تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استاد قاسم مسرور، هنرپیشۀ سینما و آوازخوان محلی هرات درگذشت

استاد قاسم مسرور، از محلی خوانان پرآوازه، هنرپیشۀ تیاتر و سینمای هرات روز چهارشنبه (۱۲سرطان) در عمر هفتاد و هفت ساله‌گی درگذشت.

قاسم مسرور، در سال‌های پسین در بستر بیماری به‌سر می‌برد و با مشکلات سخت اقتصادی روبه‌رو بود. نزدیکان او می‌گویند که بدلیل همین مشکلات اقتصادی، او نتوانست برای تداوی به بیرون از کشور برود.

استاد قاسم مسرور را هنرمند بی‌مانند موسیقی محلی هرات نیز می‌گویند. آهنگ‌های محلی هراتی او علاقه‌مندان زیادی در هرات و ولایت‌های دیگر دارند.

نعمت‎الله حسین زاده، هنرمند و آوازخوان هرات گفت: «من خودم از بیست و پنج سال با استاد قاسم همکار بودم؛ از آغاز تیاتر گرفته تا هفتۀ پیش که درگذشت.»

لام فاروق سرخوش، هنرپیشۀ تیاتر نیز بیان داشت: «هنر محلی که ما داشتیم با استاد قاسم مسرور زنده بود. و ما امروز یک پایه‌یی از محلی‌ خوانان خودرا از دست دادیم؛ واقعأ کسی دیگر نیست که جای اورا پرکند.»

بستگان استاد قاسم مسرور، می‌گویند که حکومت برای تداوی او کمکی نکرد.

صلاح‌الدین، از بستگان استاد قاسم مسرور بیان داشت: «حکومت، کمک‌های ملموسی نکرد؛ استاد زنده‌گی فقیرانه و عارفانه داشت.»

مسؤولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، استاد قاسم مسرور را هنرمند بی‌مانند می‌دانند و نبود اورا یک ضایعه جبران ناپذیر می‌گویند.

آریا رووفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات اظهار داشت: «استاد قاسم مسرور، یکی از جمله صداهایی استثنایی و و استعداهای استثنایی در موسیقی محلی و سبک خراسانی بود که به باور من، به مشکل می‌شود جای شان را پر کرد.»

استاد قاسم مسرور، در سال ۱۳۲۱هجری خورشیدی در ولسوالی گذرۀ ولایت هرات به جهان آمد و بیش از چهل سال سرگرم بازی‌گری تیاتر و سینما و آوازخوانی محلی بود. 

استاد قاسم مسرور، هنرپیشۀ سینما و آوازخوان محلی هرات درگذشت

بستگان استاد قاسم مسرور و شماری از هنرپیشه‌ها در هرات، پیکار این هنرپیشۀ تیاتر و سینما را امروز به خاک سپردند.

تصویر بندانگشتی

استاد قاسم مسرور، از محلی خوانان پرآوازه، هنرپیشۀ تیاتر و سینمای هرات روز چهارشنبه (۱۲سرطان) در عمر هفتاد و هفت ساله‌گی درگذشت.

قاسم مسرور، در سال‌های پسین در بستر بیماری به‌سر می‌برد و با مشکلات سخت اقتصادی روبه‌رو بود. نزدیکان او می‌گویند که بدلیل همین مشکلات اقتصادی، او نتوانست برای تداوی به بیرون از کشور برود.

استاد قاسم مسرور را هنرمند بی‌مانند موسیقی محلی هرات نیز می‌گویند. آهنگ‌های محلی هراتی او علاقه‌مندان زیادی در هرات و ولایت‌های دیگر دارند.

نعمت‎الله حسین زاده، هنرمند و آوازخوان هرات گفت: «من خودم از بیست و پنج سال با استاد قاسم همکار بودم؛ از آغاز تیاتر گرفته تا هفتۀ پیش که درگذشت.»

لام فاروق سرخوش، هنرپیشۀ تیاتر نیز بیان داشت: «هنر محلی که ما داشتیم با استاد قاسم مسرور زنده بود. و ما امروز یک پایه‌یی از محلی‌ خوانان خودرا از دست دادیم؛ واقعأ کسی دیگر نیست که جای اورا پرکند.»

بستگان استاد قاسم مسرور، می‌گویند که حکومت برای تداوی او کمکی نکرد.

صلاح‌الدین، از بستگان استاد قاسم مسرور بیان داشت: «حکومت، کمک‌های ملموسی نکرد؛ استاد زنده‌گی فقیرانه و عارفانه داشت.»

مسؤولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، استاد قاسم مسرور را هنرمند بی‌مانند می‌دانند و نبود اورا یک ضایعه جبران ناپذیر می‌گویند.

آریا رووفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات اظهار داشت: «استاد قاسم مسرور، یکی از جمله صداهایی استثنایی و و استعداهای استثنایی در موسیقی محلی و سبک خراسانی بود که به باور من، به مشکل می‌شود جای شان را پر کرد.»

استاد قاسم مسرور، در سال ۱۳۲۱هجری خورشیدی در ولسوالی گذرۀ ولایت هرات به جهان آمد و بیش از چهل سال سرگرم بازی‌گری تیاتر و سینما و آوازخوانی محلی بود. 

هم‌رسانی کنید