تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: بررسی بودجه میانه سال

معاون امور دبیرخانه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که مسوده بررسی بودجه میانه سال با تاخیر به این نهاد رسیده است.

وی می‌گوید که این مسوده روز شنبه به این نهاد رسیده است، در حالی که این سند باید پیش از پایان شش ماه به این نهاد فرستاده شد. 

دراین برنامه بازار گرداننده زرمینه محمدی با شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

بازار

بازار: بررسی بودجه میانه سال

معاون امور دبیرخانه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که مسوده بررسی بودجه میانه سال با تاخیر به این نهاد رسیده است.

وی می‌گوید که این مسوده روز شنبه به این نهاد رسیده است، در حالی که این سند باید پیش از پایان شش ماه به این نهاد فرستاده شد. 

دراین برنامه بازار گرداننده زرمینه محمدی با شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews