Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: برشنا برای اجرای پروژه هایش به دو میلیاد دالر نیاز دارد

رییس شرکت برشنا در یک نشست سرمایه گذاری‌ها در عربستان سعودی گفته بود که "بانک سرمایه گذاری سعودی" بستهء قرضه هایش را برای افغانستان آماده ساخته است و قرار است که این قرضه‌ها با شرایط آسان و با تضمین‌های حکومت افغانستان به شرکت‌های خصوصی  داده شود .

مسوولان این شرکت می‌گویند که شرکت برشنا برای اجرای پروژه هایش تا دو میلیارد دالر نیاز دارد.

اما وزارت مالیه می‌گوید که از روند قرضه گیری شرکت برشنا از عربستان سعودی اطلاع ندارد.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با احمد خالد ستانکزی، رییس تجارتی شرکت برشنا بحث کرده است.

 

بازار

بازار: برشنا برای اجرای پروژه هایش به دو میلیاد دالر نیاز دارد

رییس شرکت برشنا در یک نشست سرمایه گذاری‌ها در عربستان سعودی گفته بود که "بانک سرمایه گذاری سعودی" بستهء قرضه هایش را برای افغانستان آماده ساخته است و قرار است که این قرضه‌ها با شرایط آسان و با تضمین‌های حکومت افغانستان به شرکت‌های خصوصی  داده شود .

مسوولان این شرکت می‌گویند که شرکت برشنا برای اجرای پروژه هایش تا دو میلیارد دالر نیاز دارد.

اما وزارت مالیه می‌گوید که از روند قرضه گیری شرکت برشنا از عربستان سعودی اطلاع ندارد.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با احمد خالد ستانکزی، رییس تجارتی شرکت برشنا بحث کرده است.

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews