تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده‌های قربانیان جنگ در نمایشگاهی درکابل خواستار آتش‌بس شدند

شماری از بستگان و خانواده‌های قربانیان جنگ در کشور، امروز پنج‌شنبه با برگزاری نمایشگاهی، خواستار برقراری آتش‌بس و صلح در کشور شدند.

این نمایشگاه زیر نام «اشک جنگ؛ لبخند صلح: پیامی برای آتش‌بس» گشایش یافته‌است و در این نمایشگاه تصویرهای ویرانی‌های کشور و قربانیان برخی از رویدادهای هراس‌افگنانه از جمله قربانیان حمله بردانشگاه کابل و مرکز آموزشی موعود به نمایش گذاشته شده‌اند.

اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ از حکومت می‌خواهند تا هفت هزار زندانی طالب را تا زمانی که این گروه صلح نکند رها نسازد.

حمید رفیعی، برادر راحله، دانش‌آموز جان باخته در مرکز آموزشی موعود گفت: «این شمار جوانان که کشته شده‌اند و شما تصویرهای از آنان را می‌بینید این‌ها را طالبان کشته اند اگر طالبان نکشته‌اند برادران طالبان کشته شده‌اند.»

وحیده شیرزاد، مادر راحد، دانشجوی جان باخته در دانشگاه کابل نیز افزود: «حالا طالبان می‌خواهند که هفت‌هزار زندانی شان آزاد شود. پنج هزار زندانی شان که آزاد شد چه کردند، همه پس اسلحه گرفتند و جوانان ما را به خاک خون کشاندند. من به‌عنوان مادر یک قربانی راضی نیستم که باز هفت هزار زندانی طالب از بند آزاد شود.»

سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح که در این نمایشگاه شرک کرده بود گفت که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور برقراری آتش‌بس ضروری است: «با اعلان خروج نیروهای بین‌المللی دیگر هیچ بهانه و دلیلی برای ادامه خشونت و جنگ نیست. صف جمهوری اسلامی افغانستان صف واحد، متعهد به ارزش‌های اسلامی و دست‌آوردهای افغانستان کنونی و مصمم به حرکت به سمنت پیشرفت، توسعه و ثبات است نی عقب گرایی.»

خشونت‌ها در کشور امسال به‌گونۀ کم پیشینه افزایش یافته‌اند. با آن‌که برگزاری نشست استانبول روزنه امید برای پایان جنگ در کشور شناخته می‌شد ما تآخیر در برگزاری این نشست نگرانی‌ها را درمیان مردمان کشور نسبت به آینده بیشتر ساخته است.

خانواده‌های قربانیان جنگ در نمایشگاهی درکابل خواستار آتش‌بس شدند

اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ از حکومت می‌خواهند تا هفت هزار زندانی طالب را تا زمانی که این گروه صلح نکند رها نسازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بستگان و خانواده‌های قربانیان جنگ در کشور، امروز پنج‌شنبه با برگزاری نمایشگاهی، خواستار برقراری آتش‌بس و صلح در کشور شدند.

این نمایشگاه زیر نام «اشک جنگ؛ لبخند صلح: پیامی برای آتش‌بس» گشایش یافته‌است و در این نمایشگاه تصویرهای ویرانی‌های کشور و قربانیان برخی از رویدادهای هراس‌افگنانه از جمله قربانیان حمله بردانشگاه کابل و مرکز آموزشی موعود به نمایش گذاشته شده‌اند.

اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ از حکومت می‌خواهند تا هفت هزار زندانی طالب را تا زمانی که این گروه صلح نکند رها نسازد.

حمید رفیعی، برادر راحله، دانش‌آموز جان باخته در مرکز آموزشی موعود گفت: «این شمار جوانان که کشته شده‌اند و شما تصویرهای از آنان را می‌بینید این‌ها را طالبان کشته اند اگر طالبان نکشته‌اند برادران طالبان کشته شده‌اند.»

وحیده شیرزاد، مادر راحد، دانشجوی جان باخته در دانشگاه کابل نیز افزود: «حالا طالبان می‌خواهند که هفت‌هزار زندانی شان آزاد شود. پنج هزار زندانی شان که آزاد شد چه کردند، همه پس اسلحه گرفتند و جوانان ما را به خاک خون کشاندند. من به‌عنوان مادر یک قربانی راضی نیستم که باز هفت هزار زندانی طالب از بند آزاد شود.»

سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح که در این نمایشگاه شرک کرده بود گفت که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور برقراری آتش‌بس ضروری است: «با اعلان خروج نیروهای بین‌المللی دیگر هیچ بهانه و دلیلی برای ادامه خشونت و جنگ نیست. صف جمهوری اسلامی افغانستان صف واحد، متعهد به ارزش‌های اسلامی و دست‌آوردهای افغانستان کنونی و مصمم به حرکت به سمنت پیشرفت، توسعه و ثبات است نی عقب گرایی.»

خشونت‌ها در کشور امسال به‌گونۀ کم پیشینه افزایش یافته‌اند. با آن‌که برگزاری نشست استانبول روزنه امید برای پایان جنگ در کشور شناخته می‌شد ما تآخیر در برگزاری این نشست نگرانی‌ها را درمیان مردمان کشور نسبت به آینده بیشتر ساخته است.

هم‌رسانی کنید