تازه‌ترین خبرها
بازار

بازار: توانمند سازی اقتصادی زنان

با وجود تلاش‌های نهادهای کمک کننده برای افزایش توانمند سازی اقتصادی زنان درکشور درسال‌های اخیر، بانوان درروستاهای کشور با بدترین مشکلات روبروهستند.

شماری ازبانوان بازرگان که به نمایشگاۀ خزانی فراورده‌های کشاورزی به کابل آمده اند می‌گویند که با کمترین درآمد کار و بارشان را به پیش میبرند.   

زنان با انتقاد از نهاد‌های دولتی وکمک کننده میگویند که هیچ کار بنیادی برای توانمند سازی اقتصادی زنان در روستاها صورت نگرفته است

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با معصومه ابراهیمی، بازرگان و عضو اتاق تجارت و صنایع زنان بحث کرده است.

بازار

بازار: توانمند سازی اقتصادی زنان

با وجود تلاش‌های نهادهای کمک کننده برای افزایش توانمند سازی اقتصادی زنان درکشور درسال‌های اخیر، بانوان درروستاهای کشور با بدترین مشکلات روبروهستند.

شماری ازبانوان بازرگان که به نمایشگاۀ خزانی فراورده‌های کشاورزی به کابل آمده اند می‌گویند که با کمترین درآمد کار و بارشان را به پیش میبرند.   

زنان با انتقاد از نهاد‌های دولتی وکمک کننده میگویند که هیچ کار بنیادی برای توانمند سازی اقتصادی زنان در روستاها صورت نگرفته است

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با معصومه ابراهیمی، بازرگان و عضو اتاق تجارت و صنایع زنان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews