Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی برنامه شعرخوانی در ننگرهار به هدف پشتیبانی از مردم فلسطین

برنامه شعرخوانی زیرنام "مردم غزه فراموش تان نکرده‌ایم" به هدف پشتیبانی از مردم غزه، در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار راه‌اندازی شد.

این برنامه که به هدف همدردی و غمشریکی با مردم فلسطین از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار راه‌اندازی شده، شماری از شاعران، فرهنگیان و نویسندگان، شرکت کرده‌اند.

ساجد خوگیانی رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت: «برای همدردی و غم‌شریکی با مردم مظلوم فلسطین ما شب شعر را به آن‌ها عنوان داده‌ایم و در این‌جا از مشرقی و ولایت‌های مختلف شاعران گردآمده اند و با آن‌ها (مردم فلسطین) به زبان شعر ابراز همدردی می‌کنند.»

برخی از شاعران در این برنامه، افزون با ابراز همدردی به زبان شعر با مردم غزه، حملات اسراییل بر مردم فلسطین را محکوم کردند.

ضیاء الدین همت مل شاعر گفت: «تمثیل کربلا در آن‌جا می‌شود و بالای آن‌های گلوله‌باری می‌شود؛ اطفال، ریش‌سفیدان و زنان کشته می‌شوند. این‌جا از دل هر شاعر خون جاری است.»

عبدالهادی فرهنگ شاعر گفت: «شاعر باید شاعر همه انسانیت باشد و ما هم بخاطر هم‌سویی با نام انسانیت و غم‌شریکی با شهیدان غزه این‌جا گردهم آمده‌ایم.»

این برنامه مشاعره به پشتیبانی از مردم غزه، در ولایت ننگرهار در حالی راه‌اندازی شده که پیش از این مردم در برخی از ولایت‌های کشور نیز در برابر حملات اسراییل بر غزه، دست به تظاهرات زده بودند.

راه‌اندازی برنامه شعرخوانی در ننگرهار به هدف پشتیبانی از مردم فلسطین

برخی از شاعران در این برنامه، افزون با ابراز همدردی به زبان شعر با مردم غزه، حملات اسراییل بر مردم فلسطین را محکوم کردند.

تصویر بندانگشتی

برنامه شعرخوانی زیرنام "مردم غزه فراموش تان نکرده‌ایم" به هدف پشتیبانی از مردم غزه، در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار راه‌اندازی شد.

این برنامه که به هدف همدردی و غمشریکی با مردم فلسطین از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار راه‌اندازی شده، شماری از شاعران، فرهنگیان و نویسندگان، شرکت کرده‌اند.

ساجد خوگیانی رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت: «برای همدردی و غم‌شریکی با مردم مظلوم فلسطین ما شب شعر را به آن‌ها عنوان داده‌ایم و در این‌جا از مشرقی و ولایت‌های مختلف شاعران گردآمده اند و با آن‌ها (مردم فلسطین) به زبان شعر ابراز همدردی می‌کنند.»

برخی از شاعران در این برنامه، افزون با ابراز همدردی به زبان شعر با مردم غزه، حملات اسراییل بر مردم فلسطین را محکوم کردند.

ضیاء الدین همت مل شاعر گفت: «تمثیل کربلا در آن‌جا می‌شود و بالای آن‌های گلوله‌باری می‌شود؛ اطفال، ریش‌سفیدان و زنان کشته می‌شوند. این‌جا از دل هر شاعر خون جاری است.»

عبدالهادی فرهنگ شاعر گفت: «شاعر باید شاعر همه انسانیت باشد و ما هم بخاطر هم‌سویی با نام انسانیت و غم‌شریکی با شهیدان غزه این‌جا گردهم آمده‌ایم.»

این برنامه مشاعره به پشتیبانی از مردم غزه، در ولایت ننگرهار در حالی راه‌اندازی شده که پیش از این مردم در برخی از ولایت‌های کشور نیز در برابر حملات اسراییل بر غزه، دست به تظاهرات زده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره