تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمیرا نَکهت دست‌گیرزاده از شاعران نام‌دار کشور درگذشت

حمیرا نکهت دست‌گیرزاده، از شاعران نام‌دار کشور به عمر ۶۰ سالگی در هالند درگذشت.

دوستان این شاعر پرآوازه، می‌گویند که او از سال‌ها به این‌سو با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد.
از بانو دست‌گیرزاده، بیشتر از ده مجموعۀ شعری پخش شده‌اند.

شماری از شاعران و نویسنده‌گان کشور، حمیرا نَکهت را از بهترین شاعران معاصر کشور می‌دانند و می‌گویند که او حتا در آخرین روزهای زنده‌گی‌اش برای رشد ادبیات فارسی تلاش می‌کرد.

فرهاد جاوید، شاعر در این باره گفت: «حمیرا نکهت دست‌گیرزاده، از شاعرانی بودند که در حوزۀ شعر معاصر، به‌ویژه غزل، از چهره‌های مانا و ماندگار بود.»

حمیرا نکهت در کنار نوشتن شعر و چاپ اثرهای هنری‌اش در دهۀ شصت هجری و پس از پایان مکتب، نخستین مأموریت خودرا در رادیوی ملی افغانستان آغاز کرد و در آنجا تهیه کننده برنامه‌های ادبی و هنری بود.

ناهید بشر دوست، شاعر و خبرنگار بیان داشت: «او از افتخارهای افغانستان بود و همیشه در کنفرانس‌هایی که در ایران، ازبیکستان و تاجیکستان از آدرس افغانستان شرکت می‌کرد.»

به دور آتش و دریغ، شط آبی رهایی، غزل غریب غربت، هیچ نتوان گفت در پنجاه سال، آفتاب آواره، تلخ در آتش و کوچه‌های روشن ماه، از پوست تا پوستر و از سپیدۀ لبریز، از اثرهای شعری حمیرا نکهت استند.

قمبرعلی تابش، پژهشگر ادبی اظهار داشت: «شعرهایی اورا به‌صورت کلی می‌توان عشق، عشق به وطن و دردهای اجتماعی تصویر کرد.»

روی برخی از شعرهای حمیرا نکهت، آهنگ‌هایی نیز ساخته شده‌اند و مجموعۀ شعری به زبان هالندی نیز دارد.

پس از پخش خبر مرگ حمیرا نکهت دست‌گیرزاده، واکنش‌های زیادی دربارۀ او از شاعران و کسانی که اورا می‌شناختند در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند.

حمیرا نَکهت دست‌گیرزاده از شاعران نام‌دار کشور درگذشت

آشنایان حمیرا نکهت دست‌گیرزاده، می‌گویند که او بدلیل بیماری سرطان درگذشت.

تصویر بندانگشتی

حمیرا نکهت دست‌گیرزاده، از شاعران نام‌دار کشور به عمر ۶۰ سالگی در هالند درگذشت.

دوستان این شاعر پرآوازه، می‌گویند که او از سال‌ها به این‌سو با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد.
از بانو دست‌گیرزاده، بیشتر از ده مجموعۀ شعری پخش شده‌اند.

شماری از شاعران و نویسنده‌گان کشور، حمیرا نَکهت را از بهترین شاعران معاصر کشور می‌دانند و می‌گویند که او حتا در آخرین روزهای زنده‌گی‌اش برای رشد ادبیات فارسی تلاش می‌کرد.

فرهاد جاوید، شاعر در این باره گفت: «حمیرا نکهت دست‌گیرزاده، از شاعرانی بودند که در حوزۀ شعر معاصر، به‌ویژه غزل، از چهره‌های مانا و ماندگار بود.»

حمیرا نکهت در کنار نوشتن شعر و چاپ اثرهای هنری‌اش در دهۀ شصت هجری و پس از پایان مکتب، نخستین مأموریت خودرا در رادیوی ملی افغانستان آغاز کرد و در آنجا تهیه کننده برنامه‌های ادبی و هنری بود.

ناهید بشر دوست، شاعر و خبرنگار بیان داشت: «او از افتخارهای افغانستان بود و همیشه در کنفرانس‌هایی که در ایران، ازبیکستان و تاجیکستان از آدرس افغانستان شرکت می‌کرد.»

به دور آتش و دریغ، شط آبی رهایی، غزل غریب غربت، هیچ نتوان گفت در پنجاه سال، آفتاب آواره، تلخ در آتش و کوچه‌های روشن ماه، از پوست تا پوستر و از سپیدۀ لبریز، از اثرهای شعری حمیرا نکهت استند.

قمبرعلی تابش، پژهشگر ادبی اظهار داشت: «شعرهایی اورا به‌صورت کلی می‌توان عشق، عشق به وطن و دردهای اجتماعی تصویر کرد.»

روی برخی از شعرهای حمیرا نکهت، آهنگ‌هایی نیز ساخته شده‌اند و مجموعۀ شعری به زبان هالندی نیز دارد.

پس از پخش خبر مرگ حمیرا نکهت دست‌گیرزاده، واکنش‌های زیادی دربارۀ او از شاعران و کسانی که اورا می‌شناختند در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند.

هم‌رسانی کنید