Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کار بخش دوم مرمت و استحکام منار پنجم هرات آغاز شد

ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که کار بخش دوم مرمت و استحکام منار پنجم این ولایت از سوی بنیاد آغا خان آغاز شده است.

کار بخش نخست این منار که در حالت فروپاشی قرار داشت در جریان دو سال گذشته انجام شده است.

منار پنجم هرات که بیشتر از دو سال می‌شود توسط یک سازه فلزی نگه‌داری شده، قرار است پس از استحکام کاری، منار به پای خود ایستاد شود.

رقیب‌الله رضوانی مدیر حفاظت از آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: «منار پنجم هرات در گوشه مدرسه گوهرشاد بیگم قرار دارد که دو دیوار به آن وصل بوده و حال می‌خواهند همان دیوارها را احیا کنند و میله‌های جانبی در اطراف منار را دور کنند تا در جای خود استوار بماند.»

به گفته‌ی مهندسان آبدات تاریخی، منار پنجم هرات در زلزله‌های چند ماه گذشته به‌طور عجیبی آسیب ندیده است.

در مرحله دوم مرمت و استحکام این منار، قرار است دو پایه در کنار این منار ساخته شوند تا از انحراف و واژگون شدن آن جلوگیری کنند.

حمیدالله وهاب‌زاده مهندس پروژه مرمت‌کاری منار پنجم هرات گفت: «در اطراف منار به ارتفاع ۲۵ متر از دو جهت دیوار استنادی جور می‌شود و داخل آن کیبل کار می‌شود. در داخل منار هم به شکل دایروی یک سازه فلزی ساخته می‌شود که با همین دیوار ها وصل می‌گردد و از انحراف بیشتر جلوگیری می‌کند.»

منار پنجم هرات در جریان جنگ‌ها و رویدادهای طبیعی دهه‌های گذشته به‌گونه‌ی جدی آسیب دید و نزدیک به دو متر انحراف پیدا کرده است.

صدیق میر یکی از آگاهان امور تاریخی گفت: «اطمینان وجود دارد که این منار دیگر چپه نمی‌شود. این منار نمادی از فرهنگ و هنر مردم افغانستان است.»

منار پنجم هرات در جوار چهار منار دیگر در مجمع مصلی هرات در جوار آرام‌گاه گوهرشاد بیگم واقع است. این بازمانده تاریخی به علت انحرافی که داشت، تقریبا دو دهه توسط کیبل‌ها نگه‌داری می‌شد.

کار بخش دوم مرمت و استحکام منار پنجم هرات آغاز شد

منار پنجم هرات که بیشتر از دو سال می‌شود توسط یک سازه فلزی نگه‌داری شده، قرار است پس از استحکام کاری، منار به پای خود ایستاد شود.

تصویر بندانگشتی

ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که کار بخش دوم مرمت و استحکام منار پنجم این ولایت از سوی بنیاد آغا خان آغاز شده است.

کار بخش نخست این منار که در حالت فروپاشی قرار داشت در جریان دو سال گذشته انجام شده است.

منار پنجم هرات که بیشتر از دو سال می‌شود توسط یک سازه فلزی نگه‌داری شده، قرار است پس از استحکام کاری، منار به پای خود ایستاد شود.

رقیب‌الله رضوانی مدیر حفاظت از آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: «منار پنجم هرات در گوشه مدرسه گوهرشاد بیگم قرار دارد که دو دیوار به آن وصل بوده و حال می‌خواهند همان دیوارها را احیا کنند و میله‌های جانبی در اطراف منار را دور کنند تا در جای خود استوار بماند.»

به گفته‌ی مهندسان آبدات تاریخی، منار پنجم هرات در زلزله‌های چند ماه گذشته به‌طور عجیبی آسیب ندیده است.

در مرحله دوم مرمت و استحکام این منار، قرار است دو پایه در کنار این منار ساخته شوند تا از انحراف و واژگون شدن آن جلوگیری کنند.

حمیدالله وهاب‌زاده مهندس پروژه مرمت‌کاری منار پنجم هرات گفت: «در اطراف منار به ارتفاع ۲۵ متر از دو جهت دیوار استنادی جور می‌شود و داخل آن کیبل کار می‌شود. در داخل منار هم به شکل دایروی یک سازه فلزی ساخته می‌شود که با همین دیوار ها وصل می‌گردد و از انحراف بیشتر جلوگیری می‌کند.»

منار پنجم هرات در جریان جنگ‌ها و رویدادهای طبیعی دهه‌های گذشته به‌گونه‌ی جدی آسیب دید و نزدیک به دو متر انحراف پیدا کرده است.

صدیق میر یکی از آگاهان امور تاریخی گفت: «اطمینان وجود دارد که این منار دیگر چپه نمی‌شود. این منار نمادی از فرهنگ و هنر مردم افغانستان است.»

منار پنجم هرات در جوار چهار منار دیگر در مجمع مصلی هرات در جوار آرام‌گاه گوهرشاد بیگم واقع است. این بازمانده تاریخی به علت انحرافی که داشت، تقریبا دو دهه توسط کیبل‌ها نگه‌داری می‌شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره