذاری را وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌کند. اولویت بندی را حکومت افغانستان می‌کند؛ اما توجه نهادهای بین‌الملل برای تمویل این‌ها ضرورت است.»

بنیاد جهانی حمایت از بازمانده‌های باستانی در بخش‌های جنگ‌زده، ۱۴سال پیش در ژنو پس از آن ایجاد شد که بسیاری از بازمانده‌های تاریخی در خاورمیانه از جمله عراق و سوریه از سوی داعش ویران شدند و نیز سال‌ها پیش از آن تندیس‌های بودا در بامیان از سوی طالبان انفجار داده شدند.

هم‌رسانی کنید