تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفتمین جشنوارۀ گل ارغوان در پروان برگزار شد

هفتمین جشنوارۀ گل ارغوان، روز یک‌شنبه (۲۵حمل) در تپۀ گل‎غوندی شهر چاریکار ولایت پروان برگزار شد.

در این جشنواره، شماری از مقام‌های حکومتی، صدها تن از باشنده‌گان ولایت‌های مختلف کشور به ویژه زنان شرکت کرده‌ بودند.

اجرای موسیقی، برنامه‌های سرگرم کننده و برگزاری نمایشگاه‌ فرآوردهای کشاوزی و نقاشی از بخش‌های این برنامه بودند.

مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «سال نو را با جشنوارۀ گل نارنج در ولایت زیبای ننگرهار شروع کردیم و امروز در جشنواره گل ارغوان شرکت کرده‌ایم و این بسیار جای خوشی است.»

هفتمین جشنوارۀ گل ارغوان در حالی برگزار شد که همزمان با آن نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان و نیز تلاش‌های صلح شدت گرفته‌اند.

شرکت کننده‌گان این جشنواره، می‌گویند که امیدوار اند جنگ در کشور خاتمه یابد و صلح تأمین شود.

در جشنوارۀ امسال حضور بانوان اما گسترده بود. شماری از این بانوان، می‌گویند که برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها می‌تواند برای همدیگرپذیری و نفی خشونت موثر باشد.

سحر، یکی از شرکت کننده‌گان این جشنواره گفت: «مرد غم‌دیدۀ افغانستان را این‌گونه برنامه‌ها بسیار خوشحال می‌سازد و باعث می‌شود غم‌های خودرا فراموش کند.»

سحر، شرکت کنندۀ دیگر این جشنواره نیز بیان داشت: «انسان به چنین برنامه‌ها و جاهای خوب نیاز دارد تا بدور از دغدغه‌هایی که در شهر دارند، لذت ببرند.»

جشنوارۀ گل ارغوان، همزمان با شگفتن گل‌های ارغوان همه از سال ۱۳۹۰به‌اینسو تجلیل می‌شود.

هفتمین جشنوارۀ گل ارغوان در پروان برگزار شد

مقام‌های محلی ولایت پروان و نیز مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این جشنواره شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

هفتمین جشنوارۀ گل ارغوان، روز یک‌شنبه (۲۵حمل) در تپۀ گل‎غوندی شهر چاریکار ولایت پروان برگزار شد.

در این جشنواره، شماری از مقام‌های حکومتی، صدها تن از باشنده‌گان ولایت‌های مختلف کشور به ویژه زنان شرکت کرده‌ بودند.

اجرای موسیقی، برنامه‌های سرگرم کننده و برگزاری نمایشگاه‌ فرآوردهای کشاوزی و نقاشی از بخش‌های این برنامه بودند.

مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «سال نو را با جشنوارۀ گل نارنج در ولایت زیبای ننگرهار شروع کردیم و امروز در جشنواره گل ارغوان شرکت کرده‌ایم و این بسیار جای خوشی است.»

هفتمین جشنوارۀ گل ارغوان در حالی برگزار شد که همزمان با آن نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان و نیز تلاش‌های صلح شدت گرفته‌اند.

شرکت کننده‌گان این جشنواره، می‌گویند که امیدوار اند جنگ در کشور خاتمه یابد و صلح تأمین شود.

در جشنوارۀ امسال حضور بانوان اما گسترده بود. شماری از این بانوان، می‌گویند که برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها می‌تواند برای همدیگرپذیری و نفی خشونت موثر باشد.

سحر، یکی از شرکت کننده‌گان این جشنواره گفت: «مرد غم‌دیدۀ افغانستان را این‌گونه برنامه‌ها بسیار خوشحال می‌سازد و باعث می‌شود غم‌های خودرا فراموش کند.»

سحر، شرکت کنندۀ دیگر این جشنواره نیز بیان داشت: «انسان به چنین برنامه‌ها و جاهای خوب نیاز دارد تا بدور از دغدغه‌هایی که در شهر دارند، لذت ببرند.»

جشنوارۀ گل ارغوان، همزمان با شگفتن گل‌های ارغوان همه از سال ۱۳۹۰به‌اینسو تجلیل می‌شود.

هم‌رسانی کنید